Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Aniversare:
De la F la Truman Capote - Trei momente ale prozei lui Dumitru Radu Popescu de Răzvan Voncu

Nu e tocmai uşor de stabilit locul lui Dumitru Radu Popescu într-o tipologie a prozei româneşti. Din 1958, anul debutului editorial cu volumul Fuga (schiţe şi povestiri), şi până acum, prozatorul a acoperit, cred, întregul inventar de specii, de la cronica măruntă la ciclul epic, de la schiţă la roman, de la povestire la nuvelă.

Formula sa narativă, de asemenea, s-a schimbat şi se schimbă, subtil, cu fiecare volum. Concomitent, prozatorul scrie teatru, scenarii de film, comentarii literare, articole politice, pamflete şi, din când în când, chiar cronică sportivă. Sfidează, în chip vădit, „legea pământului”, care îl împinge pe scriitorul român să-şi pună talentul în viaţă, nu în operă.

Căutând să-l cuprindă într-o singură formulă, criticii au întrebuinţat-o des pe cea de realism magic, preluată din romanul sud-american, dar neadaptată unei tradiţii a prozei noastre în care intră, pe lângă basmul popular, Creangă, Sadoveanu şi, odată cu generaţia şaizeci, fantasticul eliadesc. Încercarea de a-l reduce pe D.R. Popescu la o formulă unică, justificată, poate, metodologic, nu e fericită din punct de vedere critic.

E evident, în acest sens, că între Dumitru Radu Popescu de dinainte de Leul albastru (1964) şi cel de după, ceva se schimbă. Prozele scurte din primii ani mergeau pe linia realismului psihologic, cu fine pătrunderi ale fantasticului: un fantastic al „verosimilităţii”, în descendenţa lui Eliade. După Leul albastru, apar autoreferenţialitatea, ironia, burlescul. Apoi, romancierul sparge, în F, canoanele realiste. Cum se întâmplă în asemenea situaţii, denunţarea unei retorici generează o nouă retorică, iar discursul lui Dumitru Radu Popescu îşi dobândeşte timbrul inconfundabil, fie că „ţese” peripeţiile (reale) ale lui Moise Cocrişel, ori pe cele (imaginare) ale cuplului „dantesc” Paolo-Francesca.

Un prim moment-cheie al metamorfozei narative este, desigur, Duios Anastasia trecea (1967). În această nuvelă – una dintre cele mai bune creaţii de gen româneşti din toate timpurile – se produce intruziunea mitului în naraţiune. Viziunea tragică asupra existenţei era prezentă încă din primele proze, cele marcate de război şi de perioada imediat postbelică, însă acolo, lipsind miturile, tragicul se camufla în lirismul subiacent. În Duios Anastasia trecea, însă, se insinuează referenţial un mit – cel al Antigonei –, ipostaziat în existenţa de zi cu zi a unui sat din Clisura Dunării, în care nemţii împuşcă un partizan sârb şi-l lasă neîngropat. Lirismul este eliminat din combinaţie, fiind substituit de un tragic grotesc, iar mai târziu, în alte proze, de ironie, în acea formulă consacrată de folclor sub numele de râsu’ plânsu’.

O precizare, deşi mult ulterioară dezbaterii critice provocate de nuvelă, mi se pare necesară. În Duios Anastasia trecea, nu avem de-a face – aşa cum s-a repetat până la golirea sintagmei de conţinut – cu un mit degradat, ci cu un tipar mitic pe care ipostazierea contemporană l-a deturnat de la sensurile sale. Departe de a citi într-o cheie mitică deformată o întâmplare cotidiană (în maniera lui Jean Anouilh), Dumitru Radu Popescu construieşte într-o grilă realistă un scenariu mitic.

Al doilea pas: romanul F (1969). Un text care nu prezintă atât de evident semnele realismului magic, cel puţin aşa cum îl cunoaştem de la sud-americani: romancierul explorează aici, mai curând, zonele obscure ale psihologiei umane şi instinctele bestiale îngropate în subconştient. Ipostaza pe care şi-o rezervă autorul este cea a exorcistului, de aceea personajul-liant al romanului este un procuror, Tică Dunărinţu, care încearcă să purifice prin anchetă spaţiul ficţiunii. Asasinarea lui înainte de elucidarea anchetei are rolul de a denunţa limitele capacităţii romancierului (realist) de înţelegere, cuprindere şi ordonare a realităţii.

Din acest punct de vedere, rolul romanului F în evoluţia prozei noastre postbelice a fost cel de a denunţa tiparele romanului neo-modernist: personaje, tramă, arhitectură. Totul este destructurat în F. Prozele care-l alcătuiesc (Ninge la Ierusalim, Boul şi vaca, Cele şapte ferestre ale labirintului) se leagă prin fire logice, ca şi printr-un spaţiu epic comun, fără a-şi pierde, însă, un anume grad de autonomie. Personajulprocuror le străbate pe toate trei, în postúri diferite, însă: confident în prima, anchetator în cea de-a doua, protagonist în ultima. Comună este şi dicţiunea narativă, îngemănare a „verosimilului” cu „neverosimilul”, a grotescului cu tragicul. Parcă spre a-i şubrezi şi mai mult poziţia, Dumitru Radu Popescu modifică mereu punctul de referinţă al anchetatorului, ceea ce răstoarnă şi ocultează şi mai mult adevărurile psihologice ale personajelor şi relaţiile dintre ele. În final, îl suprimă de-a dreptul pe procuror, care, pe de-o parte, devenise periculos (în logica interioară a poveştii: era pe cale să-i dezvăluie pe asasini), iar pe de alta, devenise inutil (schimbarea punctului de referinţă subliniind îndeajuns incapacitatea creatorului de a stăpâni lumea propriei ficţiuni).

Două decenii şi jumătate mai târziu, în primul său roman de după 1989 (Truman Capote şi Nicolae Ţic, 1994), prozatorul se reinventează. Discursul său romanesc este acum animat de două impulsuri, care îl structurează pe orizontală şi pe verticală, ca axe semnificante. Primul este setea irepresibilă de povestire a personajelor, cel de-al doilea este capacitatea prozatorului de a imagina universuri simbolice şi mitice. Rezultatul acestei intersecţii este o naraţiune densă, care imprimă lecturii un ritm întrucâtva mai solemn şi ne induce sentimentul că suntem martorii privilegiaţi ai unei „hierofanii”. Una a Nimicului, se-nţelege.

Prozatorul este bântuit de câteva fantasme, pe care le investighează în mod sistematic, epuizându-le şi iar reluându-le, dintr-un alt unghi. Ele au fost deja semnalate de critica literară – războiul, întrepătrunderea sacrului cu profanul în existenţa cotidiană, rolul simbolurilor în configurarea destinelor individuale –, dar fără ca reţeta completă a formulei literare a lui Dumitru Radu Popescu să fie vreodată descifrată până la capăt.

Astfel, într-un contrapunct al opacităţii titlului F, atât titlul, cât şi subtitlul romanului din 1994 – Truman Capote şi Nicolae Ţic (romanţ) – sunt transparente. Chiar prea transparente (autorul fiind, se ştie, un om cu umor şi un scriitor ludic). Romanul este un romanţ, pentru că nucleul epic îl constituie o întâmplare erotică, trivială şi romanţioasă. Gelos pe amicul Dinu, pe care-l suspectează că întreţine legături amoroase cu soţia sa Crina, personajul principal, Iezechiel, se hotărăşte să-l omoare. Se întâmplă, însă, ceea ce juriştii numesc o error in persona: în locul celui aşteptat soseşte cel mai bun prieten al lui Iezechiel, Emil, care cade sub cuţitul acestuia. Scriitorul îngroaşă tuşele triviale, de gazetă de scandal, ale întâmplării. Totul se petrece la un chef în locuinţa lui Iezechiel, iar flirtul Crinei cu Dinu, ca şi intenţia soţului încornorat de a-şi ucide rivalul, nu mai constituie un secret pentru convivi. Iezechiel va fi încuiat într-o cameră, iar Emil va mai rămâne puţin, spre a preîntâmpina o posibilă nesăbuinţă a prietenului. În logica dictonului „Drumul spre iad e pavat numai cu intenţii bune”, Iezechiel evadează pe fereastră şi îşi pândeşte rivalul la uşa casei. O nevoie fiziologică îl deturnează, însă, pe Dinu către closet, şi în locul lui coboară Emil. Întunericul nopţii de iarnă, oboseala şi ameţeala alcoolică a lui Iezechiel fac deznodământul inevitabil.

Avem aici, cum se poate observa, o replică la Truman Capote şi la obsesia sa de a dezvălui totul. Ca şi în F, universul de simboluri, mituri şi arhetipuri e ocultat. Destinul fiinţei este orb, la fel de orb ca fiinţa însăşi, care trece prin durată fără a sesiza conjuncturile nefaste. Romanţul iniţial se transformă, în sens invers transformării protagonistului, într-un tragic romanrecherche, a cărui morală este că întotdeauna găseşti ceva, dar (în opoziţie cu prozatorul american) acel „ceva” nu este neapărat ceea ce cauţi...

Nu am pretenţia de a fi epuizat universul epic al lui Dumitru Radu Popescu, ci doar pe aceea, mai modestă, de a fi sugerat unele corecţii ale interpretării operei sale prozastice. Una de mare valoare, esenţială în procesul desprinderii de modernism şi al pregătirii pentru experienţa postmodernă. Între Leul albastru şi F, proza românească a recuperat rapid întârzierea provocată de maladia realist-socialistă şi a regăsit calea propriei tradiţii. După F, putem deja vorbi de despărţirea de realism. Nu e un efort în care Dumitru Radu Popescu s-a angajat de unul singur, ci alături de alţi mari prozatori ai generaţiei sale. Îi aparţine, însă, meritul de a fi lucrat în cicluri ample şi de a-şi fi dus, în general, proiectele la capăt.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara