Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronică Literară:
Două feluri de a păstra distanţa de Cosmin Ciotloş

Dacă punem la socoteală şi debutul din 2006 (sub numele real, cel pe care-l arborează acum fiind un pseudonim care, se vede treaba, i-a priit tânărului poet), aceasta e a patra carte a lui Dmitri Miticov. Un prag, orice s-ar spune, de maturitate, odată cu care discuţiile preliminare (care fac deliciul foiletoniştilor care se ocupă de piaţa debuturilor) ar trebui să lase locul celor serioase şi, pe cât se poate prevedea fără riscul de a greşi, integratoare. E un păcat care nu iartă pe nimeni dintre cei care încă practică specia ingrată a cronicii literare (şi, spunând asta, îmi asum partea mea de vină).

Îi comentăm pe tineri ca şi cum literatura lor ar avea, de la bun început, de spus ceva mai puţin decât are, să zicem, literatura unui autor cvincvagenar sau sexagenar. Cu o prudenţă care, deja începe să nu mai semene a prudenţă, ci a autoritarism. Se tot vorbeşte (in petto, desigur...) despre ipotetice dispute între generaţii fără un, totuşi, atât de necesar examen stilistic. Ca şi cum totul s-ar reduce la ţâfnă şi arţag (din ambele părţi), ca şi cum lectura n-ar fi o afacere pe cont propriu, în care unica formă legitimă de curaj e aceea a confruntării propriei sensibilităţi (prin forţa lucrurilor osificată sau pe cale să se osifice) cu varietatea. Cel puţin aşa văd eu lucrurile şi această formă de polemică e singura pe care am răbdare s-o urmăresc. De fapt: o urmăresc cu delicii. Făcând un salt în timp, sunt fascinat nu atât de articleria belicoasă a lui Alexandru Muşina (prin care, în revista Astra, acesta se îndepărta de generaţia lui Nichita Stănescu), cât de amănuntul, pentru unii, se pare, pasabil, că, la douăzeci şi ceva de ani, Alexandru Muşina scria o poezie radical diferită de aceea din Noduri şi semne. Ceea ce are însemnătate în istoria literaturii. După cum, mai făcând un pas înapoi, mi se pare extraordinar că, patru ani mai tânăr decât Eminescu şi doi decât Caragiale, Macedonski se lupta cu altă poezie decât cel dintâi şi cu altă proză decât cel de-al doilea. Restul e anecdotică. Nici măcar de cea mai bună calitate.

Ce-mi place în acest volum al lui Dmitri Miticov e tocmai fronda manifestă (mai puţin evidentă în precedentele, care lăsau să se simtă diplomaţia „rodajului” cu o formulă à la page). Ce i se poate reproşa e deficitul de emoţie. Dar numai dacă ne limităm exigenţele la marotele poeziei române de pluton (chiar dacă scoasă abuziv în faţă, tot de pluton rămâne) din ultimul deceniu. Ce să facem, însă, cu o asemenea imputare din moment ce Miticov îşi orientează cu bună ştiinţă scrisul în contra acestei direcţii. Gestul fiind cu bună-ştiinţă unul infamant şi ludic, e de prisos să-i cerem să-şi contrazică natura. Mutatis mutandis, ce poate fi mai inadecvat decât să strâmbi din nas la Ţiganiada lui Budai-Deleanu pentru că eroii ei nu pot servi drept modele, ca Ahile sau Odiseu. Sau pentru că, spre deosebire de contemporanul său Conachi, n-a avut o Zulnie după care să se prăpădească în versuri.

Fără să ambiţioneze să scrie, în Dmitri: genul cinic, marea poezie (ghilimele sunt incluse) sau măcar o poezie maniabilă, Miticov oferă totuşi un discurs, nu o zeflemea facilă. Ipoteza lui de lucru, aşa cum se degajă ea din poeme, e aceea că, din trioul cu care operează, numai cinismul nu poate fi falsificat. E singura atitudine care nu se pretează răstălmăcirilor demagogice:

„E estetic să te îndrăgosteşti,/ dar nu-i etic – pentru că e prietena ta/ şi tu eşti căsătorit. E cinic.// E etic să opreşti la semafor,/ dar nu-i estetic să rămâi fixat cu privirea/ pe doi copii care se joacă ceva ce ştiai cândva/ cum se numeşte, s-a făcut verde,/ zîmbeşti prin geamul lateral ca-n altă viaţă/ şi te claxonează din spate să-ţi mişti fundul odată.// E etic să te implici în campanii pentru combaterea/ maladiilor/ la modă. Alzheimer, cancer, schizofrenie,/ SIDA, Ebola, West Nile, Lyme, scleroză multiplă./ E şi estetic dacă ajungi să suferi de una dintre ele” (p. 8).

Numai că, de fapt, Miticov nu e, structural, un cinic. E un sentimental de cea mai pură speţă, de unde şi apetitul polemic de care vorbeam mai sus. Distanţa pe care o instituie nu ţine de temperament. Melancolia e străvezie. Dar nici de poză. Genul cinic nu înseamnă genul cool (acesta fiind relativ uşor de mimat). În realitate, el interiorizează o poetică, definită de recursul constant şi superlativ la spiritul critic. E, ca să zic aşa, metoda lui de autocontrol. Alţii se încred în cenacluri sau la poşta redacţiei. Dmitri Miticov pariază pe propria capacitate de relativizare. Îşi reprimă, una câte una, tentaţiile expresivităţii fastuoase. Sau cel puţin lasă impresia că o face. (Poate că unele dintre aceste tentaţii n-au prins contur decât în forma aceasta, deja resorbită). Având oroare de palatele butaforice pe care le înalţă fără dificultate poeţii de azi (încă o dată, nu e vorba doar de tinerii poeţi, cabotinismul nu cunoaşte vârstă), Dmitri Miticov asamblează direct ruinele. E mai economic, mai sincer şi, în cele din urmă, mai tuşant. Oricât de facilă ar putea părea imaginea, e adecvată şi n-are nimic ultragiant. Pentru că abia aşa se poate testa intuiţia unui scriitor (mai ales a unuia care nu face caz de propriile virtuţi). Din doar câteva linii, el reuşeşte să discrediteze câteva dintre cele mai tenace locuri comune (şi nu cred că sunt singurul care s-a săturat de ele):

„Ce e frica. Mergi şi mergi şi mergi,/ ajungi în pădure, te aşezi pe iarbă, între copaci/ şi aştepţi să se întunece, s-a întunecat. Uite frica./ Ce e memoria. Vine cineva şi te întreabă/ mai ţii minte şi tu zici da./ Ce e memoria./ Cu o săptămînă în urmă ţi-ai văzut tatăl, aţi vorbit,/ azi te întorci acasă, nu-l mai găseşti nicăieri/ şi nici n-o să-l mai. Unde-l cauţi.// Ce e arheologia. Au vrut să facă o staţie de metrou,/ dar au zis stop, au venit nişte oameni să cureţe/ praful/ cu nişte pensule mici./ Ce e arheologia. Au făcut provizii şi arme,/ trec patru mii de ani, vin unii cu un excavator/ să facă o staţie de metrou” (p. 23).

Un exerciţiu terapeutic oarecum asemănător făcea, în urmă cu câţiva ani, Dan Sociu, în memorabilul Arta moartă a comparaţiei. Iar galeria s-ar putea completa cu nume mai cunoscute sau mai puţin cunoscute. Nu mi se pare esenţial să le enumăr. Cum nu mi se pare esenţial să decid, acum, care va fi pe mai departe traiectoria scrisului lui Dmitri Miticov. Dat fiind că volumul acesta (realmente bun şi afectând o simplitate care nu se poate fana) marchează, deja, o a doua cotitură constat doar că proteismul său îl recomandă drept unul dintre cei mai originali autori din ceea ce acum zece ani trecea drept noul val. Nu ştiu câte dintre capetele de afiş ale momentului se pot lăuda cu o asemenea calitate.

Surprinzătoare, în acelaşi sens, e şi Ionelia Cristea cu a sa Noapte de gardă (care a câştigat concursul de debut al Editurii Cartea Românească). Ea aterizează în mijlocul aceluiaşi front polemic pe care l-a cimentat Miticov. Nu ştiu dacă voluntar sau nu (înclin să cred că ştie foarte bine ce face, de vreme ce, ne asigură o notiţă biografică, a publicat pe site-ul Club Literar), dar e cert că volumul ei ar trebui să sugereze măcar o reconsiderare a maniilor (şi manierismelor) viscerale practicate până la epuizare de autorii ultimei decade. Şi nu doar fiindcă Ionelia Cristea aduce, într-un teritoriu condamnat la amatorism, ochiul expertului (specializarea ei fiind neurologia). Nu e, desigur, „în chestie”, dar nu-mi pot reţine un zâmbet amintindu-mi cum, acum câţiva ani, cineva povestea într-un poem cum, din pricini care-mi scapă, capul i se deşuruba şi cădea pe nişte scări... Stau şi mă-ntreb acum cât de complicată trebuie să fi fost zisa operaţiune dacă o banală puncţie sună, într-o transcriere onestă, aşa:

„se stabileşte poziţia pacientului/ în pat, cu umerii aduşi şi capul/ înclinat. În orice situaţie se puncţionează pe linia care uneşte extremităţile superioare/ ale celor două spine iliace,/ de obicei la procesul spinos L4,/ uneori la două segmente mai sus/ se introduce ac cu stilet de 10 cm/ capăt galben sau negru şi înclinaţie/ de 30 de grade, acul trebuie retras/ parţial şi reintrodus în direcţie cranială, penetrarea ligamentului/ flavum este resimţită ca o rezistenţă/ pe pasaj, după scoaterea stiletului/ lichidul trebuie să curgă lin....” (p. 21).

Repet, nu această expertiză o califică pe Ionelia Cristea ca poet meritoriu. Noaptea de gardă e altceva decât un jurnal medical: e jurnalul unor pierderi devastatoare (poemul de la p. 41 mi se pare centrul de greutate al cărţii), jurnalul unor reflexe care, vrând-nevrând, schimbă definitiv priorităţile, e jurnalul unor iubiri a căror desăvârşită puritate nu elimină, totuşi şi totuşi spectrul morţii (finalul ultimului poem, de la p. 64, echivalează cu o declaraţie de dragoste căreia nu i se poate opune nimic: contra factum non est argumentum). Şi, mai presus de toate, este o continuă proporţionare a verbiajului şi a detaliilor în funcţie de temperatura interioară a fiecărui poem. Nu toate de acelaşi nivel. Există, desigur, porţiuni, pur şi simplu, plate. Şi există altele temperat remarcabile. „Ţigările îmi ajung pentru încă 3-4 min/ şi plec să te caut”, scrie Ionelia Cristea la p. 57. E o definiţie frumoasă a unei aşteptări vane, a unei alergări în definitiv la fel de vane, pe care contrapunctul din final („măsurând oxigenul înţepenit în plămâni”) nu face decât s-o accentueze.

Lovinescu circumscria literatura unei autoare dintre războaie comparând-o cu firele electrice de înaltă tensiune totdeauna înconjurate de un manşon izolator. E, cu destulă exactitate, ceea ce face şi Ionelia Cristea în întregul volum: transcrie dramele profund personale (atât de personale încât nu admit diagnostic) în oglinda bolilor altora.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara