Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
chipuri ale străinului de Simona Drăgan

Victor Ieronim Stoichiţă, Imaginea Celuilalt: negri, evrei, musulmani şi ţigani în arta occidentală în zorii epocii moderne (1453-1800), trad.: Anca Oroveanu, Ruxandra Demetrescu, Bucureşti, Humanitas, 2017, 288 p. ordonată pe o axă cvadruplă a alterităţii europene (negri, evrei, musulmani, ţigani), una din cele mai recente cărţi de artă ale lui Victor Ieronim Stoichiţă, pornită de la o serie de conferinţe organizate tematic, conţine patru sinteze iconografice unite sub umbrela conceptuală de „iconosferă a diferenţei“, succint teoretizată de autor în prima parte a volumului. Realizând acest proiect sub egida Muzeului Luvru, binecunoscutul istoric de artă porneşte de la constatarea că arta clasică europeană s-a afirmat preponderent ca o lume a lui Acelaşi. Observând că străinul „se construieşte la margini“ (p. 7), el susţine totodată că singularul noţiunii de Celălalt din filosofie se sparge în planul vizibilului în multitudinea figurilor diferenţei, pe care Europa începe să le problematizeze într-un limbaj inteligibil (respectiv, susţinut coerent de întregul sistem al artelor şi ideilor unei epoci) abia începând cu zorii modernităţii. La acest limbaj ajung să contribuie, în moduri care vor consolida schimbarea percepţiei, şi marii maeştri din lumea artelor vizuale. Convingerile lui V.I. Stoichiţă sunt de tip antiesenţialist, respectiv că alteritatea e „relativă şi conjuncturală“ (p. 36), iar obiectul cercetării sale, regimul vizual al alterităţii în epoci anterioare apariţiei orientalismului, urmăreşte un scop ştiinţific pe care autorul îl declară îmbogăţit la final şi printr-o dimensiune „umană şi existenţială“ (p. 37) ce i-a fost inspirată de studiile postcoloniale. În plus, volumul integrează şi o discretă, aproape insesizabilă implicare subiectivă în studiul reţelei alterităţilor analizate, prin citarea unui teolog de secol XII, preluat de o serie de alţi câţiva mari intelectuali dezrădăcinaţi, conform cărora „plăpând şeţ cel căruia patria îi mai este încă dragă; puternic este cel ce are ca patrie întregul pământ“ (p. 37).

Ideea exegetului este că, reprezentându-l pe Străin în artă, fie şi „la marginile“ acesteia, Europa a inventat regimuri de figuralitate care au ajutat-o nu numai să înţeleagă şi uneori chiar să îmblânzească alteritatea, ci şi să îşi afirme şi să îşi consolideze propriul discurs identitar. Tocmai pentru că alteritatea nu este imediat vizibilă în întâlnirile cu arta occidentală, V.I. Stoichiţă ştie să confere relevanţă şi soliditate ştiinţifică temei, prin apelul la un material vizual explorat în manieră transdisciplinară: cercetările sale utilizează studii de iconografie şi teoria artei, ediţii critice de autori clasici, teologie şi literatură artistică şi reuşeşte, în mare măsură şi datorită acestui fapt, să propună proiecţii inedite (nu doar erudite) ale unor idei aflate în tendinţe, dar care încă mai au nevoie de construcţii coerente. În plus, iluzia că discursul artei europene ar putea fi unul imediat discernabil a mai fost implicit sau explicit contestată de autor şi cu alte ocazii. Limbajul codificat al artei vechi şi premoderne presupune dificultăţile unei iniţieri şi înţelegeri competente, ce nu se poate dispensa de înţelegerea contextelor, iar în absenţa acestora, putem completa, pura plăcere estetică (când nu este ea însăşi complet arbitrară) nu numai că împuţinează opera, dar riscă, aşa cum au dovedit-o superficiale fluctuaţii de gust de-a lungul timpului, să o şi anuleze.

în primul din cele patru studii de alteritate, negrul e urmărit în sensibile modificări ale percepţiei istorice, fiind recuperat, de exemplu, de gândirea iezuită, prima care îi reconsideră frumuseţea în încercarea de înţelegere a trupurilor-suflete de după înviere. Ideile teologice care afirmă că în „Cetatea Cerului“ vom întâlni „o varietate pe cât de admirabilă, pe atât de plăcută şi recreativă“ şi că „negrul nu e un lucru nepotrivit frumuseţii“ (p. 59) contribuie, ca şi recomandările practice din marile tratate de pictură ale secolului XVII, la consacrarea negrului drept culoare ce nu va mai fi asociată cu urâţenia sau folosită strict într-un contrast menit să reliefeze frumuseţi marmoreeneall’antica. Dar dacă Rubens apare mai degrabă ca un ilustrator, sub consiliere, al acestor idei iezuite, tulburând miturile de tradiţie greco-romană (de exemplu, din Etiopicele lui Heliodor), care consacraseră supremaţia albeţii prin cele mai preţuite mijloace vizuale, alte mari figuri ale istoriei artei, precum ambiţiosul Dürer sau, mai târziu, romanticul Girodet au sfidat din proprie iniţiativă prejudecăţile de percepţie, contribuind la invenţie, la cunoaştere sau la afirmarea demnităţii umane sub toate formele.

Din analiza destinată de V.I. Stoichiţă evreului, reiese că acest tip de alteritate (formulată la nivel teologic încă din literatura patristică a veacurilor paleocreştine) se configurează vizual abia spre sfârşitul Evului Mediu, iar toate convenţiile care i-au fost asociate (profilul cu nas coroiat sau părul roşcat) devin stereotipuri utilizate în varii ilustrări biblice sau de legende apocrife. În secolul XVII, menţiunea lui Rembrandt însuşi (care vedea mulţi evrei în Amsterdam) că a executat într-un portret „un cap al lui Cristos după natură“ este contrariantă şi nerezolvată până în prezent: pictorul realizase, fără îndoială, un portret de tânăr evreu după model viu, tot astfel cum se proiectează şi pe sine însuşi în Autoportret ca apostolul Pavel (1661) sau în „dividualitatea“ (p. 127) a Sfântului Ştefan şi a atacatorului său deopotrivă, într-un dublu autoportret ale cărui sensuri nu putem decât să le speculăm.

Foarte ilustrativ ca studiu al fenomenelor de „hibridizare culturală“ este portretul lui Mahomed II Cuceritorul atribuit lui Gentile Bellini (1480), expresie a unei efemere seducţii exercitate de arta europeană şi de lecturile Antichităţii în chiar inima islamului otoman, al cărui sultan, cuceritorul Bizanţului, a manifestat în epocă o neaşteptată deriziune faţă de litera Coranului. Considerându-se asemenea lui Alexandru Macedon şi încântat peste măsură de asemănările portretistice din arta ghiaurilor, poate şi ros de vanităţi în faţa acestei minunăţii imposibil de refuzat, acest sultan fatal pentru Bizanţul istoric a solicitat celebrul portret ce i-a fost realizat în cele din urmă de Gentile Bellini. Prezenţa lui astăzi la National Gallery din Londra este, din păcate însă, şi o dovadă a neacceptării lui până la capăt în spaţiul islamic. Vânzarea tabloului pe nimic de către fiul Baiazid II, care vedea în el un păcat al „luxuriei“ şi o expresie a necredinţei, demonstrează că frumosul se instituţionalizează cultural, iar în acest caz şi teologic, în moduri imposibil de ocultat. Comparând totodată figura lui Mahomed II din gravura deţinută de Paolo Giovio cu portretul lui Bellini, sesizăm notabile diferenţe între codul de expresie al gravurii şi, respectiv, cel al picturii, ca şi ocazia idealizării prin portret de care s-a folosit din plin, conform normelor artistice ale epocii, Gentile Bellini. Ultimul studiu se adresează imaginii ţiganilor în marea artă europeană şi, neocolind marea pictură caravaggescă şi post-caravaggescă, punctează şi interesante hibridizări de tipul Fecioarei „în costum de ţigancă“ în timpul Fugii în Egipt (Correggio), sau contaminarea evreu-ţigan, asociată cu rătăcirea în timpul Exodului (Dirk Bouts, Lucas van Leyden).

fără a cădea în mania detaliului şi a studiilor obsedate de dezgroparea cu orice preţ a unor anonimi, capodoperele îi servesc de fiecare dată lui V.I. Stoichiţă ca preţioase montúri, puse în valoare şi multiplicate la scară prin apelul la realizări mai modeste ale epocilor, dar care îi conferă prin comparaţie capodoperei şi o preţioasă valoare antropologică: tablourile alla zingaresca de Caravaggio, Grădina deliciilor de Bosch, ciclul pânzelor destinate Sfântului Ştefan de Vittore Carpaccio sau Miracolul ostiei de Paolo Uccello, dar şi tablouri semnate de Giorgione, Tiţian, Dürer, Rembrandt ori faimoase fresce de Giotto sunt completate cu un material vizual mai puţin cunoscut şi pe alocuri inedit, alcătuit din xilogravuri, acuarele, miniaturi, ilustraţii, desene, tapiserii. În toate analizele sale, pentru V.I.Stoichiţă primează informaţia rară (de artă şi uneori istorică), actualizarea bibliografică a teoriilor în domeniul investigat, poziţionarea discretă şi nehazardată în raport cu ele, comentariul filosofic nuanţat şi asocierile responsabile de informaţii, provenite dintr-o înţelegere multiperspectivală a sistemului artelor epocii respective. Împreună, ele conduc la modele exemplare de analiză iconografică, un adevărat festin pentru istoricii şi publicul de artă.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara