Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

 
Centenarul G.Călinescu la Onesti de Reporter"Zilele culturii călinesciene" de la Onesti (editia a XXXI-a) s-au înscris anul acesta în sirul manifestărilor dedicate pe plan national Centenarului G. Călinescu. S-au înscris este însă putin spus, pentru că au reprezentat, după opinia noastră, un moment de vârf al acestor manifestări care, în restul tării si chiar în Capitală, s-au caracterizat mai mult prin discretie. La Onesti au dobândit în schimb amploare de eveniment, nu atât prin participarea publicului, în majoritate tot cel obisnuit, de elevi si profesori, cât prin prezenta neformală a unor personalităti de prim ordin ale lumii noastre culturale. Organizarea foarte bună, programul variat si incitant, li s-au datorat si în acest an profesorului Constantin Th. Ciobanu si echipei sale de colaboratori, membri ai Fundatiei Nationale "G. Călinescu".
În dimineata zilei de 17 iunie, la sediul Fundatiei, a fost vernisată expozitia "Univers călinescian", prezentată de criticul Pavel Susară, iar în continuare s-a discutat despre revistele România literară, Contemporanul, Convorbiri literare, Familia, Cronica, Vatra, Ateneu, Jurnalul literar (un număr nou fiind lansat cu acest prilej, 13 Plus (o nouă publicatie lunară de cultură apărută la Bacău). Au vorbit redactori si colaboratori ai amintitelor publicatii printre care: Nicolae Manolescu, Gabriel Dimisianu, Nicolae Breban, Ion Simut, Ioan Constantinescu, Al. Cistelecan, Sergiu Adam, C. Th. Ciobanu, Petre Isachi. A urmat prezentarea unor noi aparitii de la editurile Humanitas, Univers, Aristarc, editura Universitătii din Iasi, editura Fundatiei Culturale Române. Autorii prezenti, printre care Nicolae Manolescu, Mircea Cărtărescu, Al. Husar, Ioan Constantinescu, au acordat autografe.
În după-amiaza zilei de 17 iunie a avut loc, la Casa de Cultură a orasului, festivitatea oficială de deschidere a "Zilelor culturii călinesciene", editia XXXI, în cadrul căreia au vorbit C. Th. Ciobanu, presedintele Fundatiei Nationale "G. Călinescu", si ing. Emil Lemnaru, primarul Municipiului Onesti. Potrivit traditiei, a urmat suita "prelectiunilor" sustinute în acest an de Nicolae Manolescu ("Hulitul critic"), Nicolae Breban ("Simbol si viziune în roman"), Ioan Constantinescu ("Locul lui G. Călinescu"), Varujan Vosganian ("Modelul Călinescu"), Laurentiu Ulici ("Avatarii faraonului...").
Un moment aparte l-a constituit, în cadrul festivitătii de deschidere, decernarea premiilor "Călinescu". Juriul, format din George Bălăită (presedinte), Nicolae Breban, Mircea Cărtărescu, C. Th. Ciobanu, Gabriel Dimisianu, Alexandru Husar si Laurentiu Ulici, a decis să acorde în acest an Marele Premiu criticului si istoricului literar Nicolae Manolescu. Juriul a hotărât în acest sens luând în considerare calitatea premiatului de continuator important al lui G. Călinescu în critica literară postbelică si faptul că el a fost, de-a lungul anilor, unul din cei mai activi sustinători si organizatori ai "Zilelor culturii călinesciene". Un Premiu special a fost acordat artistului plastic Constantin Berdilă, autor, printre altele, al mozaicului de la sediul Fundatiei Nationale "G. Călinescu". În finalul festivitătii de deschidere, actorul Horatiu Mălăele a sustinut un recital de poezie mult aplaudat.
Ziua de 18 iunie a fost în principal consacrată colocviului cu tema "G. Călinescu si literatura contemporană", al cărui moderator a fost Mircea Cărtărescu. George Bălăită, Nicolae Breban, Elena Bulai, C. Th. Ciobanu, Ioan Constantinescu, Aura Christi, Gabriel Dimisianu, Dan Dumitrescu, Gabriel Fornica, Al.Husar, Dan Mănucă, Daniela Răducea, Ion Rotaru, Ion Simut, Pavel Susară, Paul Vinicius, Tudor Călin Zarojanu au discutat, uneori polemizând, despre actualitatea criticii lui G. Călinescu, despre clasicismul real sau aparent al romanelor călinesciene, despre contradictiile marelui critic, despre cedările sale morale si despre conformismul din epoca postbelică, autentic sau numai mimat, implicând si o doză de subversivitate. Puncte de vedere interesante, emise din perspectiva celei mai noi generatii literare, au formulat, în cadrul colocviului, scriitorii tineri grupati în jurul poetului Mircea Cărtărescu, cel care le-a girat debutul editorial recent: Mihai Ignat, Doina Ioanid, Angelo Mitchievici, Ioana Nicolae, Cecilia Stefănescu.
În ziua de 19 iunie, la Tescani, s-a discutat despre "sincretism si convergentă" în artele contemporane (moderatori: Elena Bulai si Pavel Susară), din nou cu numeroase trimiteri la ideile călinesciene si la tendintele artistice noi ivite în lumea post-modernă.
Parcă mai mult decât în alti ani, observa cineva, referirile la G. Călinescu au fost în actualele "Zile" expresia unui interes neconventional pentru marele critic si scriitor, corectându-se întrucâtva constatarea unora că Centenarul ar fi survenit "prematur" sau într-un moment "greu" prin care ar trece G. Călinescu.