Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Istorie Literară:
de ce să mori tu? ah, mierea buzei tale de Alex. Ştefănescu

poemul De ce să mori tu? (scris probabil în 1869 şi publicat pentru prima oară de Ilarie Chendi în 1903, în revista Sămănătorul) începe cu o replică de efect:

„Tu nu eşti frumoasă, Marta...“

Eminescu, un expert în flatarea femeilor, contrazice brutal aşteptările noastre declarându-i unei femei (pe care o şi numeşte!), pe un ton categoric-constatativ, că nu e frumoasă! Nu mai există în toată opera lui poetică o asemenea impoliteţe.

Citind mai departe înţelegem însă că poetul şi-a calculat mutarea: spunând nemilos ceea ce de obicei se trece sub tăcere, el vrea de fapt să facă plauzibilă elogierea, în continuare, a Martei. Cum să-l bănuieşti de nesinceritate pe cineva care încă de la intrarea în scenă s-a arătat a fi de o sinceritate scandaloasă?

Câştigaţi de francheţea sa dusă până la lipsa de tact, îl credem întru totul când schimbă registrul stilistic şi se lansează într-o retorică a admiraţiei:

„Tu nu eşti frumoasă, Marta, însă capul tău cel blond/ Când se lasă cu dulceaţă peste pieptu-ţi ce suspină,/ Tu îmi pari a fi un înger ce se plânge pe-o ruină/ Ori o lună gânditoare pe un nour vagabond.“

De câte ori simte că întinde prea tare coarda şi pierde creditul cititorului (şi, bineînţeles, al Martei), Eminescu produce noi dovezi de sinceritate:

„Astfel treci şi tu prin lume... ca un basmu de proroc!/ Eşti săracă dar bogată, eşti mâhnită dar senină!/ Ce să plângi? De ce să mori tu? Ce poţi oare fi de vină/ Dacă faţa ţi-e urâtă, pe când anii-ţi sunt de foc.// Când ai şti tu cât simţirea-ţi şi privirea-nduioşată / Cât te face de plăcută şi de demnă de iubit,/ Tu ai râde printre lacrimi şi-ai ascunde negreşit/ În cosiţa ta de aur faţa-ţi dulce şi şireată.“

Poezia poate fi considerată nu numai un ingenios portret de femeie, bazat pe folosirea verbelor la persoana a doua, ci şi o demonstraţie de virtuozitate în arta seducerii. E uşor să cucereşti o femeie frumoasă, e greu să cucereşti una urâtă. Pentru aceasta din urmă – invariabil lucidă – orice laudatio are ceva suspect. Cu instinct de seducător, Eminescu se face crezut de (probabil) resemnata şi sceptica Marta, admiţând că „altele sunt mai frumoase, mult mai mândre, mai bogate“. Este, cred, singura dată în poezia sa (în care femeile sunt toate „preafrumoase“ – nu numai cele angelice şi adorate, ci şi cele frivole, supuse unei satirizări necruţătoare) când se procedează la reabilitarea uneia nefrumoase:

„Altele sunt mai frumoase, mult mai mândre, mai bogate,/ Dar ca marmura cea rece nu au inimă de fel./ Pe când tu!... eşti numai suflet. Eşti ca îngerul fidel/ Ce pe cel care iubeşte ar veghea-n eternitate.// Şterge-ţi ochii, blondă Marta... ochi-ţi negri... două stele/ Mari, profunzi ca vecinicia şi ca sufletu-ţi senin./ O, nu ştii cât e de dulce, de duios şi de divin/ De-a te pierde-n ochii-aceştia străluciţi în lacrimi grele./ O surâzi, surâzi odată! Să te pot vedea... o sântă,/ O martiră ce surâde printr’a lumei dor şi chin,/ Pe când ochiul ei cel dulce şi de lacrimi încă plin/ Se ridică pentru-o rugă cătră bolta înstelată.“

După cum am mai spus, poezia poate fi privită ca un portret de femeie, dar şi ca o demonstraţie de retorică amoroasă. Există şi un al treilea fel de-a o citi: ca pe o lecţie de bunătate creştină. La Dostoievski sunt numeroase astfel de discursuri, de o duioşie fără margini, având drept scop salvarea unor suflete pierdute. La Eminescu acesta este singurul şi de aceea pare neeminescian.

*

în poeziile sale de dragoste, Eminescu face de multe ori iubitei propuneri extravagante, dintr-un fel de nesaţ al multiplicării modurilor de a iubi. Îi propune să fugă împreună în lume, să-l părăsească printre străini, să-l uite, să se arunce odată cu el în ocean, să vină la o întâlnire în codru, să accepte ca după moarte să fie înmormântată în acelaşi sicriu cu el etc. (Este adevărat, nu ajunge niciodată la ideea, pe care o va lansa cu un secol mai târziu Adrian Păunescu, de a se iubi pe tunuri!)

În postuma Ah, mierea buzei tale (datând, cu aproximaţie, din 1873), ultima strofă conţine şi ea o propunere neobişnuită:

„Încet, încet... să ne culcăm în raclă,/ Încet de pe pământ ne-om furişa./ O stinge a privirei tale faclă,/ Închide ochii tăi... aşa, aşa;/ Ce bine e să dormi adânc în raclă,/ Să dormi adânc, să nu mai ştii ceva.“

Să se aşeze amândoi în raclă... adică să facă o repetiţie pentru înmormântarea propriuzisă care va fi imaginată abia în poemul O, mamă..., din 1880:

„Iar dacă împreună va fi ca să murim,/ Să nu ne ducă-n triste zidiri de intirim,/ Mormântul să ni-l sape la margine de râu,/ Ne pună-n încăperea aceluiaşi sicriu;/ De-apururea aproape vei fi de sânul meu.../ Mereu va plânge apa, noi vom dormi mereu.“

Adevărul este că acest joc straniu, al culcării îndrăgostiţilor la raclă, pare straniu numai neîndrăgostiţilor. Cine iubeşte sau îşi aduce aminte cum era când iubea ştie că aparenta nebunie este de fapt o trăire paroxistică a dragostei. În plus, dragostea seamănă destul de mult cu moartea pentru că presupune o renunţare la individualitate şi o contopire a celor doi (pentru recompunerea androginului în plan metafizic sau pentru zămislirea unui copil în plan fizic). În notele sale din ediţia critică a operei eminesciene, Perpessicius dovedeşte că nu s–a gândit niciodată la asemănarea dintre dragoste şi moarte, din moment ce vede în ultima strofă din Ah, mierea buzei tale „o pronunţată şi obsedantă thanatofilie“. S-ar putea vorbi, mai curând, de o erotofilie, care, dusă până la ultimele consecinţe, face atingere, într-adevăr, şi cu moartea.

Poemul se remarcă, de la început, printr-o ardoare a adorării iubitei şi o senzualitate rafinată care aduc aminte de Cântarea cântărilor:

„Ah, mierea buzei tale am gustat-o,/ A buzei tale coapte, amorul meu;/ Zăpada sânului eu am furat-o,/ De ea mi-am răcorit suflarea eu;/ Ah, unde eşti demonico, curato,/ Ah, unde eşti să mor la sânul tău!“

Şi în versurile citate apare fulgurant ideea de moarte: „să mor la sânul tău“.

Pentru ca într-o altă strofă să se ajungă şi la ideea de ucidere, ca formă supremă de luare în posesie a iubitei:

„Ah, cum nu eşti, să-ţi mistuiesc viaţa,/ Să-ţi beau tot sufletul din gura ta,/ Să-ţi sorb lumina pân’ce-or fi de gheaţă/ Frumoşi-ţi ochi – să-ţi devastez aşa/ Tot ce tu ai frumos... o, mă învaţă/ Să te ucid cu respirarea mea!“

Poezia, scrisă la prima mână, nelucrată, mai mult surâzătoare decât gravă, reuşeşte totuşi să emoţioneze prin incandescenţa trăirii dragostei. Declaraţia făcută iubitei este gata-gata să alunece în melodramă, dar nu alunecă. O salvează patetismul ei jucăuş.

Două versuri ne rămân pentru multă vreme în minte:

„Ah, să murim, nu plânge, nu te teme/ Că undeva s-află al nostru nume!“

Undeva, într-un registru al Universului sunt scrise şi numele noastre! Ce idee!

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara