Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Două feluri de a privi o privighetoare de Cosmin Ciotloş

Există, în jurul lui Gellu Naum, o mulţime de anecdote cu caracter revelatoriu, capabile să articuleze ele însele o definiţie substanţială a poeziei. Critica literară nu le-a ignorat, dar nici nu le-a luat în serios. Prea biografice ca să poată sluji discuţiei pe text şi prea fantaste ca să poată sluji biografiei, aceste secvenţe riscă să rămână într-un teritoriu al legendei.

Fie că le numim „disponibilităţi”, „trucuri” sau „hazard obiectiv”, fie că le identificăm declinări particulare în literatura lui Gellu Naum (Zenobia conţine astfel de mostre de „arheologie mediumnică”), ele nu pot fi ocultate. Episodul în urma căruia Victor Brauner şi-a pierdut ochiul se numără printre cele câteva pur şi simplu frisonante. „Mai bine s-o lăsăm încurcată” e formula prin care, aflăm din Salvarea speciei, Gellu Naum se dispensa de amănuntele unor astfel de scene liminare. Altele, mai puţin tenebroase, îi stârneau amuzamentul: „Îmi ardea de joacă, eram tânăr l-am făcut într-o zi să vină la mine pe subiectul unui hipnotizator. Îl tot chema pe scenă, şi băiatul venea mereu la mine, în fundul sălii, Lygia mă certa, că de ce nu-l las în pace pe hipnotizator, de ce mă bag să-i stric treaba”, spune el în aceeaşi carte a Simonei Popescu.

Sunt şi mărturii aşa zicând indirecte. Memorabilă este aceea notată de Ioana Pârvulescu într-un volum colectiv dedicat autorului. E vorba despre un număr de telefon din vis şi despre curiozităţile în lanţ pe care acest număr le declanşează.

Poate că, dacă n-ar fi susceptibilă de exces bigot, ideea unei antologii care să pună laolaltă astfel de scene ele însele suprarealiste ar reuşi să restituie (în dauna teoriei, desigur) omenia pe care o sconta exigent chiar Gellu Naum. Până atunci, am să notez aici un fapt de istorie literară ce, fără a fi inedit în sens strict, este totuşi înnoitor pentru exegeza naumiană. În felul său, amănuntul ţine de planul deja pomenitului „hazard obiectiv”. Este vorba despre trei scrisori adresate de Andrei Naum (1875-1917), tatăl poetului şi, cum se ştie, poet el însuşi, junimistului Nicolae Petraşcu. Curios, dar nu inexplicabil, ele n-au fost niciodată luate în seamă de critici.

Pe de-o parte, fiindcă literatura lui Andrei Naum n-a suscitat, ea, destul interes. (Neatenţia mergând până-ntr-acolo încât, ediţia a doua, din 1944, a Poeziilor sale postume, debutează sub semnul unei duble erori cronologice: şi data naşterii, şi aceea a morţii sunt greşite). Comentat mai ales de prieteni, în pagini amabil memorialistice, poetul a fost dintru-nceput plasat pe un raft secundar, potrivit, în epocă, mai ales unor autori juvenili (de tipul lui D. Iacobescu) sau tragici voluntari (ca Mihail Săulescu, mort şi el pe frontul Primului Război). Adăugându-se acestora, circumscrierea rurală a scrisului său (undeva între Coşbuc, Vlahuţă şi Panait Cerna) nu face decât să scufunde cazul lui Andrei Naum în minorat. Din datele acestui portret low profile îşi va reconstitui şi Gellu Naum imaginea tatălui necunoscut. „Oboseala” pe care i-o atribuie, simbolic, în titlul unui faimos volum din 1972 se face simţită şi în cele câteva propoziţii din interviul acordat Dorei Pavel: „Nu a publicat cât era în viaţă, numai în reviste. Dar, după moarte, i s-a publicat o carte de către Casa Şcoalelor. Era o poezie cuminte. Cum n-am fost eu”.

E mai greu, într-adevăr, să înlăturăm spectrul cuminţeniei de pe scrisul lui Andrei Naum. Argumentul conjunctural (anume că majoritatea poemelor au fost scrise înaintea lui 1900, când puţini autori treceau pragul unei mediocrităţi a epocii) rămâne insuficient. Chiar dacă, lăsând tematica deoparte, unele bucăţi ar justifica încadrarea lui printre minorii sprinteni care au emancipat poezia sfârşitului de veac de precizia de metronom a prozodiei clasice. Există chiar un minulescianism avant la lettre în poeme ca Spre Vârful cu dor :

O, Prahovă, tu plângi... Ce lină
Coboară mângâioasa noapte, cum plânge freamătu-n păduri
Acum suspin-adânc frunzişul, şi-acum de-un cânt pădurea-i plină:
E plânsul tău, doinindu-l nimfe, suspinul tău – şi-adânc suspină
Doinirea-n frunze-a mii de guri

Traducerile din Lenau, corecte, nu aduc nici ele un succes de stimă poetului: prin comparaţie, cam în aceiaşi ani, un Şt. O. Iosif îşi încerca puterile cu mult mai modernul Paul Verlaine.

În schimb, aşa cum se întâmplă de obicei, cele trei scrisori despre care am vorbit îl emancipează pe Andrei Naum de o atare aureolă blajină şi, cum se poate constata, pernicioasă. Rămânând în continuare delicat (căci aceste epistole sunt, la urma urmelor, foarte elaborate preteriţiuni), tânărul de nici douăzeci şi cinci de ani se dovedeşte a fi un poet mai profund decât lăsau să se vadă versurile rimate cuminte pe care, la data aceea, abia se pregătea să le publice. Pornind din spleen-ul epocii, ele vorbesc sensibilităţii noastre (a celor de azi) în termeni cu care ne-au familiarizat biografiştii americani.

Primele două, nedatate, dar anterioare lui 1898, glosează protocolar în jurul unei cărţi împrumutate şi încă nerestituite. E vorba despre o ediţie a Paradisului... lui Milton:

„Şi dacă n-am citit-o încă e nu fiindcă nopţile de iarnă n-ar fi destul de mari – şi-apoi atât mai am şi eu, – şi nici fiindcă n-aş fi urmărit fără interes pe Satan prin Haos până la noua creaţiune, ca aci, stând deoparte să-i văd isprăvile şi dreptul lor sfârşit, ci fiindcă pentru controlarea inspiraţiei, cum îi zici d-ta, – ori ideiei învăluite în ceaţa adesea prea deasă a sentimentului – cum îndrăznesc a o socoti eu – şi deci spre lămurirea ei şi pentru mine însumi de-odată; simt nevoia unei îndelungate citiri”.

Este lipsa de timp şi de vlagă a micilor funcţionari, pe marginea căreia insistă poetul şi pe care o consideră un real pericol pentru onestitatea (exact aşa!) poeziei lui:

„Şi după slujbă să cazi mort de oboseală şi totuşi să-ţi satisfaci nenorocita nevoie de a spune ce te doare, şi încă frumos – ca un păun – şi cu genitivedative, ca să le placă şi altora!... Mulţumită dumitale, căci altfel aş fi fost în stare să spun – şi încă în versuri – că albul e negru”.

Procrastinaţia atinge în câte un paragraf niveluri (şi zone de expresivitate) cu totul străine literaturii române de sfârşitul de secol al nouăsprezecelea. Cea de-a treia scrisoare, nu doar datată (20 decembrie 1898), dar şi localizată (Str. Buzeşti, nr. 35) conţine un paragraf de o surprinzătoare fineţe:

„Stimate Domn,/ Cum stau aproape de D-voastră, aş fi dorit să pot face «cum voi putea» să viu, aducând cu mine adânci mulţumiri pentru toate şi pentru dovada de simpatie a D-voastre; dar n-am putut s-o fac. Pesemne că-s prea drag pereţilor camerii mele, de m-au legat – geloşii – cu legături reci ca să nu mă pot duce aiurea şi să-i uit. Dorinţa de a mă putea hotărî odată să viu, iată cauza întârzierii răspunsului datorit; nevoia de a sta în casă, iată pricina scrisorii acesteia”.

Însă, dincolo de acest lirism solitar care-şi depăşea epoca sub raportul poeticii, există în paginile acestea răzleţe, un episod care le sporeşte importanţa, cu doar gradul (şi el relativ) de interes. Protagonistul e Macedonski, surprins într-unul dintre cunoscutele lui accese de vanitate:

„Asupra versului 5 din strofa 5 mi s-a atras atenţia de cineva, la o berărie (cine-i decadentul?) pă cum că a mai zis şi el: «Veniţi, privighetoarea cântă şi liliacul e-nflorit». Eu nu l-am tras de mânecă să i-o citesc şi habar n-am de Excelsiorul d-lui, precum şi de metoda de-a sublinia rânduri citite aiurea (vezi şmecheria poetică a lui Moscovici – A. Toma – etc.) ca să-mi fac din ele fără legătură şi fără Dumnezeu, elemente constitutive ale vre-unei poezii.

- În interesul d-tale, d-le Naum, scoate versul acela şi pune altul; ar fi păcat de restul poeziei; s-ar zice că toată e f....”

Acestei manii (plagiomnie, avea s-o numească Marie Darrieussecq), Andrei Naum îi va răspunde abia in petto, cu umor:

„Adică cum? Eu n-am o imagine totală, căreia să-i scot la iveală ceea ce îi e mai caracteristic şi plăcut? Or o fi crezut sfetnicul că mă cheamă Toma. Apoi să mi-l bănuiesc şi eu de subliniere simbolistică? Şi-apoi nu vede el că dacă «liliacul e înflorit», privighetoarea lui e de cea domestică – de grădină, pe când a mea de d’a sălbatică? Ori poate e monopolizat cântul privighetorii şi eu n-am ştiut. A, atunci are dreptate”.

Rândul incriminat e de fapt cel de-al patrulea din (într-adevăr) strofa a cincea a poemului Până atunci:

Lin, trece-un freamăt dulce prin frunze fluturate
Şi-n tremur blânde raze sfioase cad pe-uitate?
Cărări pierdute-n umbra pădurii-n pace sfântă
Veniţi, veniţi de grabă: privighetoarea cântă.

Să-i concedem şi capricantului Macedonski partea lui de dreptate. Fără a cunoaşte întâmplarea de la berărie, versul acesta e profund evocator. Noaptea de mai, dar şi În arcane de pădure (unde apare ca refren parţial) fac ca patentul să-i aparţină definitiv. Chiar întâmplătoare, legătura există şi astăzi am califica-o drept intertext. Aşa cum, de altfel, facem cu un poem al lui Mircea Dinescu din volumul Proprietarul de poduri, care, coincidenţă, recurge conştient la aceeaşi imagine („Forţaţi un trandafir să are tăiaţi-i unghiile lungi/ Şi-mbălsămaţi privighetoarea căci vai privighetoarea cântă”). Nu există monopol în poezie, cum bine spune Andrei Naum. Nu există nici interdicţii de vreun fel. Dar există versuri amprentate categoric de marii poeţi. Aşa cum Macedonski avea să devină.

Niciodată pomenite, e posibil ca aceste scrisori să fi împărtăşit soarta celor ale lui Ion Ghica în Istoria... trioului Cioculescu-Streinu-Vianu: specialiştii în junimism le-au tratat ca marginale (căci atât expeditorul, cât şi destinatarul erau nişte marginali); exegeţii avangardei n-au găsit cu cale să consulte materialele publicate de I. E. Torouţiu (în ale cărui Studii şi documente literare, vol. VI, din 1938.

E greu de spus, deci, dacă Gellu Naum a avut ştiinţă despre acest episod de familie. Însă versurile din Copacul animal (1971):

„Vă spun drept am văzut o găină moartă şi în poheme n-au ce căuta în nici un caz găinile moarte pentru că suntem şi regret domnule dar eu am altă părere despre pohem”, ar putea fi citite, în lumina întâmplării povestite lui Petraşcu, ca o replică filială târzie, venită să tranşeze ludic o polemică, în definitiv derizorie. Sau, pur şi simplu, ca una (încă una !) dintre „disponibilităţile” poetului de la a cărui naştere, se vor împlini, în august, o sută de ani.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara