Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cartea de critică:
Despre poezie şi „răul secolului” de Răzvan Voncu

Horia Bădescu, Dacă Orfeu,
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015, 170 pag.

Echinoxist din prima promoţie, Horia Bădescu a îmbinat consecvent poezia şi reflecţia asupra poeziei, şi chiar (vezi Meşterul Manole sau imanenţa tragicului, din 1986) asupra creaţiei în general. Materializată în câteva volume publicate în ţară şi în spaţiul francofon, reflecţia a dublat semnificativ lirica propriuzisă, căreia i-a furnizat o „armătură” teoretică, susţinând totodată poziţionarea autorului în cadrul grupului de la „Echinox” şi în cel, mai larg, al literaturii contemporane.

În ambele ipostaze, de poet şi de teoretician, Horia Bădescu ia poezia în serios. Asta nu înseamnă că are morgă sau că îi lipseşte jubilaţia – măcar antologia Ce toamnă nebun de frumoasă e la Cluj, din 2011, ar contrazice această aserţiune –, ci că vede poezia drept un vehicul care leagă fiinţa de sacru, materialul de imanenţă şi accidentalul de universalii. Desigur, e departe viziunea sa de metafizica subiectivă macedonskiană: Horia Bădescu este un modern, pentru care limbajul e un palimpsest al memoriei colective. Între „straturile” lui se naşte şi operează textul, care este instrumentul prin care fiinţa „pipăie” Nevăzutul. De-aici şi decurge, de altfel, condiţia tragică a creatorului, suspendat între două planuri ale existenţei: cel profan, de care se desprinde prin însăşi creaţia sa, şi cel sacru, căruia nu-i aparţine, totuşi, din cauza esenţei mundane, „meşteşugăreşti”, a textului.

În noul volum Dacă Orfeu, Horia Bădescu abordează cu alte instrumente şi dintr-o altă perspectivă întrebările asupra esenţei şi existenţei poeziei în lumea de azi. În prima parte a cărţii, 12 eseuri (la origine, comunicări la congrese internaţionale de poezie, în primul rând Bienala de la Liège) scot reflecţia din câmpul strict estetic şi pun literatura în relaţie cu lumea în care trăim. Una în care de-spiritualizarea şi mercantilizarea ating cote atât de alarmante, încât poetul ajunge să spună despre suflet că „pare din ce în ce mai indezirabil, expulzat din existenţa noastră, înlocuit cu oarba şi nepotolita plăcere instinctuală, cu deriziunea şi indiferenţa faţă de noi înşine, cei adevăraţi.” În consecinţă, dacă nu doreşte să dispară odată cu acest „suflet expulzat”, poezia trebuie să încerce să acceadă la om nu proiectându-l în utopii – ideologice sau livreşti –, ci vorbindu-i „despre ceea ce este cu adevărat şi nu ştie că este, învăţându-l să-şi recâştige sufletul, să se recâştige pe sine însuşi ca să nu piardă universul”. Horia Bădescu nu suferă de „sinistroză” şi, chiar dacă percepe exact neajunsurile lumii contemporane, nu crede că este totul pierdut, pentru fiinţă şi pentru poezie.

Convingerea că parcurgem doar o etapă – nefastă, poate, dar din care poezia, arta, spiritul vor ieşi învingătoare – nu-l părăseşte pe autor, după cum nu-l părăseşte nici conştiinţa faptului că, deşi ocazionale, într-un anume sens, aceste texte trebuie să treacă şi proba timpului. Sunt eseuri bine alcătuite, care completează Memoria fiinţei. Poezia şi sacrul (2008), dar pot funcţiona la fel de bine şi independent de această carte esenţială pentru înţelegerea concepţiei despre poezie a lui Horia Bădescu.

În cea de-a doua parte a volumului, orizontul se lărgeşte, căci interogaţiile din eseurile precedente, împreună cu alte întrebări, nelinişti şi fantasme sunt transformate în dialoguri cu 11 scriitori. Trei români (Adrian Popescu, Paul Aretzu, Valeriu Anania) şi opt străini, dintre care şapte sunt poeţi de limbă franceză şi unul de spaniolă. Sunt nume importante în literatura europeană a momentului, în pofida marginalizării poeziei pe piaţa literară: Max Alhau, Gérard Bayo, Jean Biès, Dominique Daguet, Fermin Heredero, Werner Lambersy, Roland Reutenlauer, Jean- Luc Wauthier. Cei mai mulţi sunt traduşi în română, dar nu acesta este criteriul care a guvernat selecţia partenerilor de dialog. Ci valoarea literară în sine, la care se adaugă o anumită convergenţă de preocupări cu privire la literatură şi la viitorul ei.

Nu sunt deloc nişte dialoguri convenţionale, pentru că întrebările pe care le adresează Horia Bădescu sunt penetrante, sistematice şi convergente, iar răspunsurile sunt pe măsură. Par, în orice caz, nişte convorbiri desfăşurate mai degrabă în scris decât verbal, de unde şi impresia de „eseuri în dialog”, mai atractive – de aici, cred, şi ideea derulării lor – decât cărţile de teorie.

Sub o aparenţă nespectaculoasă, o carte remarcabilă, care ne arată că poezia europeană merge (şi) în alte direcţii decât discursul „minimalist”, majoritar, dar nu dominant, din literatura noastră actuală.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara