Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronică Literară:
Blindaj cu fisuri de Nicolae Manolescu

Angela Marinescu, Subpoezie. Opere complete (vol. I-II), Editura Charmides, Bistriţa, 2015, 474+330 pag.

La Editura Charmides, în 2015, Angela Marinescu a publicat două volume masive de Opere complete. Cu titlul Subpoezie. Pe care l-aş lua drept o cochetărie cu antipoezia (a se vedea mai jos), la fel ca şi cu dadaismul, expresionismul, postmodernismul, optzecismul, douămiismul şi alte etichete puse, de data asta, de critică poeziei Angelei Marinescu şi pe care poeta şi le-a însuşit, la început ironic, sfârşind prin a le lua, pe unele, cum ar fi douămiismul, în serios.

Volumele sunt însoţite de o temeinică prefaţă a lui Al. Cistelecan. Ordinea poeziilor în volume este următoarea: volumul II se deschide cu Var (1989) şi se închide cu Sânge albastru (1969), cuprinzând, în ordine inversă faţă de apariţia cărţilor, poeziile publicate în anii de comunism; volumul I le cuprinde pe cele de după 1989, tot în ordine inversă, de la câteva inedite recente la Parcul (1991). În ce mă priveşte, le-am recitit în ordinea cuvenită, fără să-mi bat capul cu sensul dat de autoare răsturnării cronologiei, despre care, de altfel, nu suflă o vorbă într-un scurt Cuvânt înainte. Din care aflăm totuşi ce e cu subpoezia afişată pe copertă: „...Cred, acum, că ceea ce am scris, în general, este nu atât cultură sau, cum tot spun de-a lungul anilor, subcultură (deşi nu ar fi rău nici astfel), cât, pur şi simplu, anticultură. Pentru că niciodată, dar absolut niciodată, nu am crezut şi nu am avut conştiinţa înfăptuirii unui gest de cultură, scriind. Era mai degrabă o revoltă, în subtext, că am ajuns, împotriva dorinţei mele, să scriu şi nu să trăiesc”. Ştim însă că, odată consumat elanul contestatar al modernismului, antipoezia nu e decât tot poezie, nici măcar una pe dos, aşa că mărturisirea Angelei Marinescu, o poetă cât se poate de lucidă, altminteri, trebuie luată cum grano salis. E vorba în cele opt sute de pagini, câte numără împreună cele două volume, de poezie pur şi simplu, în mare parte, originală şi puternică.

Relectura poeziilor Angelei Marinescu, de la debutul cu Sânge albastru (1969) la Intimitate (2013), mi-a relevat un lucru de care nu mi-am dat seama înainte, deşi le citisem şi le comentasem pe cele mai multe şi nu o dată. E vorba de faptul că trăsăturile lor considerate de obicei caracteristice se bazează, cu precădere, pe doar două cărţi: Structura nopţii (1979) şi, mai ales, Blindajul final (1981). Eu însumi, în Istoria critică pe înţelesul celor care citesc, am privilegiat acest tip de poezie de la maturitatea poetei. Scriam: „Nici un poet din generaţia 1960 n-a reluat în egală măsură dispreţul lui Ion Barbu faţă de «poezia leneşă». A trebuit să vină Angela Marinescu să reafirme că poezia nu trebuie să facă pactul cu accidentalul şi relativul. Patetică, poezia ei exclude explicit ironia, ludicul, anecdota, toată acea la petite monnaie la care au recurs mulţi dintre modernişti. Angela Marinescu a ştiut de la început ce poezie vrea să scrie. Aproape că nu există la ea evoluţie. Poezia ei este, tematic şi formal, matură de la debut, epurată de biografic, până la a restitui, după vorba lui Barbu, «figura spiritului pur».” Deduc din prefaţa lui Al. Cistelecan că mai toţi criticii au procedat la fel, când a fost vorba să sublinieze negativitatea bacoviană a liricii Angelei Marinescu. Iată de ce trebuie să recitim din timp în timp operele! Astăzi, la o nouă lectură integrală, nu mai cred în valoarea generală a observaţiilor cu pricina. Ele continuă să mi se pară caracteristice pentru poemele din Blindajul final, nu şi pentru altele, cele mai multe. Cât despre o evoluţie a poeziei, ea a existat, chiar dacă felul reducţionist în care am citit-o nu ne-a permis să-i acordăm atenţia cuvenită.

Sigur, destule motive provin în Blindajul final din cărţile anterioare ale Angelei Marinescu: moartea, noaptea, sexul, boala, sângele. Tot aşa, stările sufleteşti: melancolia, suferinţa, singurătatea. Chiar şi autismul liric atât de vizibil în volumul din 1981 putea fi presimţit în Ceară, cu peste un deceniu mai devreme: „Rana,/ Nu e carne şi sânge,/ Căci e un trup fără trup,/ Un ţipăt fără gură”. Sau, tot acolo: „Orb trec printre lucruri/ Ca un animal căruia i s-a tăiat capul”. Ceea ce deosebeşte primele poeme de cele de la maturitate este acceptarea anomaliilor existenţei. Nu e vorba de seninătate, mai degrabă de resemnare, pe care n-o vom regăsi în respingerea realului sau în revolta ulterioară. Poeta se consideră de pe acum un caz particular de absenţă din realitate, dar iată cu câtă linişte sufletească o mărturiseşte, în splendida poezie Vecina din Poeme albe (1978):

Eşti plecată de mult timp de-acasă?
Vine o vecină, puţin tulburată,
Să mă întrebe.
Cum, plecată, îi răspund eu, nu vorbesc cu tine, acum,
Plină de o evlavioasă politeţe şi de respect?
Nu ţi-am mângâiat, adineauri, copilul cel mic,
Pe creştetul blond?
Nu ţi-am udat, dimineaţă,
Când soarele abia răsărise, grădina?
Voi toţi
Aţi hotărît să ud eu grădina
Voastră.
Nu te-am sfătuit aseară să-ţi laşi părul
Lung împletit, într-o coadă pe spate?
Doar eşti femeie şi eşti mamă.
Nu mă vezi?
Nu, îmi spune ea şi mai tulburată.

Treptat, cerul poeziei se întunecă. Poeta se simte „umbră printre umbre”. „Viaţa mea e ca o carapace”, afirmă ea. Lirica din jurul lui 1980 seamănă tot mai mult cu nişte imnuri novalisiene către noapte: „Cum aş putea trăi fără tine, energie întunecată?” Poeta se retrage şi se închide în sine, la adăpostul unui blindaj pe care îl crede definitiv, se izolează trufaş: „fără pleoape cu ochii aprinşi de/ lumină/ fără vedere în însuşi adâncul feţei/ ce nu mai este faţă.” E un fel de autism liric, o rupere a punţilor către un real descărnat, îngheţat, devenit materie, „umbră deasă” „îndesată” în vers. Imaginile ajung la noi sub forma unor telegrafice comunicări de pe tărâmuri infernale, tot mai criptice, până la nonsens şi absurd.

„Scriu într-o limbă pe care numai eu o cunosc”, declară Angela Marinescu în Parcul (1991), primul volum netrecut pe sub ochii Cenzurii. (Ar trebui, poate, să confruntăm textele din recenta antologie cu cele de dinainte de 1989, să vedem dacă şi în ce măsură Cenzura şi-a amestecat cerneala cu a poetei, în condiţiile în care poeziile se fac cât se poate de evident vinovate de numeroase încălcări ale normelor etico-literare ale Epocii de Aur.) Diferenţa de Blindajul final nu e totuşi foarte mare. Vechile şi obsedantele motive se află răspândite aproape peste tot în versuri, ca nişte indicii, însă greu de folosit, în descifrarea mesajului. În ce mă priveşte, n-am mai putut s-o urmăresc pe poetă la un moment dat în lirica ei descărnată şi bizară.

O oarecare limpezire lirică se produce pe parcursul volumelor care vin acum la rând cu o anume celeritate. Avem de-a face cu nişte psalmi întunecaţi, adresaţi unui „monstru pe care nu îl pot înţelege”, cum scrie poeta. Există, ca, de altfel, de la început, referiri mai mult sau mai puţin clare la natura poeziei, aşa cum o concepe autoarea. Exemple: „viaţa îmi aparţine, poezia nu îmi aparţine” sau „nebunia mea este mai aproape de moarte decât de poezie”. Tema nebuniei, nelipsită cu totul nici înainte, nici după (până la Intimitate, unde însă nici nebunia nu mai e ce a fost: „mă gândeam, dacă aş avea un pistol/ m-aş simţi, în sfârşit, în securitate,/ chiar şi în ceea ce mă priveşte// dar pistolul se află ascuns la SRI, SIE, USR, FMI, CE, NATO şi ONU/ în seifuri scumpe”. O asigur pe poetă că la USR n-avem nici pistoale, nici seifuri!).

Cu Blues (1997), registrul se schimbă aproape pe de-a-ntregul. Avem de-a face cu poezii de dragoste străbătute, unele, de o imensă senzualitate. Sexul, prezent de la debut, în poezii îşi eliberează acum întreg potenţialul, în versuri cum poeta a scris prea puţine înainte:

Cum aş putea să renunţ la iubirea mea pentru tine
când eu sunt iubirea? cum să-mi strecor mâna printre coapsele
tale când eu sunt mâna? cum să-ţi bei tu sângele
când eu sunt sângele?
dar pe noi ne desparte ceea ce nu sunt eu; tu, cu gândirea ta şi cu
patima ta pentru alţii. Şi pentru altele. Aici îmi pun o piatră
în mijlocul drumului pe care stau să mă pot ruga să privesc
cum tresare pădurea
cea mai adâncă pădure. cea mai virgină. cea mai pasivă
şi mai tăcută pădure.

Câţiva ani mai târziu, Angela Marinescu îmbracă un nou vestmânt poetic, şi anume acela antifilistin şi revoltat al lui Geo Bogza din Jurnal de sex şi Poemul invectivă. Iată: „aş putea să spun: urinez pe tine, poezie” sau:

să-ţi placă numai politica de culise
a poeziei de cartier

florile imobile şi mari ale sângelui
menstrual al poeziei de cartier

ringul ars de rigoare al femeilor viscerale de cartier
înşelate de şmecherii de ţigani de rataţi zeloşi
de tipi ce-şi introduc heroina direct în vena de la gât

seminţele scuipate cu dispreţ cuvintele ce desemnează
organele sexuale rostite cu buzele fardate violent
de rujul violent al fetelor de cartier

Nu lipseşte masturbarea, şi a poeziei, în versuri voit grosolane, aşa zicând dintr-o bucată, lemnoase şi nefasonate: „am penetrat cu toată forţa orice/ poezia postmodernă, poezia ludică, poezia tehnică,/ poezia postcoitum...”. Sinceritatea devine scandaloasă. Ca şi înainte, poeta nu cruţă nimic şi pe nimeni. Nici pe ea însăşi. Doar că în versuri uneori ireproductibile. Duce indecenţa până la a-şi publica o fotografie în care apare în bustul gol şi fără un sân.

Apoi, în anii 2000, imaginaţia lirică pare deodată secătuită cu desăvârşire. Nici boala sau „problemele personale” nu mai sunt capabile să alimenteze ca altădată poezia: „mă mişc, fac gesturi cu mâinile,/ îmi rotesc în orbite ochii,/ mănânc dulceaţă,/ îmi pipăi sânii (unul a dispărut)/ abdomenul şi sexul/ scriu prostii/ mai am câteva minute/ până să pot întinde mâna/ să ating/ comunismul/ marxismul/ plusvaloarea”. Mai rău nici că se putea. Intervine, în cele din urmă, ocazionalul, acela care părea exclus principial în Blindajul final, şi, încă, în forme directe, cu nume de locuri şi de poeţi douămiişti, de care Angela Marinescu s-a înconjurat, judecând după ce relatează ea însăşi în poezii, căci n-am alte informaţii. Poezia este sumar lirică, cu unele referiri fără rost la politic (Putin!). Unii comentatori tineri au văzut aici anticipări ale poeziei ultimei generaţii. În această privinţă, eu merg pe mâna lui Al. Cistelecan din prefaţă: lucrurile stau exact pe dos: douămiiştii par a-i fi indus şaizecistei poete maniera lor de a concepe poezia, fără cea mai mică tangenţă cu poezia ei dinainte, şi câteodată fără tangenţă cu poezia însăşi. Trebuie să recunosc că mă simt incapabil să interpretez mesajul din versuri, precum următoarele, aparţinând celei mai recente poezii a Angelei Marinescu: „aici nu este poezie/ nu este agonie sau moarte/ sau blasfemie/ nu este extaz nu este murdărie/ nu este/ nimic”. O altă poezie repetă insistent cuvântul nimic. Omeneşte vorbind, poate fi la mijloc o mare disperare. Poetic vorbind, scăderea temperaturii lirice până sub limita îngheţului arată crăpături majore în carapacea în care poeta se ascundea la vârful harului ei poetic. Blindajul final s-a fisurat. Sinceritatea nu mai conţine nici un dram de lirism. Poezia în spirit douămiist a Angelei Marinescu este, pur şi simplu, de necitit. E păcat, fiindcă Angela Marinescu nu e o poetă oarecare, ci, din contra, una originală şi puternică, aşa cum am afirmat de la începutul cronicii mele.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara