Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Articole de: Sorin Lavric


Articole din: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998      Toate articolele
Nr. 52 / 2008 - Masa encefalică
Ţine de o fatalitate a breslei ca filozofii să fie în genere trişti. Dispoziţia lor de bază e de ordin apatic: privire melancolică absorbită în interiorul unui orizont deprimant. Rareori cînd dai pest...
Nr. 50 / 2008 - Etica intransigenţei
Gîndită ca un eşantion reprezentativ din scrierile politico-istorice ale autoarei Undelor scurte, antologia realizată de Vladimir Tismăneanu are un titlu sugestiv: Etica neuitării. Semnificaţia titlul...
Nr. 49 / 2008 - Gînditorul fără urmaşi
Sunt autori care îşi cheamă exegeţii. Chemarea seamănă cu o apropiere desfăşurată pe baza unei afinităţi temperamentale, cu o atracţie în virtutea căreia un anumit gen de filozofi nu poate fi comentat...
Nr. 48 / 2008 - România clandestină
Dacă ar fi fost să dau atenţie enormităţilor pe care le-am auzit rostindu-se pe marginea cărţii lui Ovidiu Hurduzeu şi Mircea Platon, reacţia cea mai firească ar fi fost să nu scriu despre ea. Tot aşa...
Nr. 48 / 2008 - Un bestiar fără bestii
Toţi ştim ce este o bestie şi nimănui nu-i scapă sensul adjectivului "bestial". Tot aşa, în mintea noastră, bestialitatea nu poate fi decît însuşirea unei fiare a cărei cruzime îndreptăţeşte folosirea...
Nr. 47 / 2008 - Cu mintea scăldată de ecran
Nu oricine poate să înfăţişeze degradarea spiritului ca pe un progres. Involuţia ca pe o evoluţie, şi descompunerea ca pe o ascensiune. Îţi trebuie fie un optimism incurabil, fie o obnubilare înnăscut...
Nr. 46 / 2008 - Un răstignit pe crucea căinţei
Dacă i s-ar cere cuiva să arate că filozofia nu exclude talentul literar, că aşadar gîndirea speculativă poate face casă bună cu expresia mustind de virtuţi literare, exemplul cel mai la îndemînă ar f...
Nr. 45 / 2008 - Acvariul cu mentalităţi
AŞa cum există bariere genetice între specii sau bariere lingvistice între comunităţi, tot aşa există graniţe mentale între oameni. Graniţele acestea nu au fermitatea unor frontiere politice şi nici s...
Nr. 44 / 2008 - Cîteva bătăi de pleoapă
Cele mai neplăcute coşmaruri sunt cele în care îţi lipseşte putinţa fugii. E vorba de starea aceea înfiorătoare cînd, pe măsură ce pericolul se apropie, eşti incapabil să schiţezi vreun gest de eschiv...
Nr. 43 / 2008 - Între patru ochi
Să strîngi la un loc oameni înzes­traţi cu virtutea dialogului şi pe dea­supra să-i mai faci să şi vorbeas­că nu-i de ici de colo. Căci e nevoie nu doar de existenţa unei elemen­­­ta­re afinităţi într...


Inapoi