Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
decizie a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti de ---

Publicăm mai jos esenţialul dintr-o decizie a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti referitoare la un denunţ (legat de acordarea de către USR a suplimentului de pensie pentru membrii săi) împotriva Preşedintelui USR, Nicolae Manolescu, formulat de Mârza Traian Ioan, pretins reprezentant al unei pretinse Uniuni a Artiştilor Plastici, ilegală ca şi pretinsa USR a domnilor Cristian Teodorescu, Florin Iaru şi Dan Mircea Cipariu. Textul integral se află pe site-ul USR.

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTOR 4 BUCUREŞTI Nr.3085 - Registrul de Evidenţă a Operatorului de Date cu Caracter Personal Nr.9291/P/2016

ORDONANŢĂ 05.12.2017

Procuror Bezdadea Elena din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria sector 4 Bucureşti,
Examinând actele de urmărire penală efectuate în cauza ce face obiectul dosarului penal cu nr. de mai sus,

CONSTAT

La data de 16.11.2016, în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a fost înregistrat denunţul formulat de către Uniunea Artiştilor Plastici, prin reprezentant Mârza Traian loan, prin care sesiza săvârşirea de către numitul Manolescu Apolzan Nicolae a infracţiunilor de participaţie improprie Ia înşelăciune prev. de art. 52 al.3 C.p. rap. la art.244 al.1 C.p. cu aplic. art.35 al.1 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 C.p. cu aplic. art.35 al.1 C.p. şi participaţie improprie la infracţiunea de uz de fals prev. de art. 52 al.3 C.p. rap. la art.323 al.1 C.p. cu aplic. art.35 al.1 C.p., solicitând totodată să se efectueze cercetări în vederea angajării răspunderii penale a preşedinţilor caselor teritoriale de pensii, reprezentanţilor Ministerului Culturii şi ai Casei Naţionale de Pensii.
În fapt, se arată că, numitul Manolescu Apolzan Nicolae, cunoscând faptul că Uniunea Scriitorilor din România nu are regimul juridic al unei persoane juridice de drept privat, respectiv al unei asociaţii sau fundaţii, semnează adeverinţe pentru membrii uniunii, adeverinţe care le sunt necesare acestora la casele teritoriale de pensii în vederea obţinerii de indemnizaţii în baza Legii 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. [...]
Analizând probatoriul aflat la dosarul cauzei, se constată că Uniunea Scriitorilor din România a fost înfiinţată ca persoană juridică de utilitate publică prin Decretul nr.267/1949 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (în vigoare din 25.06.1949) şi funcţionează în baza Decretului-Lege nr.27/1990, fiind înregistrată în Registrul Special şi fiindu-i acordată personalitate juridică prin încheierea din 19.09.1994 dispusă în dosarul nr. 158/PJ/1994 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.
Astfel, potrivit art. 1 din Decretul-Lege nr.27/1990, „Fiecare organizaţie de creatori funcţionează în temeiul statutului propriu şi are dreptul să-şi aleagă forma şi structura organizatorică pe care le consideră cele mai potrivite specificului activităţii sale”, iar potrivit art.4 din acelaşi act normativ, „organizaţiile de creatori se bucură de o deplină autonomie structurală, funcţională şi economică”.
De asemenea, potrivit art. 85 din O.G. nr.26/2000 „Persoanele juridice de utilitate publică – asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel – înfiinţate prin legi, ordonanţe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor”.
Totodată, astfel cum reiese din actele aflate la dosar, Uniunea Scriitorilor din România, membră a Alianţei Naţionale a Uniunii de Creatori este reprezentată legal prin preşedinte Nicolae Manolescu.
Analizând probatoriul aflat la dosarul cauzei şi aspectele mai sus menţionate, în temeiul art. 16 lit.a C.p.p. urmează a se dispune clasarea cauzei penale privind săvârşirea de către numitul Manolescu Nicolae a infracţiunilor de participaţie improprie la înşelăciune prev. de art. 52 al.3 C.p. rap. la art.244 al.1 C.p. cu aplic. art.35 al.1 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 C.p. cu aplic. ari.35 al.1 C.p. şi participaţie improprie la infracţiunea de uz de fals prev. de art. 52 al.3 C.p. rap. la art.323 al.1 C.p. cu aplic. art.35 al.1 C.p. toate cu aplic. art.38 al.2 C.p. întrucât faptele nu există.
De asemenea, în temeiul art. 16 lit.a C.p.p. urmează a se dispune clasarea cauzei penale privind săvârşirea de către A.N. (preşedinţi ai caselor teritoriale de pensii, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi ai Casei Naţionale de Pensii) a infracţiunilor de abuz în serviciu prev. de art.297 al. 1 C.p. întrucât faptele nu există.

În temeiul dispoziţiilor art. 315 al.1 lit.b C.p.p. rap. la art. 16 lit. a C.p.p.
Văzând şi dispoziţiile art. 275 alin.3 şi 5 C.p.p.,

DISPUN:

Clasarea cauzei penale nr. 9291/P/2016 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti privind săvârşirea de către numitul Manolescu Nicolae a infracţiunilor de participaţie improprie la înşelăciune prev. de art. 52 al. 3 C.p. rap. la art. 244 al. 1 C.p. cu aplic. art. 35 al.1 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p. cu aplic. art.35 al.1 C.p. şi participaţie improprie la infracţiunea de uz de fals prev. de art. 52 al.3 C.p. rap. la art. 323 al.1 C.p. cu aplic. art.35 al.1 C.p. toate cu aplic. art. 38 al.2 C.p. şi de către A.N. a infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 al.1 C.p.
Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Soluţia se comunică.

Procuror,
Elena Bezdadea

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara