Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Din istoria învăţământului în Transilvania de Gabriela Chiciudean

Aapărut foarte recent la Editura Argonaut din Cluj-Napoca, Orbis sensualium pictus 1 (Lumea sensibilă în imagini) a lui Jan Amos Comenius, pentru prima oară în traducere românească după 350 de ani de la apariţie, un volum care uimeşte prin originalitate şi chiar prin actualitatea sa. După o muncă de cercetare de aproape şase ani, lingvista şi didacticiana Marcela Ciortea oferă o impecabilă tălmăcire a cărţii lui Comenius din limba latină.

Universitara din Alba Iulia adaugă ediţiei îngrijite un studiu introductiv şi un tabel cronologic extrem de lămuritoare în ceea ce priveşte personalitatea primului didactician, Jan Amos Comenius, şi opera acestuia. Jan Amos Comenius a apărut în ultima vreme mai des în atenţia lectorilor, cu diferite opere traduse, sau cu studii legate de viaţa şi opera sa. Personalitate importantă pentru spaţiul european, preilumunist care a contribuit considerabil la reforma învăţămîntului, Comenius este sărbătorit în Cehia şi Polonia (unde la 28 martie, data naşterii sale, se aniversează ziua învăţătorilor), în Slovacia, Germania, Ungaria, Anglia, Ţările de Jos, Transilvania etc., unde a înfiinţat şcoli sau a îmbunătăţit sistemul de învăţămînt existent.

Jan Amos Komensky se naşte în anul 1592 în Uherky Brod, în Moravia (astăzi în Cehia), în familia unui morar. Rămas orfan de timpuriu, ajunge în grija unei mătuşi care, considerîndu-l prea slab pentru muncă fizică, îl înscrie la şcoala înfiinţată de preoţii din comunitatea „fraţilor moravi”. Cînd oraşul Strážnice este distrus, Comenius se mută la şcoala latină din Pøerov. Aici, realizează importanţa limbii latine şi îşi dă seama că fără stăpînirea ei accesul spre învăţătură îi era limitat. Studiază apoi la Universitatea din Herborn, din ducatul Nassau, şi la Universitatea din Heidelberg, după care se va întoarce profesor la şcoala din Prerov. Continuîndu-şi peregrinările prin diferite oraşe ale ţărilor mai sus amintite, mai ales că s-a constatat că Jan Amos Comenius şi-a trăit întreaga viaţă în exil, scriind literatură (Labirintul lumii şi paradisul inimii), manuale (Poarta deschisă a limbilor, Didactica magna), devine cunoscut pentru gîndirea sa. După incendierea oraşului Fulnek (1621), unde Comenius îşi pierde prima soţie şi cei doi copii, precum şi o mare parte din manuscrisele sale, acesta este alungat din diferite locuri unde se refugiază, pentru ca în 1627 să plece în Polonia şi în 1641 să ajungă în Anglia, invitat de Parlamentul englez. Dorind să realizeze un dicţionar enciclopedic, conştient fiind că un singur om nu ar putea realiza o astfel de carte, propune înfiinţarea unui colegiu, în Anglia, în care să adune savanţi din mai multe ţări. Din păcate, izbucnirea războiului de treizeci de ani îi zădărniceşte planul şi Comenius este pus să aleagă între a merge în Franţa condusă de Cardinalul Richelieu, adversarul înfocat al cultului husit ce îl practica profesorul, şi de care nu s-a dezis toată viaţa, sau a se îndrepta spre Suedia, la curtea Reginei Christina. În Suedia, Comenius este tolerat atîta vreme cît se ocupă de reformarea învăţămîntului şi nu îşi afişează ideile religioase. Aici este ajutat financiar de prietenul său Ludovic de Geer, căruia îi va dedica Noua metodă a limbilor. Tot acum primeşte prima invitaţie de a veni în Transilvania, de la principele Rakoczi I, pe care o refuză. În anul 1622 a fost înfiinţat la Alba Iulia Colegiul Academic protestant, unde principele Gabriel Bethlen a adus profesori renumiţi.

La cîţiva ani distanţă, Comenius primeşte o nouă invitaţie de a veni rector în Transilvania, de la Sigismund Rakoczi, care după moartea tatălui său s-a retras la Sárospatak, la Alba Iulia rămînînd fratele lui, Gheorghe Rakoczi al II-lea. Comenius ajunge în acea perioadă episcopul fraţilor moravi, astfel încalcă înţelegerea cu regele Suediei şi este nevoit să părăsească această ţară. Aşa ajunge în Transilvania, la Sárospatak (acum în Ungaria), unde rămîne între anii 1650-1654. Aici, Comenius elaborează manuale şi programe şcolare, stabileşte planuri de învăţămînt, introduce teatrul în şcoală, stabileşte durata orei de 50 de minute şi a pauzei de 10 minute, şi, cel mai important lucru, alcătuieşte prima carte ilustrată pentru copii, Orbis sensualium pictus, din care, acum va publica doar un fragment, Lucidarium. Pentru că în Transilvania nu găseşte gravori care să îi realizeze desenele aşa cum le gîndeşte el, manualul lui Comenius apare abia în 1658, la Nürnberg, în ediţie latină şi germană.

Pierzîndu-şi din nou protectorul, Comenius părăseşte Transilvania şi îşi reia viaţa de exilat, în care, de-a lungul ei, şi-a pierdut două soţii, copiii din prima căsătorie, două biblioteci, ba chiar e pe punctul de a-şi pierde şi viaţa cînd este regăsit şi „recuperat” de fiul fostului său prieten suedez, Ludovic de Geer. Comenius ajunge astfel în Amsterdam unde îşi petrece ultimii săi 10 ani din viaţă. În această perioadă publică mult şi definitivează Orbis pictus, în ediţie bibingvă, latină şi germană, carte pe care o publică la Nürnberg, în 1658. Acum are răgazul de a-şi revizui sistemul de gîndire, alcătuind metode simple care să permită învăţarea cît mai uşoară a limbilor străine în general şi a limbii latine în special.

Comenius moare la Amsterdam, în anul 1670, lăsînd posterităţii o bogată colecţie de cărţi în care şi-a exprimat ideile teologice, filozofice pedagogice şi literare.

În general, munca traducătorului unei cărţi rămîne în umbră. Şi cum în cazul de faţă este vorba de două monumente culturale, personalitatea marcantă a lui Comenius şi cartea sa, Orbis pictus, tradusă pentru prima oară în limba română, se cuvine să facem o reverenţă în faţa Marcelei Ciortea, care, iată, după aproape 6 ani de cercetări, ne prilejuieşte bucuria de a avea primul manual ilustrat pentru copii din istoria literaturii. Şi nu e vorba doar de atît, căci, aşa cum spuneam la începutul prezentării noastre, Studiul introductiv ce însoţeşte cartea lui Comenius, nu doar că este extrem de documentat, dar este scris într-o manieră atrăgătoare, care dovedeşte realele calităţi, de ce nu, literare, ale traducătoarei, importante şi necesare în astfel de întreprinderi. Îngrijitoarea ediţiei ne prezintă povestea vieţii lui Comenius într-o manieră proprie, într-un text închegat, care atrage spre lectură, genul acela de texte ce odată începute nu se mai pot lăsa din mînă, şi ştie foarte bine, de asemenea, să uziteze instrumentarul necesar pentru realizarea acestui important volum.

În ce priveşte realizarea manualului ilustrat, Marcela Ciortea ne prezintă ediţiile succesive şi traducerile existente, la care a avut acces, şi pe care le-a prezentat comparativ, punînd în evidenţă asemănările şi mai ales deosebirile în ceea ce priveşte modificarea ulterioară a textului, multe variaţii explicabile, de exemplu în cazul aşezării planetelor, de descoperirile ştiinţifice din epocă. Marcela Ciortea explică diferenţele la nivelul structurii de ansamblu, la nivelul topicii, al sinonimiei, la nivelul conţinutului, nelăsînd de-o parte nici imaginile, ilustraţiile necesare înţelegerii textului.

Marcela Ciortea a lucrat după ediţiile neilustrate Cibinii, din 1738, şi Coronae (Braşov), 1703. Dar, pentru că nu a vrut să renunţe la ilustraţiile atît de necesare înţelegerii textului, şi nici la cifrele prin care se realizează corespondenţa termenilor, Marcela a stabilit trimiterile după ediţia Coronae (Braşov), din 1675, „care reia, în oglindă, imaginea ediţiei nürenburgheze”2.

Ideea de a uşura învăţarea limbii latine în şcoală l-a urmărit pe Comenius aproape toată viaţa, şi pînă la a ajunge la manualul ilustrat, părintele pedagogiei a scris gramatici, lucrări didactice şi lingvistice etc, s-a aventurat în lumea literelor dar şi a ştiinţelor. Şi Comenius a ajuns la concluzia că „pentru ca învăţătura să fie de folos, trebuie să fie rapidă, plăcută şi temeinică şi să se facă prin exemple, prin reguli şi cu aplicaţii”3. Întîlnind volumul de expresii în limba latină şi spaniolă a unui călugăr iezuit, Janul linguarum, la care în timp s-au adăugat versiuni în limba engleză, franceză, germană etc., Comenius îşi schiţează propria Juana, în care pune pe acelaşi plan importanţa limbii latine şi a limbilor vernaculare şi în care urmăreşte probleme de construcţie semnatică şi morfologie. De aici, dorind să îmbunătăţească metoda, scrie Vestibulul porţii deschise a limbilor, în care, pe lîngă text, adaugă un vocabular şi se ocupă de declinare şi conjugare. Nu e mulţumit nici de data aceasta, şi autorul continuă să modifice şi să adauge amănunte spre perfecţionarea metodei de învăţare a limbii latine. Venit în Transilvania, găseşte prin Orbis pictus o metodă mai atractivă, aungînd, deci, la prima carte ilustrată pentru copii.

Orbiss sensualium pictus devine manualul oficial în şcolile austriece şi va avea o circulaţie intensă în mai multe teritorii europene şi nu numai, tradusă în diferite limbi şi cunoscînd numeroase ediţii, astăzi imposibil de inventariat. Lucrarea conţine 150 de capitole, un alfabet ilustrat în care apare alături de sunete şi imaginea vieţuitoarelor, dar mai are şi o introducere, în care Comenius explică ce şi-a propus prin acest manual, şi o încheiere. Cartea se doreşte a fi „un breviar al lumii întregi şi al întregii limbi, bogat în desene, în denumiri şi în descrieri ale lucrurilor”4. Desenele sau imaginile reprezintă lucrurile vizibile şi invizibile, din întreaga lume; denumirile sînt „inscripţiile sau titlurile aşezate deasupra fiecărui desen, exprimînd întregul lucru prin termenul său general”5; şi descrierile au rolul de a lămuri imaginile „exprimate prin propriile numiri în aşa fel încît s-a postat o cifră, aceeaşi la fiecare segment de imagine şi la denumirea lui, ca să arate mereu că una o priveşte pe cealaltă”, explică Comenius, de fapt, alcătuirea tridimensională a cărţii sale.

Drumul de urmat la catedră ar fi, după Comenius, prin Orbis pictus, apoi prin Vestiblum şi continuat prin Januae linguarum, pentru a se putea învăţa repede, plăcut şi temeinic. Plecînd de la cele patru elemente, aer, pămînt, apă şi foc, manualul prezintă numeroase informaţii despre om şi natură, „despre tehnică şi manufactură, despre societate şi religie, în scurte poezioare însoţite de imagini, punctînd, şi în text, şi în imagine, prin cifre, elemente care trebuie evidenţiate”6.

Să aşteptăm, deci, celelalte două manuale comeniene, amintite mai sus, în traducerea Marcelei Ciortea.


Note:
1 Jan Amos Comenius, Lumea sensibilă în imagini (Orbis sensualium pictis). Bibilgvă. Adică prezentarea şi denumirea tuturor lucrurilor fundamentale din lume şi a tuturor acţiunilor din viaţă. Latină şi română, ediţie îngrijită, traducere în limba română, studiu introductiv, tabel cronologic, notă asupra ediţiei şi dicţionar de Marcela Ciortea, cuvînt înainte de Eva Mârza, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016
2 Marcela Ciortea, Cuvînt înainte, în Jan Amos Comenius, Op. cit., p. XXXVII
3 Ibidem, p. XX
4 Jan Amos Comenius, Op. cit., p. 6
5 Ibidem, p. 7
6 Marcela Ciortea, Op. cit., p. XIV

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara