Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica Ideilor:
Candoare speculativă de Sorin Lavric

Jean d’Ormesson, Ciudată e lumea, până la urmă, traducere din franceză de Tania Radu, Bucureşti, Editura Baroque Books & Arts, 2015, 248 pag.

Cînd te naşti într-o Franţă interbelică stăpînită de spiritul colonial, cînd îţi petreci copilăria într-un castel nobiliar aparţinînd mamei, Marie Anisson du Perron, o aristocrată cu vederi monarhiste avînd relaţii apropiate cu „Acţiunea franceză“ a lui Charles Maurras, cînd pe deasupra primeşti o strictă educaţie catolică în virtutea căreia Dumnezeu nu e temă de atins în şuete frivole, cînd ai, aşadar, antecedentele unei minţi conservatoare, Franţa de după Al Doilea Război nu are cum să te încînte.

E cazul contelui Jean d’Ormesson, născut în 1925, căruia adaptarea la epoca postbelică îi va cere o metamorfoză lăuntrică, tribulaţiile fiind cu atît mai dureroase cu cît, absolvind Filosofia la Paris în 1949, în plină epidemie de masoreţi marxişti, tânărul intelectual va fi silit să respire aerul pe care prozeliţii lui Sartre îl răspîndesc în jur. Dar cum contele posedă o imunitate suficient de puternică pentru a respinge grefa ideologiei comuniste, Jean d’Ormesson îşi alege ca teren predilect filosofia antică, unde ingerinţele prezentului sunt minime. Îşi creează astfel un plastron spiritual înlăuntrul căruia trăieşte intens, pentru ca în afară să desfăşoare numai acele activităţi care se potrivesc unui om de dreapta. În consecinţă, intră în pielea cronicarului semnînd articole în revistele vremii, punctul culminant fiind atins în 1974, cînd ajunge director la cotidianul conservator Le Figaro. Cu un an mai devreme devenise membru al Academiei Franceze, Jean d’Ormesson fiind tipul de gînditor cu aplecări literare, aşa explicîndu-se romanele pe care le va scrie de-a lungul anilor.

Numai că volumul de faţă e din altă categorie, neavînd nimic din croiala romanescă a unor titluri precum La Gloire de l’Empire. Eseul de faţă e o pledoarie debordînd de optimism, în rîndurile căruia Jean d’Ormesson îşi asumă rolul unui apologet candid, a cărui grijă e să ne deschidă ochii asupra miracolului în care trăim. Miracolul, se subînţelege, stă în ciudăţenia ireductibilă a unui univers pe care, dacă îl contemplăm fără prejudecăţi, începem să-l percepem ca pe o creaţie premeditată. Mai mult, pledoaria pe care Jean d’Ormesson o urzeşte în favoarea lui Dumnezeu are vădite accente de teodicee: autorul ia literalmente apărarea zeului, repetînd insistent că lumea e prea frumoasă ca să fi apărut dintr-o pleaşcă a întîmplării tembele, atîta doar că apărarea nu are o tentă morală (cum se întîmplă în teodiceele clasice, unde răul şi binele sunt puse în cumpănă), ci seamănă mai curînd cu o laudă estetică. Altfel spus, nu răul lumii îl preocupă pe Jean d’Ormesson, temă pe care de altfel o atinge pînă într-atît de rar că putem considera că o omite, ci minunăţia cosmosului. Lumea e în sine un uluitor prodigiu, a cărui splendoare îţi sugerează ideea unui creator. Tactica lui d’Ormesson e să işte mirare în sufletul cititorului, şi pentru asta reia istoria culturii europene, punînd în lumină marile descoperiri.

Rezultatul e o istorie a cosmologiei scrisă în cheie eseistică, „cosmologie” însemnînd aici şirul de idei pe care gînditorii şi le-au făcut despre cosmos de-a lungul secolelor. Remarca esenţială căreia Jean d’Ormesson îi dă glas, şi aici se simte fibra lui catolică, e că din teoriile despre „cosmos” nu poţi scoate o teorie despre „teos” (zeu). Natura nu e zeul. Cosmologia nu oferă indicii pentru o teologie, ceea ce înseamnă că din cunoaşterea lumii nu poţi extrage nici un argument pentru sau contra existenţei lui Dumnezeu.

Şi atunci la ce bun tot efortul apologetic al lui d’Ormesson? La inducerea unei mirări de ordin metafizic: dacă universul e atît de ciudat, ciudăţenia aceasta se trage dintr-o origine cu mult mai bizară, una neverosimil de bizară: numenul divin. Mai mult, dacă în lume s-au putut ivi atîtea idei geniale, ele nu au ţîşnit din pulberea stelelor. Autorul e un misionar trăgîndu-l de mînecă pe cititor spre a-i atrage atenţia asupra a cît de aparte e totul. Şi uneori o face cu ironie, ca în cazul afirmaţiei fizicienilor că Universul s-a născut singur în urma big bang-ului, afirmaţie pe care o compară cu gestul prin care baronul Münchhausen se trage de păr în sus. „Astrofizicienii care cred că Universul s-a scos singur din neant se declară în fapt urmaşi ai baronului Münchhausen, fără urmă de jenă, ba chiar cu un vîrf de umor caustic, şi la urma urmei, demn de toată stima. Totul s-a născut din nimic, printr-o mişcare botezată, chiar în amintirea baronului, bootstrap (prin sine însuşi)” (p. 185)

Ideile pe care le invocă Jean d’Ormesson provin din trei domenii: din filosofie, din arte şi din ştiinţe, volumul purtîndu-te de la Homer prin Vergiliu pînă la Kurt Gödel, într-o incursiune ce aduce cu demersul cărţilor de popularizare: Heraclit, Augustin, Kepler, Malthus, Darwin, Goethe, Kant, Einstein, Planck, Schrödinger şi zeci de alte nume se înşiruie într-o epopee a ciudăţeniilor mirabile. Dar peste tot domneşte tenta apologetică în numele a ceva nelumesc. „Lumea nu e un haos. Există ordine în Univers. Şi frumuseţe există în Univers. De unde vine ordinea? Dar frumuseţea? Nimeni nu ar îndrăzni să extirpe din mintea atîtor oameni ideea că lumea este un proiect viu şi că, în ciuda răului şi atîtor suferinţe, are totuşi un sens misterios. Ştiinţa zilelor noastre distruge ignoranţa de ieri, dar şi ea va fi considerată mîine pură ignoranţă. În inima oamenilor există şi acest elan spre altceva decît a şti, iar ştiinţa nu va fi niciodată capabilă să explice pînă la capăt lumea, fiindcă pur şi simplu cheia ei secretă e altundeva.” (p. 96)

Ce izbeşte la pledoarie e candoarea cu care e făcută, Jean d’Ormesson avînd ceva din naivitatea Sfîntului Francisc: furat de elan apologetic, e în stare să vorbească păsărilor, convins de harul pe care cuvîntul îl poate răspîndi în orice fiinţă. Tot astfel şi d’Ormesson: dornic să-i încurajeze pe semeni prin sugerarea ipotezei divine, uită că are de-a face cu inşi opaci pînă la obtuzitate, pe care nici un avînt misionar nu-i poate clinti din indiferenţă. Iată de ce candoarea tonică a lui Jean d’Ormesson împrumută cărţii o serenitate de apostol vorbind fiarelor. Jean d’Ormesson pare un miel voios împărţind colaci lupilor, un fluture plutind gingaş în mijlocul corbilor, un fantast propovăduind cerul în faţa struţilor cu capul vîrît în pămînt. Contrastul dintre serenitatea cu care autorul şi-a scris rîndurile şi aerul sumbru din epocă (cartea a apărut în 2010) face ca volumul Ciudată e lumea, până la urmă să semene cu un manifest candid aruncat într-o arenă de gladiatori. Mielul le cere lupilor să se mire de cît de chipeşă e lumea, numai că lupii nu au înclinaţie estetică.

Cînd nu invocă mirarea pe care lumea i-o provoacă, Jean d’Ormesson cheamă în ajutor perplexitatea pe care i-o dă contemplarea ei: „Totul mă lasă perplex. Că sunt unde sunt, că soarele străluceşte, că se face noapte, apoi zi. Că scriu aceste rînduri, şi că dumneavoastră ajungeţi să le citiţi.” (p. 130) Tiradele acestea au o simplitate francă, pornită dintr-o minte căreia urîţenia din jur nu i-a alterat ingenuitatea. Jean d’Ormesson e genuin pînă la a-l bănui de optimism naiv, dar autorul preîntîmpină acuza precizîndu-şi poziţia lucidă: „Nu cred în virtute, nici în adevăr, nici în dreptatea oamenilor şi nici în faimoasele noastre valori. Ţin cont de ele, dar nu cred în ele. Pentru mine, cuvintele au înlocuit deja patria şi religia. E drept: am iubit mult cuvintele. Ele sunt forma, culoarea şi muzica lumii. Mi-au ţinut loc de patrie, mi-au fost religie. Dacă ar fi să cred în ceva, aş crede în Dumnezeu – dacă există. Şi există oare? Habar nu am.” (p. 222) Pasaje ca acesta sunt puţine, căci, tonul, pe jumătate sceptic şi pe jumătate stoic, aminteşte de un Descartes atins de resemnare. Optimismul jovial lasă loc melancoliei retrospective, apologetul înlocuind elanul cu reculegerea.

Ca întotdeauna cînd e vorba de mărimi inefabile de ordinul credinţei, Ciudată e lumea, pînă la urmă îi va mişca pe cei predispuşi să vadă în estetic o treaptă preliminară a divinului. Celorlalţi, volumul li se va părea o mostră de candoare speculativă, care rezistă doar în latura de popularizare a ştiinţelor.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara