Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Lecturi libere:
două scrisori de Gabriel Dimisianu

în spaţiul „lecturilor libere” din acest număr public altceva decât un text scris de mine. Public două scrisori, una de la Constanţa Buzea şi alta de la Adrian Păunescu. Le-am primit de la ei în 1970, pe când se aflau împreună în Statele Unite, fructificând una din bursele pe care americanii le acordaseră atunci unor cupluri de scriitori din ţările Est-Europene. De la noi mai beneficiaseră de această bursă, după cât îmi amintesc, Ana Blandiana şi Romulus Rusan.

Scrisorile de la Constanţa şi de la Adrian poate că sunt interesante, m-am gândit recitindu- le, şi pentru alţii decât numai pentru destinatarii lor imediaţi, eu şi soţia mea. De aceea le şi ofer acum tiparului. Sunt în ele raportări la atmosfera timpului, la mari oameni ca Mircea Eliade, întâlnit la Chicago de Constanţa Buzea, la alte personalităţi identificabile, unele dintre ele, după numele mic folosit în scrisori. Sau după transparente porecle. Aurel este fără doar şi poate prozatorul şi eseistul Aurel Dragoş Munteanu, şi el bursier în SUA în acel timp. Pătuţ să fie poetul Gheorghe Pituţ ? Tot ce se poate. Dar Francisc ? Mai mult ca sigur că despre prozatorul Francisc Munteanu este vorba. Iar cât îl priveşte pe nenea Vili de bună seamă că altul nu poate fi decât William Shakespeare. Să mai observăm că în scrisoarea sa Adrian Păunescu imita parodic stilul de adresare al activiştilor din epocă. Dar iată mai jos cele două scrisori. (Gabriel Dimisianu)

30 nov.1970 Iowa City
Dragii mei Geta şi Dimi,

azi Adrian a venit de jos, din holul buildingului unde sunt şi căsuţele poştale, a venit, zic, cu scrisoarea voastră în dinţi. Ne-am concentrat asupra ei, ne-am certat pe ea (el o citise, „hoţul de el” – vorba Ioanei, – în lift şi venind foarte încet pe coridorul de la 6, lung şi plăcut capitonat). Bineînţeles că a mai citit-o o dată, cu glas tare, pe urmă am luat-o şi eu şi am citit- o singură, încercând să „amplific”, spre scara lui reală, semnificaţia fiecărui amănunt. Bine că v-aţi îndurat, şi să vă mai înduraţi şi altă dată.

La noi e ceaţă, pădurea spre care dau ferestrele noastre s-a înnegrit, e un schelet complicat, sau este proiectarea pe cer a nervilor noştri greu încercaţi.

Nu găsim cuvinte puternice, cuvinte cuprinzătoare, capabile să exprime ceea ce simţim. Credem că niciodată nu le vom nimeri; vom face un fel de literatură pe lângă şi pe aproape de ceea ce se întâmplă cu noi, ceea ce este aici. Impresiile de călătorie se scriu extrem de greu. Ele îţi solicită un discernământ moral şi o mare puritate. Impresiile riscă să nu intereseze dacă nu sînt scrise cu pricepere. Şi îţi trebuie şi o virtuozitate de om superficial, care să-ţi permită să fii neserios cu ceea ce vezi, punând pe hârtie, la rând, totul şi să expediezi fără să verifici, să reflectezi, dacă nu cumva te-ai înşelat, adevărul fiind altul, al minţii tale de pe urmă.

Dragii mei, suntem într-un prea plin sufletesc, de fapt, sper să ne descărcăm, la urma urmei, dar sper să nu ne dezagregăm de cât dor suferim. E o mare bătălie: pe un fond sufletesc sensibilizat îngrozitor de existenţa acelor mici copii ai noştri, să primeşti acest continent nou, franc, cinic, bogat, stăpînul unei naturi pe care oamenii o îngrijesc ca pe o biserică. Aici iarna nu se ard lemne pentru a te încălzi. Americanii au aparate de încălzit, şi de aer condiţionat. Dar nu asta voiam să spun. Nu despre civilizaţie şi bogăţie ca atare este decent să vorbeşti în America. Remarcasem chiar de la sosire fabuloasele păduri de foioase (ce toamnă de basm am trăit !). În această pădure există laolaltă toate generaţiile lemnului, ca de la începutul lumii parcă. În pădurea vie este lăsată şi pădurea moartă. Lemnul ei este jupuit, alb, poate putred, dar în picioare. Şi se oferă o ţesătură stranie de rămuriş, arbori rupţi de vînt în două şi rămaşi aşa, butuci şi zvelteţe, pe lîngă care treci impresionat profund, dacă ai o dispoziţie specială pentru pastel.

Îţi vine un chef insuportabil să fii bogat, să ai tot ce vezi, dar nu poţi avea decît strict cîteva lucruri. Şi cheful trebuie redus la condiţia unui balon de săpun.Aici violetele cresc pe cîmp, firesc, aşa cum cresc la noi păpădiile. Şi violeta s-a prins. La primăvară o resădesc afară, o pun la locul ei, în pămîntul Americii, care-i al ei şi i se cuvine.

Doamne ce dor îmi e de-acasă ! Sunt năucită. Şi ca să luaţi în serios ce spun, precizez : Sîntem năuciţi, deci probăm în grup, eu, Adrian şi Aurel, şi cu mîna pe Biblia în engleză, Biblia Sfîntă ilustrată de Salvator Dali, şi care Biblie costă 40 de dolari, jurăm că abia aşteptăm să dăm ochii cu lumea noastră, cu „balcanicii” noştri dragi, care răspund cu mare greutate şi tactică la bietele noastre apeluri. Jurăm că ne-am uitat şi copiii de cît ne gîndim la ei, la cum au crescut, ce mai fac, cum mai sînt. Sîntem extenuaţi de curiozitate, ce se mai spune şi ce se mai publică şi ce se mai întîmplă pe la noi.Nici nu ştiţi ce fericiţi am fost, pară-vi-se oricît de curios, cînd Aurel a primit de la soţia lui un pachet în care-i pusese şi o Românie literară. Recunoscînd meritele acestei mari reviste care se zbate ca peştele pe uscat, să zboare, (ideea numi aparţine), controlîndu-i cu atenţie pulsul, punînd ochii pe fiecare articolaş şi încercînd să suferim o transfigurare, oricît am fi de trişti în general, neam bucurat de revistă ca de un lucru al nostru.

Am fost la Chicago, la Mircea Eliade. Bătrînul profesor de Istoria Religiilor vorbeşte o românească dulce, o engleză românizată, cald, precipitat, privindu-ne prin ochelarii lui care au citit enorm. Ne-a dat cîteva cărţi ale sale apărute recent, sau mai demult la Madrid sau prin alte părţi, cărţi de literatură scrise şi tipărite în româneşte.Una dintre ele este primul volum al seriei „AMINTIRI”. E topit de dor de ţară. Citeşte, i se trimit reviste şi cărţi. Am fost şi la facultate, în biroul lui plin de cărţi, de mister şi de fantome. Ne-a arătat un sertar adînc plin de caiete puse în picioare - Jurnalele lui de-o viaţă,din care selecţionează şi pregăteşte în continuare „Amintirile”.

La Chicago am vizitat în grabă muzeul de artă. Zic „în grabă” pentru că fixasem instantaneu, prin telefon, întîlnirea cu Eliade, la care ne-am dus. Dorim să revedem Chicago-ul şi acel muzeu care s-o fi simţit luat de noi în răspăr.

Dragii mei, în Jowa se simte apropierea Crăciunului. Aici sînt îngeri, sînt brazi stufoşi de plastic, e lumea jucăriilor, delirul copiilor şi maşinăriilor liliputane. Am senzaţia, după cîte văd în acest mic oraş american în care locuim, că toată America devine o ghirlandă de becuri mat-multicolore, că toate parcurile, şi pădurile, şi şoselele, şi străzile sînt vast împodobite cu lumini, că se face o risipă fermecătoare şi că toată această lume avută şi neştiutoare se înduioşează coborînd la nivelul degeţelelor răşchirate de la picioarele micului american care nu mai are ce-şi dori.

Vă sărut cu dor
Constanţa

Şi cealaltă scrisoare :

Stimate tovarăşe Dimisianu,
stimată tovarăşă Dimisianu,
dragi tovarăşi,

Eram gata-gata să cred în infinit, dacă nu primeam scrisoarea dvs. care a pus capăt unei aşteptări şi a înduioşat o furie. N-am venit cu scrisoarea în dinţi ci în mînă, şi n-am citit-o ci am deschis-o. Să se ştie.Daţi-mi voie, dragi tovarăşi, să vă descriu aici marea mea durere că şi neruşinarea are o limită. Căci aţi fost voi neruşinaţi, dar nu pînă la capăt. Exact la 2 luni de la ruperea de solul natal primirăm şi mica voastră scrisoare. Căci este cutremurător cît aţi putut să fiţi de zgîrciţi. Bine mă om de dumnezeu, de ce nu ne-ai scris (şi mă refer la amîndoi!) pe o foiţă de ţigară, ori pe o furnică? Este ceva nemaipomenit. Ei, bine, mă voi întoarce eu şi pe mulţi voi beli, stimaţi tovarăşi.

Iar tov. Dimisianu- Naidin să nu ne mai dea nouă sfaturi de viitor, cum că mai bine fără revuistică românească etc. Aflaţi că aici am ajuns la concluzia că „Albina” şi „Munca” sînt mult mai bune decît „New York Times”, „Life” şi „Time”. Asta e situaţia!

Dimisachele, află că pe 11 (decembrie) împlinesc două luni de cînd m-am lăsat de fumat. Ceea ce vă doresc şi dvs.

Iar cărţile alea ale mele, Georgeto Washington, e posibil să aibă tratamentul ăsta? Te rog să-i transmiţi celui care-mi ţine cărţile că mă supăr pe el şi-l spun lui nenea Spiro Agnew (acesta e un fel de mikimaus, aici, rîde toată populaţia de el!)

Domnule, publicaţi-mi cărţile, că mă supăr pe voi şi iau premiul Nobel ! Sau nici nu vă trece prin cap ? La interviuri am găsit un titlu excepţional în nenea Vili: „Restul e tăcere”. Vă rog să vă conformaţi. Dar să nu cumva să fie tăcere nu numai restul. Vreau o copertă minunată, simplă, albă, vreau un format mare (ca volumul de proză al lui Z. Stancu, „Pov. de dragoste”). Vreau o literă frumoasă. Vă rog să fiţi moaşele acestei cărţi.

Auzi, Gheorghiţa, e posibil să nu vă duceţi voi mai des pe la Andrei şi Ioana? E posibil? E posibil!

Auzi, Dimi, cine e băi în locul lui Pătuţ? S-a supărat Francisc ? Sau ce e pe-acolo? Hai zău!

Ascultă, despre cartea Constanţei nu ştii tu, nu se mai scrie nimic?

În legătură cu apariţia acelei foi, permite- ţi-mi s-o bag în mă-sa cu şeful ei cu tot, cu colaboratori, cu redacţie, cu simpatizanţi, cu tiraj şi cu toate dependinţele.

O ultimă chestie : dacă şi de data asta întîrziaţ i cu răspunsul, pe cuvîntul meu de onoare că într-adevăr mă supăr pe voi.

V-aş sfătui să învăţaţi englezeşte. Poate vă va prinde bine.

Vă îmbrăţişez ca pe două iluzii, pierdute

Adrian

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara