Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Semn De Carte:
Destinul Cărţii de Gheorghe Grigurcu

Ce viitor ar putea avea Cartea? Nu ne-am putea gîndi fără strîngere de inimă la faptul că înfăţişarea sa de obiect de bibliotecă poate fi, în viitorul relativ apropiat, nu doar redusă drastic, ci şi de-a dreptul anihilată prin progresul tehnicii audio-video.

Dar dispariţia tiparului să însemne şi moartea Cărţii? Cartea nu e o expresie predilectă a logos-ului? A acelui factor mirabil care, în viziunea întemeietorilor de religii ca şi a marilor filosofi, reprezintă un principiu absolut la care conştiinţa umană n-ar putea renunţa? N-ar fi monstruos peisajul unei umanităţi lipsite de Carte? Iată întrebări pe care şi le pune filosoful craiovean Ionel Buşe. Căderea din Paradis, meditează d-sa, ne-a dat putinţa de-a cunoaşte logosul. Supunîndu-se destinului izgonirii iniţiale, omul e o fiinţă imperfectă, dar care aspiră la perfecţiune. Nu fără ca-n starea sa de imperfecţiune să nutrească o voluptate a acesteia, de natură a-i contrazice condiţia metafizică, dar îngăduindu-i o relaxare în materialitate. Se impune un egotism al plăcerilor. Cel al mîncării, băuturii, sexului, dar şi cel al erzatzului de credinţă, avînd ca obiect idoli, falşi eroi, vedete dubioase. Regretabil, plăcerile curente, stigmat al imperfecţiunii noastre, n-au practic limite, dispuse a uzurpa simţămîntul de libertate: „«Dumnezeu a murit» pentru că era perfect. Omul trăieşte (ca specie) pentru că e imperfect. Ne gîndim astăzi pînă în cele mai mici detalii la imperfecţiunea noastră încercînd să găsim cele mai sofisticate mijloace care să ne procure plăcere, dar şi cele mai bune pentru a ne feri de neplăceri”. Plăcerile sacrilege, tratate ca un alibi al împlinirii, nu reprezintă de facto decît un soi de drog. Impunîndu- se drept un ţel de căpetenie, ele pot invalida gîndirea: “Sînt bine, pentru că trăiesc bine, simt plăcerile ca pe opiu, sînt sănătos. Gîndesc bine pentru că mă simt bine. La ce gîndeşti cînd te simţi bine în acest fel? La păstrarea stării de plăcere. Acesta e noul paradis pămîntesc, comunismul plăcerilor”. Cartea n-ar putea fi recîştigată decît prin ieşirea din acest blocaj, prin perspectiva unei transcendenţe. Printr- o gîndire simbolică, aptă a face legă tura între marii poeţi şi marii hermeneuţ i, care să ne medieze contactul cu logos-ul. Dar acesta se cuvine a nu rămîne un concept uscat, ci unul apropriat prin iubire. Avem nevoie, în consecinţă, de o meditaţie şi de un senzoriu deopotrivă inocentate, capabile de empatie: “Gîndirea în starea de inocenţă este gîndirea ca posibilitate, ca deschidere poematică, să spunem, în care trăirea nu este separată de obiectul ei şi în care simţurile nu sînt exploatate la infinit de tehnicile hedoniste. Înainte de a fi argument sau instrument, gîndirea e figurativă. Esenţa ei constă în principal în această stare de bine pe care ţi-o procură libertatea de a gîndi şi mai mult decît o sinteză dintre contextul descoperirii şi cel al justificării, cum ar spune epistemologii”. Astfel Ionel Buşe se apropie de gîndirea existenţialistă a lui Nae Ionescu şi a urmaşilor săi. Interesant e că în vederile d-sale gîndirea de un asemenea tip prereflexiv, legat de intuiţie, nu implică o condiţionare prin operă. E un triumf al candorii şi atît: “Nu e obligatoriu ca aceasta să fie şi creatoare. Libertatea gîndirii este o condiţie pre-reflexivă, nu şi producerea ca atare de operă. Important e ca ea să păstreze sensul esoteric al Cărţii şi energia poetică de regenerare a logosului”. Dar Cartea nu implică totdeauna calificarea calităţii. În scrierea (şi în filmul turnat după aceasta) a lui Ray Bradbury, 451 grade Fahrenheit, întîlnim o grupare de “păstrători” ai Cărţilor fundamentale, ameninţate cu distrugerea de molohul tehnicii şi al războiului. Un pompier de serviciu devine incendiator al acestora, drept un simbol al ideologiilor şi utopiilor aservite idealului unui pretins “om nou”. Dar tocmai spre a sluji cauza Cărţii autentice nu s-ar cuveni să ne lepădăm de surogatele abuzive, atît de nocive ale acesteia? “N-ar trebui, totuşi, să ardem simbolic multe dintre cărţile de azi spre a regăsi Cartea de ieri sau dintotdeauna? Sute şi mii de tone de maculatură de îndobitocire ar trebui măcar depozitate într-un muzeu al ororilor scriiturii sau al flatulenţelor intelectuale (Mein Kampf, toate abstracţiile ideologice marxistoide, tratate de imbecilizare programată, indiferent din ce registru fac parte, miile de teze de doctorat agramate şi compilate, false biblii ale drepturilor omului, ale populismului şi demagogiei etc.), pentru a spera că vom regăsi într-o zi sensul intim al Cărţii, pentru că despre Carte e vorba, nu despre cărţi”. Subscriem.

Ionel Buşe: Intelocraţi, filosofi, ironişti, Ed. Ramuri, 2014, 138 p.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara