Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Dans:
CENTRUL MULTI ART DANS a împlinit un an de Liana Tugearu


Salutam cu bucurie, în urmă cu un an, apariţia unui nou spaţiu destinat dansului contemporan şi conexiunilor sale cu celelalte arte ale secolului XXI: Centrul Multi Art Dans, care funcţionează de atunci în Casa de Cultură "Nicolae Bălcescu", a sectorului 4.
Cu şi mai mare bucurie înregistrăm astăzi performanţa micului grup de nebuni pentru dans, cum îi numeam la vremea respectivă, care au reuşit să realizeze ceea ce şi-au pus în gând şi luptându-se cu balaurul financiar au izbutit să scoată la rampă o serie întreagă de spectacole în premieră absolută, să organizeze cursuri şi stagii pentru profesionişti şi amatori, din care s-au putut finanţa în proporţie de 60%, restul fiind sponsorizări şi, fapt aproape de neînchipuit, să-şi păstreze entuziasmul iniţial şi chiar o anumită candoare emoţională. Vava Ştefănescu, director executiv, Mihaela Mihalcea, directorul departamentului de spectacole, Andreea Mincic, directorul departamentului Multi Art, secondaţi de Andreea Duţă şi de noua coechipieră Monica Stoian, formează o mică comunitate de artişti care au depăşit nu cu mult vârsta de treizeci de ani, dar care dovedesc o disponibilitate sufletească pe care arare ori o mai putem întâlni şi la persoane cu mult mai tinere.
Este destul de dificil să pui astăzi pe picioare un spectacol şi cu atât mai greu să faci să funcţioneze o instituţie cu mai multe spectacole, manifestări interdisciplinare şi programe educaţionale. Centrul Multi Art Dans s-a născut dintr-o necesitate, aceea de a crea un loc permanent deschis dansatorilor şi coregrafilor independenţi, de dans contemporan. Dar dacă el a putut şi funcţiona, faptul se datorează pe de-o parte muncii susţinute şi ingeniozităţii organizatorilor, iar pe de altă parte unor sacrificii consimţite de dansatori şi coregrafi, pentru care actul artistic era primordial şi nu remunerarea lui. La conferinţa de presă organizată cu ocazia împlinirii unui an de activitate a Centrului MAD, Vava Ştefănescu mărturisea în sensul celor mai sus arătate: "am inventat soluţii ca să putem merge mai departe", iar Mihai Mihalcea adăuga că, "artiştii nu au fost întotdeauna plătiţi". Toate aceste date sunt semnul unei dorinţe neclintite de a aduce la lumină actul de creaţie, oricât de dificile ar fi condiţiile în care el se naşte şi deci, implicit, sunt semnul unei puternice vitalităţi creatoare, menită să învingă. O primă probă a fost dată chiar în primul an de funcţionare, când Centrul MAD a fost finanţat de EUROART - Fondul Cultural European timp de o jumătate de an, după care au reuşit să se autofinanţeze, singurul sponsor ulterior cu o contribuţie mai consistentă fiind Antena Pro Helvetia, reprezentată de directorul Gabriela Tudor. Şi, în aceste condiţii, este relevant să amintim care au fost producţiile Centrului MAD. Înfiinţat în luna noiembrie a anului 2000, Centrul a dat primul spectacol în luna decembrie a aceluiaşi an, acesta fiind creaţia lui Mihai Mihalcea Hamman/ Prizonier în cutia toracică, după care au urmat pe parcursul anului 2001, Bătrânul de la graniţă, o creaţie a lui Eduard Gabia, Diva o coproducţie de Mihaela Sîrbu, Vava Ştefănescu şi Andu Dumitrescu, Take five în coregrafia lui Carmen Riban, şi De trei zile fără sora Ana, spectacol realizat de Mateia Stănculescu, apoi Strada 11 iunie nr. 41, instalaţie coregrafică de Vava Ştefănescu şi Outcome, spectacol creat de Manuel Pelmuş. Acestor producţii proprii li s-au adăugat şi o serie întreagă de creaţii anterioare, găzduite şi ele în spaţiul Centrului MAD: Despre tine, spectacolul Vavei Ştefănescu, Dans X în coregrafia lui Cosmin Manolescu, 5 minute din viaţa mea, creaţia lui Eduard Gabia, Către nicăieri de Mateia Stănculescu, Fiinţe ale mâinilor, spectacolul lui Carmen Riban, Strângeri de inimă de Ion Dumitrescu, Iluzii de hârtie spectacolul Elenei Zamfirescun, serie încheiată de spectacolul Silviei Mihai, Şi... acum?
Cine este atent nu numai la numărul acestor creaţii, simte încă din titlurile lor o undă puternică de înnoire, de prospeţime, existentă în toate aceste producţii, care, desigur, au oscilat în sus şi în jos pe o anumită scară valorică, dar întotdeauna au purtat marca sincerităţii şi a originalităţii.
Departamentul de educaţie artistică nu a fost cu nimic mai prejos prin propunerile sale decât cel de spectacole. El a oferit o gamă largă de posibilităţi de instruire, atât pentru profesionişti, prin organizarea unor ateliere cu artişti de talie internaţională, precum elveţianul Jean-Marc Heim, dansatorul francez Pascal Allio, profesoara de dans de caracter Nadejda Loujine, "Cavaler al Artelor şi Literelor" din Franţa şi artiştii Heine Røsdal Avdal din Norvegia şi Yukiko Shinozaki din Japonia, dar nu mai puţin şi pentru amatori de toate vârstele, care au beneficiat şi ei de cursuri de dans contemporan, etnodans, step, dans de societate sau relaxare prin dans, în sistem de abonamente pe 3, 6 sau 9 luni, în cadrul programului E vârsta să dansezi.
În fine, departamentul Multi Art/ Club a susţinut şi el o serie de evenimente din zona artelor vizuale şi a spectacolelor interdisciplinare, precum video proiecţii cu filme de dans ale studenţilor Universităţii de Artă, un concert Sorin Romanescu, o expoziţie a Grupului Frîna, sau altele ale lui Nicu Ilfoveanu sau a Lilei Passima, un happening de Andreea Mincic şi Sorin Romanescu, o expoziţie de fotografii Radu Sava şi multe altele.
Conferinţa de presă de la Centrul Multi Art Dans, nu a fost nici ea anonimă, ci s-a intitulat "Vitejiile lui Mad cel Voinic pe tărâmul fermecat al dansului" şi a fost urmată în seara aceleiaşi zile de decernarea unor "Mere de Aur", fiecare măr purtând un nume: "mărul stagiunii", "cel mai atrăgător spectator", "articolul de la marginea lanului", "cel mai darnic finanţator" etc.
La atâta curaj, pricepere managerială, dragoste statornică pentru arta dansului şi căldură sufletească, de care au dat dovadă până acum organizatorii Centrului MAD, nu ar mai fi de adăugat decât o singură urare: să fie, în continuare, la fel de perseverenţi, de tenace, de neînfrânaţi şi să dea viaţă necurmată, încă mulţi ani de acum încolo, lui "MAD cel Voinic"!