Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Prepeleac:
Deteronomul (2) de Constantin Ţoiu


În cartea a cincea, în care sunt întărite pentru a doua oară rânduielile date de Dumnezeu poporului ales, în capitolul patru intitulat Supunerea faţă de legi, întâlnim fraza de bază autoritar enunţată;

1. "Ascultă, dar, Israele, hotărârile şi legile, care vă învăţ eu astăzi să le păziţi, ca să fiţi vii, să vă înmulţiţi şi să vă duceţi să moşteniţi acel pământ, pe care Domnul Dumnezeul părinţilor voştri vi-l dă în stăpânire.

2. Să nu adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu, nici să lăsaţi ceva din ele; păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi le spun eu astăzi. (...)

7. Căci este oare vreun popor mare, de care dumnezeii lui să fie aşa de aproape, cât este de aproape de noi Domnul Dumnezeul nostru, oricând îl chemăm?

*

Antisemiţii, de la romani, trecând prin Spania inchizitorială şi prin evul mediu până în epoca noastră, văd în distincţia făcută între dumnezeul celorlalte neamuri scris cu literă mică şi Dumnezeul iudaic, scris cu majusculă. Unul din motivele ce au dus la prigoana etnică fără precedent. Evreii, se spune, şi-ar fi făcut-o cu mâna lor. Observaţie cinică. Nici o trufie, oricât de acerbă, dacă este îndreptăţită, nu poate fi expusă unor represalii rasiale crunte... Lăsând la o parte numele atâtor oameni de ştiinţă de prim rang... Dramă ascunsă într-o autoapreciere excesivă. Tactul nu merge cu orice perspectivă...

*

8. Sau este vreun popor mare, care să aibă astfel de aşezăminte sau legi drepte, cum este toată legea aceasta pe care v-o înfăţişez eu astăzi? (...)

11. Atunci v-aţi aropiat şi aţi stat sub munte, muntele ardea cu foc până la cer şi era negură, nor şi întuneric.

12. Iar Domnul s-a arătat de pe munte din mijlocul focului; şi glasul cuvintelor lui l-aţi auzit, iar faţa lui n-aţi văzut-o, ci numai glasul i l-aţi auzit... (...)

*

Urmează două capitole dedicate Dumnezeului impersonal, abstract, contrar imageriei creştine, marelor arte plastice, - să nu-ţi faci chip cioplit. Evreii nu ne dădură un Michelangelo... Al lor e Einstein, cu teoria relativităţii.

*

15. Ţineţi, dar, bine minte că şi ziua aceea, când Domnul v-a grăit din mijlocul focului, de pe muntele Horeb, n-aţi văzut nici un chip.

16. Să nu vă stricaţi dar şi să nu vă faceţi chipuri cioplite, sau închipuiri ale vreunui idol, care să înfăţişeze bărbat sau femeie." (...)

*

Interzise în sens idolatru şi stelele, constelaţiile, corpurile cereşti. Adorate, personificate, de cele mai vechi civilizaţii -, egiptenii, sumerienii, asiro-caldeenii - interdicţie temperamentală, pornită dintr-o gelozie incomensurabilă.

Stă scris: "...privind la cer şi văzând soarele, luna, stelele, să nu te laşi amăgit ca să te închini lor, nici să le slujeşti, pentru că Domnul Dumnezeul tău le-a lăsat pentru toate popoarele de sub cer."

Practic. Ca nişte lămpi. Să le lumineze.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara