Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Comunicat de ---

Președintele USR aduce la cunoștința membrilor USR și a publicului faptul că instanțele judecătorești au constatat nelegalitatea desfășurării unei pretinse „Adunări Generale a USR din data de 07.01.2017”, dispunând anularea tuturor hotărârilor adoptate în cadrul acesteia. În dosarul nr. 932/ 299/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, s-a solicitat anularea tuturor hotărârilor adoptate în cadrul așa-zisei A.G. față de încălcarea flagrantă a dispozițiilor legale și statutare. Prin hotărârea pronun- țată în data de 25.05.2017, instanța de judecată a decis: „Anulează toate hotărârile adoptate în cadrul „Adunării Generale a USR” din data de 07.01.2017. Obligă pe pârâții Teodorescu Cristian, Cipariu Mircea Dan și Râpă Florin (Iaru Florin) la plata către reclamanți a cheltuielilor de judecată (…)”.
Precizăm că hotărârea instanței nu este definitivă, putând fi atacată cu apel, însă se bucură potrivit dispozițiilor legale de autoritate provizorie de lucru judecat, ceea ce înseamnă că până la o eventuală soluție de schimbare a sentinței, aceasta își produce efectele.
Amintim și faptul că în dosarul nr. 14141/299/2016, prin Sentința Civilă nr. 5790/05.04.2016, rămasă definitivă, instanța a admis cererea de ordonanță președințială, și a dispus suspendarea efectelor Hotărârilor adoptate în cadrul (altei pretinse) «Adunări Generale Extraordinare a USR» din data de 19.03.2016 până la soluționarea definitivă a cauzei având ca obiect anularea Hotărârilor din 19.03.2016 (dosar nr. 14139/299/2016).
În aceste condiții, având în vedere că așa-zisa „nouă conducere a USR” în frunte cu Cipariu Mircea Dan, Teodorescu Cristian și Florin Iaru își întemeiau calitățile în baza celor două adunări desfășurate în cadrul USR în data de 19.03.2016 și 07.01.2017, având în vedere că pretinsele hotărâri din 19.03.2016 nu produc efecte, fiind suspendate prin hotărâre definitivă, iar hotărârile din 07.01.2017 au fost anulate, s-a confirmat de către instanțe faptul că așa-zisa nouă conducere a USR nu are niciun drept de a reprezenta USR.

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
Președinte Nicolae Manolescu

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara