Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Comunicat al U.S.R. de ---

Având în vedere faptul că în spaţiul public a fost transmis de către pretinsa nouă conducere a Uniunii Scriitorilor din România un pretins Convocator al Adunării Generale Ordinare a membrilor U.S.R. pentru data de 06.01.2017, Uniunea Scriitorilor din România cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, Sector 1 – Bucureşti, reprezentată potrivit propriului Statut de Preşedintele acesteia, dl Nicolae Manolescu, face următoarele precizări:

Aşa cum am adus la cunoştinţa membrilor U.S.R. cu ocaziile anterioare, pe rolul instanţelor de judecată se află mai multe dosare în care U.S.R. este parte.

În dosarul nr. 14141/299/2016, prin Sentinţa Civilă nr. 5790/ 05.04.2016, instanţa a dispus suspendarea efectelor Hotărârilor adoptate în cadrul pretinsei «Adunări Generale Extraordinare» din data de 19.03.2016 până la soluţionarea definitivă a cauzei având ca obiect anularea Hotărârilor pretins adoptate.

Împotriva acestei sentinţe, dl Teodorescu Cristian a declarat apel.

Prin decizia civilă definitivă nr. 3382/20.09.2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 14141/299/2016, instanţa a respins apelul ca tardiv formulat.

Or, raportat la faptul că efectele hotărârilor au fost suspendate prin hotărâre definitivă, neproducând la momentul actual niciun efect juridic, niciuna dintre persoanele pretins alese în funcţii de conducere în cadrul pretinsei U.S.R. în 19.03.2016 – printre care dl Teodorescu Cristian şi dl Cipariu Mircea Dan – nu deţin funcţiile pretinse.

Totodată, atât dl Teodorescu Cristian, cât şi dl Cipariu Mircea Dan au fost excluşi din Uniunea Scriitorilor din România, deciziile adoptate de Comitetul Director U.S.R. nefiind contestate de aceştia, astfel încât aceste persoane nu deţin nici măcar calitatea de membri.

Aşa cum rezultă din anunţul publicat în presă, Convocarea pentru data de 06.01.2017 ar fi fost hotărîrea Preşedintelui şi Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România.

De vreme ce pretinsele Hotărâri adoptate în data de 19.03.2016, prin care ar fi fost alese noi organe de conducere ale pretinsei U.S.R., nu produc efecte juridice, iar procesulverbal din data de 07.10.2013 (întocmit cu ocazia deschiderii urnelor şi numărării voturilor consemnează rezultatul alegerilor şi voinţa reală a membrilor Uniunii Scriitorilor din România cu privire la organele de conducere alese) nu şi-a încetat existenţa în niciun fel, producând efecte juridice, calitatea de reprezentant legal al Uniunii Scriitorilor din România o deţine în prezent dl Pre- şedinte Nicolae Manolescu, pentru mandatul 2013-2018.

Potrivit art. 16 din Statutul în vigoare în forma înregistrată la data de 17.04.2013 prin încheierea pronunţ ată în dosarul nr. 16099/ 299/ 2013, „Adunarea Generală a U.S.R., numită în continuare AG, reprezintă organul suprem de conducere al U.S.R. AG se convoacă în sesiune ordinară o dată la 5 ani, la solicitarea Preşedintelui. AG este compusă din membrii U.S.R. care îşi exprimă votul în cadrul adunărilor generale ale Filialelor din ţară şi din Bucureşti, numite în continuare AGF”.

Prin urmare, aducem la cunoştinţă faptul că nici Preşedintele U.S.R. şi nici Comitetul Director NU au convocat Adunarea Generală Ordinară a U.S.R. şi nici vreo altă adunare generală ordinară a Filialelor pentru data de 06.01.2017, niciunul dintre aceste organe neînsuşindu-şi acest demers iniţiat de către dnii Teodorescu Cristian şi Cipariu Dan Mircea.

Reiterăm solicitarea adresată tuturor destinatarilor informărilor provenind de la domnii Teodorescu Cristian şi Cipariu Mircea Dan să analizeze cu rezervă faptele invocate de aceştia, având în vedere că sunt prezentate aspecte scoase din context, care în realitatea obiectivă nu au nicio semnificaţie juridică.

Aşa cum am informat deja, situaţia actuală este în sensul că pretinsele Hotărâri ale Adunării Generale din data de 19.03.2016 au suspendate definitiv toate efectele, în vreme ce procesul-verbal din 07.10.2013 are confirmate definitiv toate efectele, prin respingerea cererilor formulate de dnul Cipariu Dan Mircea.

În acest context, orice demers iniţiat de persoanele care îşi arogă funcţii şi calităţi în baza pretinselor Hotărâri ale Adunării Generale din data de 19.03.2016 este ilegal, încălcând autoritatea de lucru judecat a hotărârii judecătoreşti definitive prin care toate efectele acestor pretinse hotărâri sunt suspendate.

Menţionăm că U.S.R. va iniţia demersuri împotriva persoanelor care continuă să invoce orice pretinsă funcţie sau calitate, în ciuda faptului că actul pretins adoptat nu produce niciun efect, urmând să solicite atragerea răspunderii acestora pentru prejudiciile cauzate U.S.R.

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
Preşedinte, Nicolae Manolescu

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara