Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Puzzle:
Dubla măsură de Gabriel Chifu

În lumea literară de la noi, dubla măsură este o practică obişnuită. De pildă: premiile USR, deşi au reguli, proceduri precise şi transparente de acordare, an de an au fost întoarse pe toate feţele, atacate, criticate, judecate, puse la zid, făcute zob.

Într-un fel e firesc, fiindcă oricine e liber să creadă ce vrea şi să spună ce crede.

Însă de mirare este altceva: faptul că oamenii care contestă furibunzi premiile USR, acei revoltaţi fără limite şi fără odihnă, justiţiari inflexibili, cad brusc în somnolenţă, devin brusc distraţi, absenţi ori se uită în altă parte, ori au orbul găinilor şi tac mâlc în situaţii care, după umila mea părere, chiar ar trebui să-i intrige. Astfel, nu i-am văzut să aibă nici cea mai mică obiecţie privind alte distincţii literare, cum ar fi premiile acordate de Academie. Nu s-au întrebat cine stabileşte acolo premianţii şi după ce criterii şi nici n-au pus în balanţă (operaţie la îndemână, care ar fi reliefat flagrante erori de apreciere!) autorii premiaţi de Academie, pe de o parte, şi, pe de altă parte, apariţiile de carte cu adevărat remarcabile din acel an, după receptarea critică pe care au avut-o. Cineva, un poet de valoare, Aurel Pantea, povestea amuzat şi relaxat că, fiind propus pentru premiul Academiei, a fost respins de cel care ţine vajnic şi etern frâiele puterii în secţia cu pricina, cu explicaţia că nu merită să ia premiul, deoarece îl primeşte pe Manolescu la Alba Iulia. Asta da, spirit critic, asta da, autonomie a esteticului!

Şi tot aşa, continuând comparaţiile între cele două instituţii: ştie toată lumea câtă cerneală a curs împotriva Uniunii Scriitorilor care, vezi, Doamne, are nevoie urgentă de o reformă radicală, ştie toată lumea câte lecţii i s-au servit despre ce are de făcut, câte imputări absurde i s-au adus (gata-gata să fie îngropată în valul malcontent!) de către atâţia inşi care n-au habar cum funcţionează în fond asociaţia aceasta.

Dar aceste detaşamente de supăraţi nu suflă o vorbă despre ce instituţie îngheţată este secţia de resort a Academiei. Sigur, e bine că au ajuns înăuntrul ei Mircea Martin şi Ion Pop, dar e straniu şi greu de înţeles că au plecat dintre noi fără să fi fost membri ai Academiei Nicolae Balotă, Mircea Ivănescu şi Constantin Ţoiu ori că nu sunt membri ai Academiei Mihai Şora, Mihai Zamfir, Livius Ciocârlie, Eugen Negrici, Andrei Pleşu, Gheorghe Grigurcu, Ana Blandiana, Gabriel Liiceanu, George Bălăiţă. Oare nu au ei loc sub acoperişul acestui lăcaş de cultură, acolo unde, de multă vreme, stau confortabil domnii Tărâţeanu, Matei şi Cimpoi?

Şi, bineînţeles, lista numelor de scriitori care ar fi obligatoriu să facă parte din Academie (dacă porţile acesteia ar fi deschise, în normalitate, iar nu ţinute sub un control atât de dăunător!) se prelungeşte spre generaţiile mai noi. De fapt, doar aparent mai noi. Fiindcă, vai!, tinerii nu mai sunt tineri, anii au trecut peste ei. Din fericire, au trecut transformându-i în scriitori cu o statură impozantă. Iată, revista noastră tocmai marchează în acest număr aniversarea vârstei de şaizeci de ani a lui Mircea Cărtărescu, un scriitor cu o operă puternică şi înnoitoare, care, probabil, întrece prin recunoaştere critică şi a publicului orice altă personalitate literară românească (y compris, pe cei care păzesc cheile de la intrarea în Academie!). Şi nu e singurul: la fel de îndreptăţiţi mi se par alţi scriitorii din generaţia ’80, a căror dimensiune scriitoricească este convingător dublată de cea cărturărească, Horia-Roman Patapievici, Mircea Mihăieş şi Marta Petreu ori dramaturgul de anvergură europeană Matei Vişniec.

Dar noi suntem copiii trişti a dublei măsuri. Aşa că nu m-aştept să reuşim o punere de acord, ajungând să asumăm cu toţii unul şi acelaşi cod de valori.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara