Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
Dasso Saldívar - García Márquez. Călătorie spre obârşie de ---

Ca mulţi dintre creatorii de geniu, Gabriel García Márquez continuă să fie în centrul actualităţii literare pe plan internaţional, la mai bine de doi ani şi jumătate de la stingerea sa din viaţă. În peisajul cultural de la noi, un adevărat eveniment editorial îl constituie traducerea în română a monumentalei biografii, în curs de apariţie la Editura Rao – care a publicat şi cele 18 volume din seria de autor a celebrului Nobel columbian – , sugestiv intitulată García Márquez. Călătorie spre obârşie, scrisă de compatriotul său Dasso Saldívar. Este, neîndoios, cea mai completă, riguroasă, bine documentată şi valoroasă lucrare de acest gen dintre numeroasele biografii dedicate reprezentantului emblematic al „realismului magic” latinoamerican, rod a douăzeci de ani de cercetare aprofundată a vieţii şi operei sale, în temeiul consultării arhivelor bibliotecilor din diferite ţări şi a sute de interviuri cu familia, rudele, prietenii, colegii, criticii şi, de nepreţuit, cu însuşi scriitorul, care avea să mărturisească, după ce a citit cartea „în trei zile, fără să o pot lăsa din mână”, în chip de succint dar suprem elogiu: „Dacă aş fi citit înainte Călătorie spre obârşie, nu mi-aş mai fi scris memoriile”.
În vreme ce vâlva editorială şi literară stârnită de Un veac de singurătate se extindea din capitala argentiniană, Carmen Balcells continua în tăcere munca ei de furnicuţă pentru ca romanul să fie tradus în principalele limbi ale lumii. De fapt, ea nici nu aşteptase să se bucure de sărbătoarea consacrării, nu numai pentru că îi erau cunoscute nevoile autorului, ci şi fiindcă înţelesese imediat, ca toată lumea, că un roman de asemenea calibru nu avea nevoie de nicio sărbătoare sau consacrare prealabile ca să fie prezentat în alte limbi. Munca ei începuse din momentul în care, la jumătatea lui octombrie anul trecut, primise o copie a originalului la biroul ei din Barcelona, de pe strada Urgell. Sau poate încă dinainte, pentru că încrederea pe care o avea în roman (cunoştea foarte bine cărţile anterioare ale scriitorului şi era una din cititoarele lui cele mai pasionate) o determinase să vorbească despre acestea în câteva spaţii editoriale din alte limbi. Feltrinelli a fost a doua editură străină care a contractat Un veac de singurătate, în octombrie 1967, după editura franceză Seuil, care făcuse contractul în aprilie, iar în noiembrie Harper and Row ( care cumpărase cu o mie de dolari cele patru cărţi anterioare ale autorului) obţinuse drepturile pentru piaţa americană. Singura dificutate editorială întâmpinată de roman a fost în Germania, unde iniţial l-au refuzat patru edituri: Rowolht, Sigher, Hausser şi Aufbau. Numai Kiepenheuer l-a contractat, în noiembrie 1968, când fervoarea stârnită de carte cuprinsese Franţa şi Italia 1.
După ce Un veac de singurătate a fost publicat în principalele limbi din Occident şi distins în Franţa şi Italia în 1969 cu Premiul Meilleur livre étranger şi Premiul Chianchiano, Carmen Balcells a obţinut în doar câteva luni încă şai-sprezece contracte pentru traducerea în Anglia, Danemarca, Finlanda, Suedia, Norvegia, Olanda, Rusia, Ungaria, Polonia, România, Cehoslovacia, Iugoslavia (două traduceri: în serbo-croată şi în slovenă), Japonia, Portugalia şi Brazilia. Astfel că, în numai trei ani, Un veac de singurătate făcuse un pas uriaş pe drumul consacrării planetare şi astfel agenta literară vedea cum se transformă în magnifică realitate termenii contractului amuzant pe care, pe o durată de „o sută cincizeci de ani”, García Márquez li-l semnase ei şi lui Luis Palomares, în prezenţa com-patriotului lor catalan Luis Vicens. În realitate, începuse altă legendă înăuntrul legendei: aceea a „Mamei Mari a romanului latinoamerican”, după expresia hazlie dar totodată serioasă a lui Mario Vargas Llosa.
Cu o lună înainte de călătoria la Buenos Aires, soţii García Márquez au renunţat la casa din San Ángel Inn, s-au mutat provizoriu într-un apartament din Plaza Washington, proprietatea lui Luis Vicens, şi şi-au strâns lucrurile în vederea plecării la Barcelona (dar mai întâi aveau de gând să se ducă în Columbia, Venezuela, Argentina şi Peru), unde scriitorul spera să găsească cele mai bune condiţii de anonimat şi izolare pentru a începe să-şi scrie următorul roman, Toamna patriarhului. Însă lucrurile au ieşit altminteri. Buenos Aires îl însemnase pentru totdeauna cu crucea de cenuşă a singurătăţii faimei şi, întocmai ca fiii bastarzi ai colonelului Aureliano Buendía, nu va mai putea scăpa de ea nici în cel mai îndepărtat colţ de pe lume. Bineînţeles, scriitorul era foarte conştient de consecinţele nefaste ale bolii de care tocmai se molipsise şi de aceea, între alte raţiuni, alesese un oraş viu, mediteranean şi discret ca Barcelona, dar oricum, şi chiar cu riscul de a se tot repeta, criticul mexican Emmanuel Carballo l-a prevenit în legătură cu întorsăturile cele mai periculoase ale destinului său de om celebru.
Criticul şi nevasta lui, Neus Espresate, i-au invitat pe soţii García Márquez la o cină de rămas bun la ei acasă, conştienţi că se despărţeau de un om care, fiind autorul unui roman pe care, de la bun început, Carballo îl calificase fără să şovăie drept „capodoperă”, va deveni curând o legendă vie. Şi, într-adevăr, cu acest prilej, şi cu aceeaşi luciditate cu care prevăzuse destinul romanului Un veac de singurătate, criticul mexican i-a spus că această carte îi va aduce cu prisosinţă faimă şi bani, ceea ce va determina o metamorfoză a personalităţii lui, căci tânărul simplu, modest, simpatic şi timid care o scrisese va face loc, fără voia lui, unei fiinţe foarte diferite, la care multora dintre prietenii lui de atunci le va fi foarte greu să ajungă. García Márquez i-a răspuns, desigur, că n-avea dreptate, că asta nu se va întâmpla niciodată, şi s-a apărat cu toate argumentele sale, care erau nici mai mult nici mai puţin decât cele ce ţin de o viaţă simplă, de prietenie, onestitate şi muncă. Atunci, ca dovadă că nu se va întâmpla aşa, cei patru: García Márquez, Mercedes, Carballo şi Espresate şi-au pus semnătura pe eticheta unei sticle de whisky White Horse. Au aruncat aşadar, ca naufragiaţii, o sticlă în timp care, spre deosebire de sticlele în mare, trebuia să predea mesajul fără să fie deschisă, rămânând într-o odihnă veşnică, precum frumoasa adormită din pădurea timpului.
Previziunile şi temerile exprimate de criticul mexican, la acea masă de la sfârşitul lui iulie, fuseseră deja formulate şi sintetizate de Michel de Montaigne, cu gândirea sa poetică, cu patru sute de ani înainte, când a scris că „gloria şi odihna nu pot sta împreună în acelaşi lăcaş” şi, până la urmă le va accepta, şi García Márquez, patrusprezece ani mai târziu, în lumina experienţei sale personale, declarând că „faima perturbă simţul realităţii poate la fel de mult ca puterea”2. Dar, orice s-ar întâmpla în anii următori, va exista întotdeauna în viaţa lui García Márquez o insulă cu prieteni în care să se refugieze şi să-şi recapete acest simţ perturbat al realităţii. În Mexic nu erau încă mulţi, dar erau suficienţi şi fideli: Carlos Fuentes, Juan García Ponce, Alba şi Vicente Rojo, Emilio García Riera, Jomí García Ascot, María Luisa Elío, Nancy şi Luis Vicens. Carmen şi Álvaro Mutis erau un caz aparte: cu ei, soţii García Márquez ajunseseră dincolo de prietenie şi de frăţie. De aceea, despărţirea a fost un moment realmente grav pentru ambele perechi. Preţ de şase ani îşi împărţiseră totul, absolut totul: copiii şi prietenii, sărăcia şi abundenţa, speranţele şi deznădejdea, tristeţile şi bucuriile. Şi mai ales participaseră împreună în cele patrusprezece luni, alături de soţii García Elío, la această sărbătoare a creaţiei (sărbătoare în acelaşi timp dureroasă) care a fost plăsmuirea romanului Un veac de singurătate.
La sfârşitul lui iulie, în vreme ce Mercedes s-a dus cu Rodrigo şi Gonzalo la Barranquilla şi Cartagena, García Márquez şi-a petrecut ultimele zile din această primă perioadă mexicană în apartamentul din Plaza Washington, şi a plecat la întâi august la Caracas, unde a asistat la cel de al XIII-lea Congres Internaţional de Literatură Iberoamericană şi la decernarea Premiului Rómulo Gallegos. Însă înainte de această dublă sărbătoare a Literelor, dorea să-şi întâlnească vechii prieteni venezueleni şi să-l cunoască personal pe Mario Vargas Llosa, scriitorul peruan care câştigase de curând prima ediţie a Premiului Rómulo Gallegos pentru romanul Casa verde. Aşa cum îşi va aminti acesta, s-au cunoscut în aeroportul Maiquetía chiar în seara când au sosit, fiindcă avioanele de la Londra şi de la Ciudad de México au aterizat aproape în acelaşi timp, şi au petrecut împreună primele cincisprezece zile din august, la Caracas ( unde avusese loc un cutremur tragic), Mérida şi Bogotá, şi apoi s-au întâlnit din nou la Lima, la începutul lui septembrie.
Deşi acum era prima oară când se vedeau la faţă, înainte întreţinuseră o lungă şi temeinic cultivată prietenie epistolară, care îi făcuse să se gândească chiar la proiectul de a scrie într-o zi un roman la patru mâini despre războiul tragicomic prin care trecuseră ţările lor, la începutul anilor treizeci. Bineînţeles, cei doi se citiseră unul pe celălalt cu interes, şi lungile lor epistole schimbate între Paris, Londra şi Ciudad de México stăteau sub semnul admiraţiei reciproce. Vechi amatori de romane de cavalerie, pentru scriitorul columbian Vargas Llosa era „ultimul cavaler rătăcitor al literaturii”, în vreme ce pentru scriitorul peruan García Márquez era „cavalerul Amadís al Americii”. Acesta transpusese caracterul unui personaj din Casa verde pe seama altuia din Un veac de singurătate (cum făcuse şi cu alte personaje ale lui Fuentes, Cortázar şi Carpentier), iar Vargas Llosa tocmai scrisese un articol plin de exaltare aducând un omagiu entuziast calităţilor de excepţie ale romanului lui García Márquez, „o carte admirabilă” pe care i-ar fi plăcut s-o scrie el, cum va mărturisi mai târziu, fiindcă autorul ei „trimite la plimbare patru veacuri de pudoare narativă”, se ia la întrecere „cu realitatea de la egal la egal” şi face „din naraţiune un obiect verbal care reflectă viaţa aşa cum este: complexă şi vastă ca oceanul” 3.
Această admiraţie reciprocă îşi avea originea nu numai în faptul evident că şi unul şi celălalt sunt cei doi mari reprezentanţi ai romanului latinoamerican, ci poate şi în existenţa magică a paralelismului ascuns al vieţilor lor, un paralelism ce pare desprins din paginile divinului Plutarh. Amândoi fuseseră crescuţi, cu toată grija, de bunicul din partea mamei şi fuseseră doi copii răsfăţaţi şi capricioşi care şi-au pierdut paradisul copilăriei la zece ani; amândoi şi-au cunoscut târziu taţii şi relaţia lor cu ei nu va fi de înţelegere, între altele pentru că aceştia şi-au exprimat rezerva ori s-au opus vocaţiei fiilor lor; amândoi au învăţat în colegii religioase ca elevi interni, cu un regim monahal sau militar, văzând în literatură un refugiu şi o afirmare a identităţii lor în faţa unui mediu ostil sau respingător; amândoi au găsit în teatru şi poezie stâlpii iniţiali ai formării lor literare şi au scris versuri în adolescenţă, publicându-şi prima povestire aproape la aceeaşi vârstă; amândoi i-au citit cu fervoare pe Alexandre Dumas şi pe Tolstoi, pe Rubén Darío şi pe Faulk-ner, pe Borges şi pe Neruda; amândoi au început să-şi câştige viaţa lucrând la ziare de provincie, în condiţii extrem de precare, şi au ajuns foarte tineri în Europa, atraşi de mitul literar al Parisului, unde au continuat să trăiască din jurnalism, pătimind în Oraşul Lumină zilele cele mai întunecate din existenţa lor; amândoi au putut să-şi scrie mai departe operele graţie mansardelor pe care aceiaşi soţi, M. şi Mme. Lacroix, li le-au închiriat luni de zile în două hoteluri din Cartierul Latin, şi amândoi şi-au văzut refuzate primele romane de edituri din acelaşi oraş, Buenos Aires; având aceeaşi orientare marxistă, amândoi au evitat întotdeauna să militeze în partide de stânga şi erau apărători declaraţi ai revoluţiei cubaneze; amândoi vor fi prieteni şi discipoli ai marelui poet al Americilor, Pablo Neruda şi, până la urmă, vor fi „copiii” predilecţi ai aceleiaşi Mame Mari, Carmen Balcells; iar ca punct de convergenţă, amândoi au ajuns stelele cele mai strălucitoare de pe firmamentul noului roman latinoamerican, al curentului denumit impropriu Boom, termen care a devenit un loc comun.
Însă erau doi oameni şi doi scriitori foarte diferiţi şi chiar opuşi în multe privinţe, de la firea fiecăruia până la caracterul operelor lor, exceptând fervoarea faţă de prietenie, de disciplina muncii şi de angajamentul nestrămutat şi exclusiv cu literatura. Însă până când i-au despărţit circumstanţele vieţii, ale prieteniei şi ale politicii, ducându-i pe drumuri diferite şi chiar opuse, amândoi au alimentat paralelismul subteran al vieţilor lor cultivând o prietenie intensă şi lungă cum de puţine ori s-a văzut în istoria literelor latinoamericane. Astfel încât nu pare cu totul fortuit că primele două ediţii ale premiului Rómulo Gallegos, cel mai prestigios de limbă spaniolă în acea perioadă, s-au acordat celor mai bune romane ale acestor autori: Casa Verde şi Un veac de singurătate, iar discursurile şi atitudinile politice asumate de amândoi în cursul decenării au constituit două dintre cele mai mari evenimente politico-literare din America Latină a anilor şaizeci şi şaptezeci.
În discursul său de la 4 august, Vargas Llosa a oferit o lecţie magistrală despre adevăratele raţiuni care îl motivează şi inspiră pe scriitor şi despre condiţia artistică şi misiunea etică a romanului. A arătat că „literatura este foc” pentru că „înseamnă inconformism şi revoltă”, că „raţiunea de a fi a scriitorului este protestul, contradicţia şi critica” 4. Dar când a trecut de la focul literar la focul real, revoluţionar, care avea să termine cu oprobiul, tirania şi injustiţia din America Latină, aşa cum se întâmplase, după părerea lui, cu opt ani în urmă în Cuba, s-a iscat un fel de război troian în plin Caracas. Se prea poate ca până şi strălucitul său prieten şi coleg columbian să se fi răsucit în scaun ascultându-l, nu fiindcă n-ar avea aceeaşi convingere căci, bineînţeles, o avea şi va continua s-o aibă şi atunci când Vargas Llosa va renunţa la ideile socialiste, ci pentru că García Márquez păstra o prudentă tăcere publică în legătură cu revoluţia cubaneză de când el şi prietenii lui fuseseră expulzaţi (sau autoexpulzaţi) de la Prensa Latina, în 1961. Totuşi, şi în ciuda faptului că va simţi veşnic acest ghimpe în inimă, nu acesta era motivul principal al tăcerii lui, ci faptul că vedea pe atunci cu profundă nemulţumire procesul tot mai intens de aservire sovietică a revoluţiei cubaneze. Aşa cum am văzut, călătorise mai multe luni prin Uniunea Sovietică şi ţările ei satelite din Europa de Est, cunoscuse in situ dezastrul macondian ce se cernea peste aceste ţări şi scrisese câteva excelente reportaje vizionare pe care istoria va ajunge să le adeverească după treizeci de ani. Militase de asemenea doi ani la Prensa Latina: la Bogotá, la Havana şi New York, reuşind să cunoască frământările cele mai ascunse ale revoluţiei cubaneze şi ale conducătorilor ei. Aşadar, tăcerea lui era nu numai cea a războinicului care se odihneşte, ci şi a unui om care cunoşte nemijlocit direcţia deviaţionistă a unei revoluţii căreia, la fel ca Masetti, Rodolfo Walsh şi mulţi alţi intelectuali latinoamericani, i se dăruise fără rezerve. Vargas Llosa, şi el dedicat aceleiaşi cauze, dar mai tânăr, mai înflăcărat şi dispunând de mai puţină informaţie directă despre entelehia „socialismului real”, îşi îngăduia în schimb luxul de a ţine nişte peroraţii revoluţionare care i-au înspăimântat pe burghezii şi oligarhii care acum, în prezenţa lui Rómulo Gallegos însuşi, îl adulau şi îl premiau la Salonul Muzeului de Belle Arte din Caracas. Columbianul şi peruanul erau, prin urmare, doi scriitori, doi intelectuali, atât de diferiţi, încât se deosebeau până şi în privinţa afinităţii (cum se ştie, mai târziu Vargas Llosa va face din Fidel Castro marea bestie neagră care trebuie combătută, pe când García Márquez se transforma într-un adolescent revoluţionar de o lealitate neţărmurită faţă de liderul cubanez), şi această identitate a antiteticului, împreună cu paradoxalul paralelism al vieţilor lor, este ceea ce, între altele, avea să confere o intensitate nebănuită prieteniei lor.
Zâmbitor, cordial şi amabil, Vargas Llosa făcuse ca publicul din Caracas să fie descumpănit şi totodată cucerit, cu înfăţişarea şi felul lui de a se îmbrăca gen Hollywood şi cu intervenţiile sale strălucite, pline de tâlc. Nesociabil, timid şi stin-gherit de vâlva popularităţii sale recente, García Márquez, cu părul lui răsculat şi cămăşile multicolore de caraibian, refuza să dea impresia „serioasă”, academică, pe care toţi o aşteptau de la creatorul lui Macondo. Era un astru care urca, foarte fericit cu destinul său literar, însă începea să se simtă stânjenit sub reflectoarele faimei: la o sărbătorire pe care i-au făcut-o vechii lui prieteni din Caracas ceruse să se pună un afiş pe care stătea scris: „Interzis să se vorbească de Un veac de singurătate”. De aceea, când vorbea o făcea aproape întotdeauna pentru a se amuza copios „în spirit zeflemist” fiindcă, aşa cum îşi va aminti Vargas Llosa, „le mărturisea ziariştilor, cu chipul neclintit al mătuşii Petra, că romanele lui erau scrise de ne-vastă-sa, dar că le semna el pentru că erau foarte proaste şi Mercedes nu voia să-şi asume responsabilitatea; întrebat la televiziune dacă Rómulo Gallegos era un mare romancier, stă pe gânduri şi răspunde: În Canaima există o descriere a unui cocoş care e foarte bună...” 5. Dar cel puţin într-un rând a vorbit serios: la 11 august, în Ateneul din Caracas, la închiderea celui de al XIII-lea Congres Internaţional de Literatură Iberoamericană, intitulat „Romancierul şi criticii săi”. Era îngrozit. Ca un om care îşi aşteaptă rândul la eşafod, stătea lângă Vargas Llosa, cu mâinile umede şi îngheţate, transmiţându-i „infinita lui spaimă” şi „fumând ca un liliac”. În loc de o dizertaţie academică, precum cele care desfată urechile criticilor şi profesorilor, a relatat o istorie, o simplă istorie, revoltat pesemne împotriva solemnităţii şi academismului momentului. Începutul a fost anevoios, bolovănos, căci a însăilat cuvintele cu tăceri atât de lungi, încât şi-a ţinut auditorii cu sufletul la gură. Însă încetul cu încetul a construit povestea completă a ceea ce, după ani de zile, va constitui subiectul filmului Presimţire6, şi a primit ovaţii susţinute pentru singurul lucru care în fond l-a interesat să fie: un povestitor de istorii.

Prezentare şi traducere de Tudora Şandru Mehedinţi

_____________
1 Francesc Arroyo, Historia de un libro („Istoria unei cărţi”), El País, suplimentul „Libros”, Madrid, 28 noiembrie 1992.
2 Cf. declaraţiile lui Plinio Mendoza, în El olor de la guayaba („Parfumul de guayaba”), Barcelona, Bruguera,1982.
3 Mario Vargas Llosa, Cien años de soledad: el Amadís de América („Un veac de singurătate: Amadis al Americii”), Amaru, nr.3, Lima, iulie-septembrie 1967.
4 Cf. „La literatura es fuego” („La literatura este foc”), în Contra viento y marea (1962-1982) („Cu orice preţ”), Barcelona, Seix Barral, noiembrie 1983. Vargas Llosa citează data de 11 august drept aceea în care şi-a rostit discursul, dar romancierul venezuelean Adriano González León îşi aminteşte că a fost înainte şi, într-adevăr, criticul José Miguel Oviedo notează în cartea sa despre Vargas Llosa, La invención de una realidad (”Invenţia unei realităţi”) ( Barcelona, Barral Editores, octombrie 1977), că este vorba de 4 august.
5 Cf. García Márquez: Historia de un deicidio („Gárcia Márquez: Istoria unui deicid”), Barcelona, Barral Editores,1971.
6 Ibid.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara