Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Comunicat de ---

Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedintele acesteia, domnul Nicolae Manolescu, face următoarele precizări:

Prin cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului nr. 7540/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1, dl Grigore Şoitu a solicitat emiterea unei ordonanţe preşedinţiale prin care să se dispună suspendarea din funcţia de Preşedinte al USR a dlui Nicolae Manolescu şi numirea dl Dan Mircea Cipariu să asigure conducerea interimară a USR.

Prin sentinţa civilă pronunţată în dosarul 7540/299/2016, instanţa „respinge cererea formulată de reclamantul (…) ca neîntemeiată”, reţinând că „aparenţa de drept nu este în favoarea reclamantului, (…) membrii Comitetului Director şi preşedintele pârâtei au fost aleşi în aceste funcţii, pe care le îndeplinesc efectiv în prezent”, iar cu privire la caracterul urgent reţinând „că reclamantul solicită suspendarea conducerii Uniunii Scriitorilor din România, în condiţiile în care aceştia exercită efectiv funcţiile respective din anul 2009”.

Împotriva acestei sentinţe, reclamantul a formulat apel. Prin decizia civilă nr. 2459/16.06.2016, instanţa a respins apelul ca nefondat.

Instanţa de apel, în pronunţarea acestei soluţii a reţinut în mod corect faptul că: „în raport de art. 216 NCC, procedura de contestare a hotărârilor şi deciziilor contrare legii, actului constitutiv şi statutului sunt supuse unei reglementări specifice ce conţine un termen de decădere de 15 zile”, neexistând urgenţă în luarea măsurii suspendării după această lungă perioadă de timp.

Pe de altă parte, faţă de încălcarea flagrantă a dispoziţiilor statutare imperative referitoare la desfăşurarea Adunărilor Generale ale membrilor USR, precum şi a celor referitoare la adoptarea hotărârilor, prin cererea de ordonanţă preşedinţială înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 sub nr. de dosar 14141/299/2016, dl. Varujan Vosganian şi dl Răzvan Voncu au solicitat „suspendarea efectelor Hotărârilor adoptate în cadrul «Adunării Generale Extraordinare a USR» din data de 19.03.2016, până la soluţionarea definitivă a acţiunii în constatarea nulităţii absolute a Hotărârilor”.

Prin Sentinţa Civilă nr. 5790/ 05.04.2016, instanţa a admis cererea şi a dispus suspendarea efectelor Hotărârilor adoptate în cadrul «Adunării Generale Extraordinare a USR» din data de 19.03.2016 până la soluţionarea definitivă a cauzei având ca obiect anularea Hotărârilor.

Împotriva acestei sentinţe, Teodorescu Cristian a declarat apel.

Prin decizia civilă definitivă nr. 3382/20.09.2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 14141/299/2016, instanţa a respins apelul ca tardiv formulat.

Or, raportat la faptul că efectele hotărârilor au fost suspendate, neproducând la momentul actual niciun efect juridic, niciuna dintre persoanele pretins alese în funcţii de conducere în cadrul USR în 19.03.2016 – printre care dnii Cipariu Mircea Dan şi Cristian Teodorescu – nu deţin funcţiile pretinse.

Pe cale de consecinţă, de vreme ce pretinsele hotărâri adoptate în data de 19.03.2016, prin care ar fi fost alese noi organe de conducere ale USR, nu produc efecte juridice, iar procesul-verbal din data de 07.10.2013 (întocmit cu ocazia deschiderii urnelor şi numărării voturilor consemnează rezultatul alegerilor şi voinţa reală a membrilor Uniunii Scriitorilor din România cu privire la organele de conducere alese) nu şi-a încetat existenţa în niciun fel, producând efecte juridice, calitatea de reprezentant legal al Uniunii Scriitorilor din România o deţine în prezent dl Preşedinte Nicolae Manolescu, pentru mandatul 2013-2018.

Pentru aceste motive, Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedintele acesteia domnul Nicolae Manolescu, reiterează solicitarea adresată tuturor destinatarilor informărilor provenind de la domnii Cipariu Mircea Dan şi Teodorescu Cristian să analizeze cu rezervă faptele invocate de aceştia, reţinând faptul că informaţiile relevante şi pertinente vor fi aduse la cunoştinţa tuturor membrilor şi persoanelor interesate prin comunicate de presă adecvate, în concordanţă cu realitatea faptică.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara