Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Articole de: Sorin Lavric


Articole din: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998      Toate articolele
Nr. 52 / 2008 - Masa encefalică
Ţine de o fatalitate a breslei ca filozofii să fie în genere trişti. Dispoziţia lor de bază e de ordin apatic: privire melancolică absorbită în interiorul unui orizont deprimant. Rareori cînd dai pest...
Nr. 52 / 2012 - Pia fraus
Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Marele plan, trad. din engleză de Anca Vişinescu şi Mihai Vişinescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012, 160 pag. Oricîtă fidelitate ar arăta un fizician fa...
Nr. 52 / 2016 - Reţeta liniştii

Epictet, Manualul, traducere din limba greacă, notă asupra traducerii, indice de nume de Ioana Costa, cuvînt înainte de Andrei Pleşu, Editura Seneca Lucius Annaeus, Bucureşti, 2015, 94 pag.

Nr. 52 / 2017 - starea infernală

Martin Bojowald, Ce a fost înainte de big bang? O istorie întreagă a universului, traducere din engleză de Vlad Zografi, Editura Humanitas, Bucureşti, 2016, 340 pag.

născut în 1973 la ...


Nr. 51 / 2007 - Ticăloasa fire
Nu ştiu dacă vă amintiţi amărăciunea cu care Noica deplîngea faima pe care gînditorii de mîna a doua au ajuns s-o capete în cultura română. În ochii filozofului, cultura noastră semăna cu o seră a asi...
Nr. 51 / 2006 - Prima poruncă a lui Allah
Pe umerii Gretei Tartler atîrnă fatalitatea de a fi tradus Parfumul lui Süskind. Impresia pe care varianta românească a făcut-o asupra noastră i-a răpit posibilitatea ca, în mintea noastră, numele e...
Nr. 51 / 2004 - Patosul lui H.-R. Patapievici
Poate că cea mai mare tristeţe de care poate avea parte un cititor la lectura unei cărţi e să vadă cum autorul, vrînd să-şi înfăţişeze ideea, o prezintă într-o formă golită de orice participare afec...
Nr. 51 / 2009 - Literatura de cîrtiţă
Rămîne o chestiune nelămurită dacă o temă sordidă, ca cea a mahalalei, poate da naştere unor capodopere literare. Estetic vorbind, problema pare a fi prost pusă, căci reuşita unui text literar nu st...
Nr. 51 / 2011 - Acromegalia verbală

Petru Vladimir Pătulescu,
Sinceritatea privirii,
Editura Bucureşti, Editura Paideia,
2011, 202 p.


E o meschină satisfacţie ca, recenzînd o carte, să-l striveşti pe au...


Nr. 51 / 2013 - Timpanul spart
Ştefan Afloroaei, Privind altfel lumea celor absurde. Experienţe ce descoperă o altă libertate şi deopotrivă limitele înţelegerii noastre, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013, 214 pag. Cine are u...


Inapoi