Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
Desfătările unui pieton (II) - Léon-Paul Fargue - de Constantin Zaharia

Pentru a preîntâmpina posibile reproşuri bibliografice, se cuvine făcută o precizare : din aprilie 1943, când suferă un accident cerebral în cursul unui dineu cu Picasso, Léon-Paul Fargue rămâne hemiplegic, lucru care-l împiedică să-şi urmeze nesfârşitele plimbări prin urbe.

La această nedreptate el răspunde prin scris, publicând articol după articol până în ultima clipă (noiembrie 1947). Unele dintre aceste „efemeride” îi apar în volume încă din timpul vieţii, multe altele sunt editate în anii din urmă, prin grija lui Laurent de Freitas, care le adună ori le republică (atunci când este vorba de cărţi apărute în tiraje confidenţiale) la Editura Fata Morgana, în condiţii excepţionale, pe vergé ivoire, uneori ilustrate de Jean Cortot, ori cu montaje fotografice de epocă. Les vingt arrondissements de Paris, Merveilles de Paris, Marie Pamelart ou La rue Lepic, Paris contrastes, Charme de Paris ori Autre piéton sunt numai unele din ele care reiau, modulând aceleaşi teme în zeci de feluri diferite, multiplele peregrinări prin oraşul pasiunilor sale nestrămutate. Aici se suprapun, prin aducere aminte, imagini ale trecutului fastuos din Parisul începutului de secol cu cele ale prezentului umbrit de realitate, adică de război şi de ocupaţia germană. Alte cărţi sunt scrise imediat după Eliberare şi poartă, prin urmare, amprenta răvăşită de entuziasmul şi excesele epocii.

Suntem, prin urmare, prinşi în arcanele a trei momente istorice contradictorii, cel de dinainte, din timpul războiului şi de după sfârşitul acestuia. Ceea ce nu împiedică menţinerea unui echilibru impus de pasiunea constantă pentru Paris, în ciuda tuturor impedimentelor: modernitatea, războiul, ocupaţia, ecrane fragile care nu rezistă în faţa imaginii triumfale a Oraşuluilumină, aşa cum îi apare în amintire şi pe care nimic nu o poate disloca. Acestea fiind spuse, de ce să nu ne oprim, în cele ce urmează, la acele cartiere pariziene care îl fascinează pe Fargue în asemenea măsură, încât ele apar sistematic în mai toate cărţile sale?

În primul rând „răposatul” Montmartre, a cărui glorie a apus de curând (suntem în 1938), odată cu avântul edilitar de după Marele război. Printre străzile celebre, cea numită Lepic este „fluviul din Montmartre care irigă ţinutul, îşi trimite afluenţi în densitatea cartierului, întreţine flora (feminină, se-nţelege de la sine, căci Fargue a cunoscut-o pe Marie Pamelart chiar aici, n.n.) şi creează pieţe publice mai importante în istoria celei de-a treia republici decât o droaie de miniştri şi decrete”1. Aici se află Moulin de la Galette, care poate fi zărit şi din susul străzii Tholozé, de unde se vede şi Moulin Rouge. Cabaretele din Montmartrede- jos, la care se adaugă nu mai puţin celebrul Chat Noir, nu au nimic de-a face cu bistrourile şi cafenelele din Montmartre-de-sus, rezervate boemei neaoşe, dar frecventate în aceeaşi măsură de prostituate şi de peşti, de vagabonzi şi afacerişti de trotuar, specimene greu de desluşit în periculoasa amestecătură de personaje nelipsite din astfel de locuri. Cuţitul sau revolverul ies repede la iveală în situaţii din cele mai neaşteptate, ceea ce Fargue nu spune răspicat, scrisul său urmărind efecte mai curând umoristice decât senzaţionale. Va fi nevoie de evocările lui Pierre Mac Orlan ori Francis Carco pentru ca aceste laturi „aventuroase” ale cartierului să se manifeste. Cabaretul Au Lapin Agile (care iniţial se numea „Au Lapin à Gill”, după numele caricaturistului care a pictat firma) este desigur cel mai celebru: îl regăsim sub pana lui Roland Dorgelès şi Mac Orlan în diverse transpuneri ficţionale, precum şi în nenumărate memorii ale celor care l-au cunoscut în epoca lui de glorie. Renumele „colinei” este însă dat de prezenţa constantă a scriitorilor şi artiştilor care au locuit aici în condiţii adesea vitrege, dar care au arătat o nestinsă pasiune pentru libertate, demnă de ceea ce se numeşte spirit parizian.

Spiritul acesta este prezent peste tot, la fiecare colţ de stradă, în fiecare piatră de caldarâm, pe orice faţadă înnegrită de vreme. Iar cartierul poartă cu sine o istorie proprie, care-l individualizează. Passy şi Auteuil, două sate străvechi anexate Parisului în cursul secolului al XIX-lea, ascund o protipendadă cu obiceuiri de veche familie. Invitat la o căsătorie în cartier, un prieten de-al lui Fargue recunoaşte personalităţie pariziene pe care se aştepta să le vadă la ceremonie, mai puţin pe miri. Venise, era limpede, în altă zi decât cea anunţată. Era prezent prin urmare la o altă nuntă, de unde concluzia că personalităţile cu pricina erau ca şi „angajate prin contract să asiste la toate ceremoniile din mica patrie Passy-Auteuil”, ceea ce nu-l împiedică să intre în „cortegiul de veri, unchi şi bunici pentru a-i îmbrăţişa pe tinerii căsătoriţi, precum şi pe unele doamne care i se părură atrăgătoare”2.

Cheiurile Senei sunt o „capodoperă poetică a Parisului”3. Puţini sunt aceia în stare să spună cu precizie, de exemplu, unde se termină Quai Malaquis şi unde începe Quai Conti. Indivizii pot fi clasaţi în funcţie de nivelul lor de cunoaştere a cheiurilor, iar concluzia se impune de la sine: puţini sunt parizienii adevăraţi, şoferii de taxi cultivaţi ori sergenţii de stradă valoroşi. Populaţia cheiurilor se împarte în două categorii distincte: cea a cheiurilor propriu-zise, a vânzătorilor de cărţi (les bouquinistes) şi cea de pe maluri, a celor fără domiciliu (les clochards). Despre primii Fargue scrie la modul superlativ, „buchiniştii” fiind pentru el adevărate zeităţi ale culturii, erudiţi care trăiesc într-o atmosferă erasmică, de înaltă şi cordială intelectualitate, după cum spune Léon Daudet (citat de autor). Acest paradis al bibliofililor este locul de predilecţie al parizienilor „de soi bun”, spaţiul preferat al deambulărilor fără scop, justificate de un hedonism euristic inexistent aiurea. Ceilalţi, „cloşarzii”, alcătuiesc grupul a ceea ce Victor Giraud numeşte într-o carte omonimă le peuple des berges4, cei care dorm sub podurile Senei şi care duc o existenţă din care şarmul nu este absent. Unii preferă anumite cheiuri, pretextând că „viaţa este mai uşoară şi ne simţim ca acasă. În plus, visele sunt mai elevate”5. Într-o bună zi, Fargue face cunoştinţă cu un personaj înalt, îmbrăcat în zdrenţe, bărbos, erudit şi plin de demnitate, care locuia tocmai sub Pont des Arts, şi care se prezintă astfel: „Domnul Hubert, de la Academia Franceză”. Numai Parisul, spune autorul, permite asemenea scurtcircuite splendide6.

Suntem apoi plimbaţi prin Place du Théâtre-Français, astăzi numită André Malraux, unde de află Comedia Franceză şi Palais-Royal, prin Marais şi prin Jardin des Plantes, la Hala de vinuri, pe rue de Lappe (despre care va veni vorba cu altă ocazie), la Operă iar apoi la Montparnasse, pentru a ajunge în cele din urmă la Saint-Germaindes- Prés. Aceste centre ale vieţii pariziene nu sunt legate prin nici o proximitate geografică. Este limpede că pietonul nu are răbdare, din motive lesne de înţeles: dacă se află într-un cartier, îi lipsesc toate celelalte, de unde aceste salturi spectaculoase de pe un mal pe celălalt al Senei.

Hoinărind prin Marais, Fargue admiră splendoarea hotelurilor particulare, adevărate palate rezidenţiale construite în secolul cel Mare, al XVII-lea, şi se lasă purtat de un lirism plin de extaz arhitectonic, ce-l face să exclame: „O, voi, budoare, tavane, pereţi despărţitori, lambriuri, fresce, scări, lucarne şi turnuleţe, cadrane solare, arcade, nimfe închipuind anotimpurile, demoni închipuind stihii, casete, rozete şi ornamente florale, medalioane solare, o, voi balustre si balustrade, ghirlande, mascaroane, busturi de regi, pilaştri, amoraşi, cartuşe, întergoluri şi arhitrave, cât visez la tot acest teatru, şi la străvechiul geniu al bucuriei de a trăi pe sub frontoanele şi grădinile voastre de portocali...”7 Cum putem reacţiona la povestea Parisului spusă de o gură-spartă, demnă de Shakespeare ori de Homer? În nici un fel, o lăsăm că continue...

_____________

1 Le piéton de Paris, p. 34.

2 Ibidem, p. 68.

3 Ibid., p. 72.

4 Paris, Le Dilettante, 2013.

5 Le piéton de Paris, p. 73.

6 Ibidem, p. 73-74.

7 Etc..., Gallimard, 1999, p. 55.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara