Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Prepeleac:
Creangă: un rai de ştrengării de Constantin Ţoiu


Cine a zis că Ficţiunea este cenuşa vieţii? Ce rămîne cînd totul a ars şi cînd sub presiunea titanică a Timpului cenuşa se preface în diamant.

Dar traiul omenesc, la rîndul lui, îndurînd presiunea cea­laltă, a Spiritului, nu pare în final, el însuşi, o ficţiune? Produsul unei imaginaţii prodigioase?...
Ieşim din ficţiune, ca să intrăm în altă ficţiune. Po­vestea sau Viaţa. Viaţa sau Povestea.
Şi fiindcă existenţa este de multe ori dură, autorul exclamă bine dispus, vrînd parcă să ne menajeze:
Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă şi nevinovată.
Ce-i drept, e drept. Dar şi îndemnul, Cît de voios! Să-l urmăm...
Cu el în minte, ne aplecăm părtunzînd surîzători pe sub arcul sutei de ani înflorite, în raiul de ştrengării al Amintirilor...