Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Proză:
Despre cum am descoperit axa de simetrie a universului de Matei Vişniec

Fiinţa umană a simţit din timpuri imemoriale că lumea este o construcţie şi că, în consecinţă, se structurează în jurul unei axe cosmice. În măsura în care cosmosul (ca univers ordonat) se opune haosului (adică dezordinii iniţiale), conceptele de axă sau de centru au încolţit în mintea omului ca o evidenţă naturală. Iar dacă mi-a fost dat mie să identific şi să localizez cu certitudine această axă, credeţi-mă că totul se datorează unei pure întîmplări.

Într-o primă fază ideea de axă (latinii i-au spus axis mundi) s-a proiectat în diverse expresii metaforice. Oamenii au fantasmat, de exemplu, pe existenţa unui punct în care cerul se întîlneşte cu pămîntul. Mai tîrziu unii au căutat intersecţia punctelor cardinale, acolo unde estul, vestul, sudul şi nordul se întîlnesc în timp ce busola tace…

O altă metaforă a acestei axis mundi a fost copacul infinit (care devine la sculptorul Constantin Brâncuşi, „Coloana infinitului”). Ca formă de energie vegetală, copacul uneşte străfundurile pămîntului (unde îşi are rădăcinile), cu suprafaţa terestră (întrucît trunchiul copacului se dezvoltă în aer liber) şi apoi cu întreaga boltă cerească (întrucît ramurile ţintesc spre infinit şi se pot multiplica la nesfîrşit cu muguri şi cu frunze). Despre Buda se spune că şi-a trăit momentul iluminării la poalele unui smochin, de unde intrarea în mitologie a acestuia ca arbore al trezirii.

O altă metaforă legată de existenţa unui punct sintetic în univers este buricul lumii, care ar fi şi punctul de unde începe lumea. Uneori acest buric al lumii mai este pus în legătură cu existenţa unui cordon ombilical al universului. Altfel spus, universul, după ce s-a desprins de buric, ar fi rămas suspendat de un fel de axă, de fostul cordon ombilical de fapt, iar unii astronomi ai antichităţii credeau că văd pe cer urmele acestui cordon ombilical sub forma unei linii difuze, un fel de coadă de cometă etalată la infinit. Grecii antici considerau că templul de la Delfi, unde se afla şi celebrul oracol, marca buricul lumii. Iar în ce-i priveşte pe locuitorii de pe Insula Paştelui, pierdută în Oceanul Pacific, ei se autolocalizau în buricul Pămîntului şi deci în centrul lumii.

Şirul de reprezentări, în diferite culturi şi spaţii geografice, legat de axa lumii este însă extrem de lung, iar unele viziuni surprind şi astăzi prin simplitatea sau subtilitatea lor. În zonele vulcanice axa lumii era identificată pur şi simplu cu coloana de fum care se ridica din craterul situat la cea mai mare înălţime… Nu întîmplător pentru japonezi Muntele Fuji este sfînt, fiind locul prin care trece marea axă, firul invizibil în jurul căruia s-a structurat lumea. Mai sunt şi alţi munţi cărora li s-a atribuit această funcţie, precum Ararat, acolo unde ar fi debarcat Arca lui Noe, sau Muntele Olimp, sălaşul zeilor în mitologia greacă.

În megalomania sa, omul a încercat însă, la un moment dat, să construiască el o axă, altfel spus să unească pămîntul cu cerul, iar legenda Turnului Babel s-a născut dintr-o astfel de tentativă. Primul care s-a îndepărtat însă de explicaţiile mitologice şi a încercat să demonstreze „ştiinţific” că există o axă a lumii a fost Aristotel. În tratatul său intitulat Anomaliile el abordează noţiunea de echilibru cosmic şi spune că totul se roteşte în jurul unei axe unice. El indică Steaua Polară ca fiind unul din punctele prin care trece axa lumii, un altul fiind chiar Templul lui Hefaistos din Atena (probabil pentru că Hefaistos a fost zeul metalurgiei). Linia imaginară trasată de Aristotel unea în felul acesta un punct cosmic cu un simbol divin, ceea ce marelui filozof nu i se părea deloc contradictoriu.

O mie opt sute de ani mai tîrziu, în plină epocă a Renaşterii, un astrolog şi alchimist celebru, Nostradamus, s-a ocupat şi el de axa lumii şi chiar i-a avertizat pe semenii săi de pe Pămînt că au datoria să o găsească, şi încă repede, întrucît, în caz contrar, lumea se va prăbuşi în neant. În scrierile sale esoterice, Nostradamus vorbeşte despre un misterios geamăn al omului care iese o dată la o mie de ani din ocean ca să vadă ce mai face omul. Între acest geamăn al omului şi om trece axa de simetrie a vieţii, afirmă Nostradamus în lucrarea sa Profeţiile apărută în 1555. Ca multe dintre teoriile sale, şi aceasta este însă excesiv de obscură...

Pentru a reînnoda cu spiritul ştiinţific trebuie să facem însă un salt peste încă un secol şi să ajungem la Newton. La el găsim primele indicii mai concrete legate de axa lumii. Newton este omul care a inventat primul telescop cu oglinzi, iar în cîteva dintre paginile sale disparate el vorbeşte despre o anumită linie vagă pe care ar fi identificat-o pe boltă. Newton nu ne furnizează mai multe amănunte, dar conceptul de linie vagă este preluat de Einstein şi teoretizat (oarecum în fugă) într-un articol din tinereţe intitulat Despre electrodinamica corpurilor în mişcare şi punctul lor critic. Fără să fi aprofundat subiectul, Einstein consideră că există un punct critic al universului prin care trece unda vagă a tuturor emanaţiilor energetice. Greu de sintetizat aici o teorie atît de complicată, merită doar reţinut că Einstein, înainte de a relativiza totul, a preluat concepte mai vechi dintre care cîteva în directa prelungire a vechilor obsesii legate de axa lumii.

Secolul al XX-lea a fost însă mai degrabă obsedat de deconstrucţie decît de identificarea unor eventuale repere care să confirme concepţia anticilor, şi anume că trăim într-o lume armonioasă, care are un centru. Teoriile legate de expansiunea universului sunt de fapt haotizante, ele ne spun că totul nu este decît explozie şi călătorie spre neant. Toate punctele din univers n-ar fi, în virtutea acestui model, decît nişte călătorii în sens unic, ca şi cum gara din care am fi luat trenul n-ar fi fost capabilă să inventeze bilete dus-întors.

Şi dacă tot tot am ajuns la cuvîntul magic tren şi la cuvîntul magic gară, trebuie să vă povestesc un episod precis din tinereţea mea, mai precis momentul cînd am avut pentru prima dată intuiţia că axa de simetrie a lumii trece prin oraşul meu natal, Rădăuţi, şi că această axă este tangentă cu calea ferată care taie acest oraş în două. În felul acesta îi aduc un omagiu şi lui Nelly, iubita mea din liceu, fără de care n-aş fi descoperit acest lucru.

Acum, după aproape 50 de ani de la respectivele evenimente, şi cînd întreaga comunitate internaţională, inclusv ONU şi revista „Nature”, au recunoscut că axa de simetrie a universului trece prin Rădăuţi, pot să mărturisesc cu toată sinceritatea: dacă n-aş fi fost îndrăgostit de Nelly nu aş fi simţit vibraţiile speciale ale căii ferate din oraşul meu. La acea oră, cînd aveam amîndoi 17 ani şi eram elevi de liceu, oraşul mi se părea un cadran rotund de ceas. În fiecare după-amiază, la ora şase fix, eu porneam dinspre punctul de nord al cadranului (unde locuiam într-o casă cu curte) spre punctul sudic unde locuia Nelly (la bloc). Jocul nostru consta în a alege una dintre cele două şine şi de a ne îndrepta unul spre altul mergînd în echilibru pe axa de fier. Dacă ne întîlneam pe aceeaşi şină, ceea ce se întîmpla cam întotdeauna în dreptul unei biserici pravoslavnice în stil vechi, atunci cădeam unul în braţele celuilalt şi ne sărutam cu o sete comparabilă cu forţa Big-Bangului aflat la originea universului. Dacă ne aflam pe şine diferite, convenţia noastră era de a ne ignora total şi de a ne continua drumul, în ciuda doliului care ni se furişa în suflet…

Sigur, eu şi Nelly am fost nişte îndrăgostiţi banali, ceea ce nu ne-a privat de o dimensiune cosmică în materie de emoţii. Presimţeam, de la acea oră, că viaţa nu ne va lăsa să rămînem împreună şi probabil că nici nu voiam, în adîncul nostru, acest lucru. Am decis să ne asociem acele prime emoţii cu ideea de hazard, să le punem de fapt în ecuaţie cu galaxia probabilităţilor. Ne interesa să vedem cît de clemente erau cu noi toate forţele necunoscute care se învolburau în jurul nostru.

Ritualul nostru zilnic avea ceva dintr-un supliciu şi din intensitatea jocurilor de noroc. Nici eu, nici Nelly nu am încercat însă niciodată să trişăm. Ni s-a întîmplat de mai multe ori să ne ratăm trei zile la rînd. Deveneam bolnavi atunci şi unul şi altul, ne vedeam pe coridoarele liceului extenuaţi de aşteptare în speranţa că următoarea tentativă va fi cea bună. Erau perioade cînd ne întîlneam însă pe aceeaşi şină timp de zece zile la rînd. Atunci ni se părea că aveam în sfîrşit semnul cosmic mult aşteptat, energiile ascunse ţineau cu noi.

De fiecare dată cînd întîlnirea se producea, ne luam de mînă şi ne plimbam de-a lungul căii ferate care traversa, de asemenea, şi cimitirul. Acolo de fapt era locul unde ne puteam săruta liniştiţi. Morţii nu aveau absolut nimic împotriva bucuriei noastre de a ne strînge cît mai tare în braţe, de a ne strivi buzele unele de altele şi de a ne şopti tot felul de cuvinte şi fraze tandre la ureche. Aş spune chiar că morţii ne-au protejat. Cimitirul avea energii bune, era un veritabil labirint de flori şi de verdeaţă şi ne oferea zeci şi zeci de ascunzători naturale. După ce ne sărutam suficient pentru a face provizii de tandreţe pînă a doua zi, discutam şi despre ceea ce resimţeam în timp ce ne apropiam unul de altul pe calea ferată.

„Cînd nu eşti pe şina mea, simt”, spunea Nelly. „Ce simţi?” „Simt că nu ne vom întîlni.” „Şi de ce nu schimbi şina, de ce nu trişezi?” „Nu pot să trişez la un astfel de joc.”

Nu, nici unul dintre noi nu avea cum să trişeze, jocul era mult prea intens, mult prea frumos, mult prea excitant. Convenţia noastră era de a merge cu privirile concentrate asupra propriilor noştri paşi. Ceea ce ne permitea să nu ne vedem decît în momentul în care ne trezeam unul în faţa celuilalt sau în momentul cînd treceam unul pe lîngă celălalt. Dar noi simţeam cu mult înainte de a ne întîlni dacă mergeam sau nu pe aceeaşi şină, ceea ce ne umplea fie de amărăciune, fie de o imensă bucurie.

Să se fi întîmplat atunci, ceva, în acel loc banal din univers, pe acel tronson de cale ferată, un fel de reacţie fizică sau chimică, o intersecţie de emoţii umane cu alte tipuri de energii? Să fi intrat noi în rezonanţă cu legi gravitaţionale necunoscute? Să fi atras, noi, prin emoţiile resimţite zilnic, axa de simetrie a universului spre acel modest punct terestru? Să fi avut vreun impact şi poemele pe care le scriam zilnic pentru Nelly şi pe care i le citeam numai atunci cînd întîlnirea noastră se producea pe aceeaşi şină? Imposibil de găsit un răspuns, dar atunci i-am spus pentru prima dată iubitei mele:

– Să ştii că pe aici trece centrul universului.

La ora aceea fraza părea improvizată, chiar stupidă, pentru că un centru este, de obicei, un punct fix, el nici nu trece şi nici nu se mişcă. La scara universului, însă, centrul este, poate, ceva relativ şi mobil, un fel de nod al echilibrelor, un fel de intersecţie a diverselor tipuri de energii şi eventual al vibraţiilor emoţionale trimise din toate spaţiile unde se află viaţă.

Chiar şi după ce viaţa ne-a despărţit (eu am plecat să studiez filozofia la Bucureşti, iar Nelly a făcut medicina la Iaşi) calea ferată de la Rădăuţi a rămas pentru mine o obsesie, o axă magnetică. Mă întorceam de două sau de trei ori pe an în oraşul meu natal şi de fiecare dată acea axă emoţională a oraşului mă atrăgea cu o forţă egală. Mă plimbam din nou, singur, de-a lungul ei, şi încercam să-i ascult povestea. Să fi fost eu oare singurul locuitor al oraşului capabil să înţeleagă ceea ce îmi povesteau acele şine şi traverse de lemn, macazurile plantate din loc în loc şi semnele feroviare istalate la intersecţia cu drumurile care o traversau? De fapt, totul era atît de simplu: acolo se afla acumulată memoria oraşului. Calea ferată împreună cu gara formau un fel de arteră vitală: pe acea axă circulau încă mii de voci, de emoţii, de fantome, de cuvinte, de fraze, de momente de aşteptare şi de speranţă, de strigăte de durere… Trenul fusese, pentru micul meu oraş natal, sinonim cu deschiderea spre lume, cu evadarea, cu libertatea. Acolo, pe peronul gării, mii de oameni îşi spuseseră cuvinte de adio sau de despărţire, mii de oameni se aşteptaseră unii pe alţii, fuseseră redirecţionate sute de mii de destine…

Mă opresc însă aici cu divagaţiile pentru a trece la esenţial: faptul că toate căile ferate şi toate gările din lume povestesc cam aceleaşi poveşti nu m-a făcut să renunţ o clipă la convingerea că la Rădăuţi lucrurile erau totuşi diferite… Iată motivul pentru care în toate poemele, romanele şi piesele mele am insistat timp de patruzeci de ani pe ideea că acolo, în această urbe pierdută, din calea ferată (acum năpădită de bălării întrucît globalizarea a ucis trenurile regionale) emană ceva unic, magic şi important pentru umanitate.

Mărturisesc însă că nu m-am aşteptat ca telescopul spaţial Hubble să-mi dea dreptate în anul de graţie 2015 şi nici să primesc Premiul Nobel pentru fizică în anul următor. De altfel toţi astronomii şi fizicienii care ne furnizează din cînd în cînd scenarii legate de destinul universului au fost cu totul şocaţi de fotografiile făcute de această bijuterie tehnologică numită Hubble. Trimis să se învîrtă în jurul planetei albastre la 600 de kilometri deasupra capetelor noastre, acest as al fotografiei cosmice de înaltă precizie a reuşit să capteze nici mai mult şi nici mai puţin decît linia vagă evocată de Aristotel şi apoi de Newton şi de Einstein. Sigur, ele sunt încă stranii, aceste imagini în care apare un fel de linie discontinuă, ca şi cum ar fi formată din puncte. Unii au şi numito falie, alţii consideră că este vorba de axa de asimetrie a universului, concept absurd, deci demn de luat în consideraţie.

Un lucru este sigur, însă, linia identificată de Hubble atinge Pămîntul într-un unic punct precis, iar acesta se află incontestabil în oraşul meu natal, Rădăuţi, şi acompaniază calea ferată pe o distanţă de doi kilometri, adică pe porţiunea unde taie în două centrul oraşului şi cimitirul…

De cînd a fost desemnat oraşul Rădăuţi ca unic centru al universului, unanim recunoscut pe planetă, locuitorii urbei au început să aibă şi ei revelaţia potenţialului poetic pe care îl reprezenta calea lor ferată. Ceva începe să-i atragă acolo şi din ce în ce mai des, singuri sau în grup, se plimbă de-a lungul ei. Bălăriile sunt, pe alocuri, mai vizibile decît şinele, ca să nu mai spun că mulţi cîini vagabonzi îşi aleg acea lungă fîşie (a nimănui, de fapt) ca spaţiu vital şi-l marchează ca atare cu jeturi de urină. După fiecare plimbare făcută însă de-a lungul acestui no man’s land rădăuţenii se întorc acasă într-o stare euforică. Indiferent pe ce tip de vreme (pe soare, pe ploaie, pe vînt, pe zăpadă) parcurgerea acelui traseu de doi kilometri, eventual dus şi întors, le dă o senzaţie de încredere, de mulţumire sufletească. În mod natural, toţi cei care revin acolo pentru a se încărca cu energia poetică a căii ferate încep apoi să se salute între ei şi chiar să-şi recite versurile scrise în gînd în timpul plimbării.

(fragment dintr-un roman în lucru)

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara