Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 9 martie 2018 de ---

Vineri, 9 martie 2018, s-a reunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România.

Primul punct pe ordinea de zi a constat în prezentarea situaţiei dosarelor pe rolul instanţelor în care U.S.R. este parte, 23 din 101 fiind soluţionate definitiv. Întrucât o multitudine de cereri de intervenţie în cadrul dosarelor vizează, de fapt, tergiversarea soluţionării judecării, U.S.R. a solicitat instanţei obligarea persoanelor care au formulat cererile cu pricina la plata de daune în cuantum de 100.000 lei pentru abuz de drept procesual.

În continuare, a fost prezentată execuţia bugetară la 31 decembrie 2017 şi Bugetul estimat pentru anul 2018. Execuţia este anexată la Procesulverbal şi face parte din acesta. Execuţia bugetară la 31 decembrie 2017 şi Bugetul pentru anul 2018 au fost supuse votului şi aprobate în unanimitate.

A urmat prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a U.S.R. asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2017. Raportul este anexat la Procesul-verbal şi face parte din acesta. Raportul a fost supus votului şi aprobat în unanimitate. S-a insistat asupra notificării în continuare a editurilor care datorează sume U.S.R. în contul timbrului literar.

Următorul punct pe ordinea de zi a fost situaţia încasării cotizaţiilor pe anul 2017. La adunările generale de alegeri, membrii U.S.R. cu drept de vot vor fi cei care au achitat cotizaţia până la 31 martie 2018.

În continuare, a fost supusă aprobării repartizarea modulelor pentru finanţarea revistelor culturale ale U.S.R. pe anul 2018 şi repartizarea finanţării primite conform Legii 136/2015 şi conform Protocolului încheiat cu toate Uniunile de Creatori membre ANUC. S-a votat în unanimitate.

A fost supusă votului completarea Juriului pentru Premiile U.S.R., prin cooptarea lui Nicolae Oprea, în locul lui Livius Ciocârlie, care s-a recuzat din motive obiective. S-a votat în unanimitate.

Pe ordinea de zi a urmat votul secret pentru acordarea unei indemnizaţii de merit. În urma numărării voturilor, indemnizaţia de merit a fost obţinută de Ion Simuţ.

În continuare, s-a stabilit modul de desfăşurare a alegerilor, conform Statutului. Aşa cum s-a procedat şi la alegerile din 2013, toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte al U.S.R. îşi vor suporta cheltuielile legate de deplasarea în Filiale (cazare, masă, transport). A fost propus un algoritm de timp privind derularea efectivă a A.G. din Filiale. În continuare, au fost prezentate candidaturile la funcţia de Preşedinte al U.S.R., în ordine alfabetică: Dan Lungu, Nicolae Manolescu, Ştefan Mitroi, Simona Vasilache, Narcis Zărnescu. Consiliul Uniunii Scriitorilor din România a validat cele cinci candidaturi. S-a votat componenţa Comisiei de Monitorizare a Alegerilor (CMA), Nicolae Prelipceanu, Sorin Lavric (rezervă) şi Florin Toma (rezervă) fiind votaţi în unanimitate. Comisia de Monitorizare a Alegerilor a fost completată cu membrii desemnaţi de fiecare candidat în parte, ca reprezentant al său. Aceştia sunt: Doina Ruşti pentru Dan Lungu; Traian Dobrinescu pentru Nicolae Manolescu; Cornelia Rădulescu pentru Simona Vasilache; Ştefan Dimitriu pentru Ştefan Mitroi; Alecu Ivan Ghilia pentru Narcis Zărnescu.

Ultimele două puncte pe ordinea de zi au fost prezentarea de către Călin Vlasie a Bilanţului Editurii Cartea Românească pe anul 2017 şi a Proiectului Editorial pe 2018, precum şi prezentarea de către Adi Cristi a proiectului cultural Scriitorul Anului, a cărui Gală se va desfăşura cu sprijinul Primăriei şi al Casei de Cultură din Iaşi.

Viitorul Consiliu al U.S.R. va avea loc sâmbătă, 5 mai 2018, când se va anunţa rezultatul alegerilor şi se va constitui noul Consiliu, în cadrul căruia Preşedintele U.S.R. ales îi va propune Consiliului, spre aprobare, pe Prim-vicepreşedinte şi pe Vicepreşedinte.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara