Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Articole de: Sorin Lavric


Articole din: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998      Toate articolele
Nr. 51 / 2006 - Prima poruncă a lui Allah
Pe umerii Gretei Tartler atîrnă fatalitatea de a fi tradus Parfumul lui Süskind. Impresia pe care varianta românească a făcut-o asupra noastră i-a răpit posibilitatea ca, în mintea noastră, numele e...
Nr. 50 / 2006 - Deliciile ironiei
Dacă aş spune că Ana-Stanca Tabarasi, atunci cînd s-a hotărît să traducă în româneşte toată opera lui Kierkegaard, şi-a propus un scop ambiţios, ar însemna să rostesc un eufemism convenţional şi răs...
Nr. 46 / 2006 - Aporiile raţiunii
Orice filozofie este autoreferenţială. Asta înseamnă că în ea e vorba cu precădere de autorul ei, şi abia apoi de temele circumstanţiale asupra cărora a apucat el să se aplece. Cu alte cuvinte, indife...
Nr. 45 / 2006 - De la biserica la cimitir
Dacă destinul unei comunităţi se măsoară după starea bisericii şi după înfăţişarea cimitirului ei, atunci după cît de părăginită e prima şi după cît de căzut în ruină este al doilea îţi poţi da seama ...
Nr. 44 / 2006 - Stiinta Voodoo
Trăim într-o epocă în care ştiinţa a devenit insuportabilă. E prea multă luciditate şi prea mult scepticism în deprinderile ei ca s-o mai putem privi cu ochi buni. Iar ceea ce o face cu adevărat de ne...
Nr. 43 / 2006 - Dorinţa lui Noica
Măsurată în ani calendaristici, îndeletnicirea lui Ion Ianoşi cu filosofia lui Constantin Noica a numărat cîteva decenii, de n-ar fi să luăm în seamă decît intervalul scurs între primele texte publica...
Nr. 42 / 2006 - Citindu-l pe Ion Ianoşi
Pe o carte al cărei autor ai avut prilejul să-l cunoşti o citeşti în alt fel decît pe una care se recomandă prin ea însăşi. Neîndoielnic că lucrul acesta poate dăuna lecturii: pe de o parte, pentru că...
Nr. 41 / 2006 - Laudă fantasmelor
Prolix, specios şi greu digerabil, aşa arată rezultatul la care ajung cei mai mulţi cărturari atunci cînd, scriindu-şi cărţile, fac paradă de cunoştinţe. Cauza e de căutat într-o disproporţie ce le su...
Nr. 40 / 2006 - Fatalitatea capitalismului
Dintre cuvintele pe care uzura morală ameninţă să le scoată definitiv din circuitul limbii, "burghezia" ocupă un loc aparte. Nici măcar astăzi încărcătura peiorativă pe care a căpătat-o în timpul comu...
Nr. 39 / 2006 - Boul mut
S-a născut într-un castel din preajma oraşului Neapole, fiind al şaptelea fiu al contelui Landulf, obîrşia princiară recomandîndu-l mai curînd pentru o îndeletnicire cu virtuţi sociale decît pentru sc...


Inapoi