Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Plecând de la cărţi:
Avertismente uitate de Mihai Zamfir


Istoria unui German, cartea lui Sebastian Haffner despre care vorbeam cu două săptămîni în urmă, reprezintă memoriile autentice ale unui german lucid şi inteligent din anii 1920-1930. Apărute postum, în 2000, şi devenite în ultimii ani best seller nu doar în Germania, ci şi în alte ţări europene, aceste memorii administrează lumii întregi o lecţie de supravieţuire, refăcînd pas cu pas drumul spre putere al lui Hitler. Care ar fi însă explicaţia succesului de astăzi al unei asemenea cărţi şi în ce constă actualitatea ei? Răspunsul ne poate pune pe gînduri.

Autorul Istoriei unui german ne înfăţişează, fără voia sa, un extraordinar scenariu poliţist, făcut să dea fiori. Descriere involuntară, indirectă, dar cu atît mai convingătoare, această carte ne arată cum dictatura se poate instala sub cele mai democratice forme şi sub cele mai legale pretexte. Hitler ajunge Cancelar al Reich-ului cu respectarea literei Constituţiei de la Weimar – pe care însă, odată instalat în fruntea statului, o anulează imediat. Falsificînd mai mult sau mai puţin discret alegerile, naziştii obţin majoritatea absolută în Parlament. Ameninţînd şi cumpărînd pe responsabilii locali, ei nazifică toate structurile statului. Întimidînd pe cei care se opuneau fascismului, ei îi reduc pe aceştia la tăcere. Adoptînd – pe ascuns şi fără publicitate – legi şi decrete care anulau libertatea individuală, ei instaurează domnia Führerului. Forţînd mîna oricărei persoane oficiale, ei le obligă pe acestea să intre în partidul lor, care devine, curînd, Partidul, cu majusculă. Partidul-Stat. Pînă să se dezmeticească, Germania devenise o dictatură.

În acelaşi timp, corolar obligatoriu, spre străinătate curg discursurile oficiale meliflue şi pacifiste, care prezentau situaţia din Germania drept “normală” şi “stabilă”; ţara repurta “succese economice” şi mai ales “dorea pacea”. Oferind străinătăţii exact ceea ce aceasta dorea să audă, Hitler a transformat Germania într-un imens lagăr de concentrare, fără ca nici una dintre marile puteri să mişte vreun deget. Cînd Europa şi Statele Unite se trezesc în sfîrşit, democraţiile au în faţa lor o cu totul altă Germanie, supraînarmată, care leapădă masca pacifistă.

Extraordinară în această carte rămîne analiza modului în care criminalii pot ajunge la putere: nu prin lovituri de stat spectaculoase, ci respectînd o Constituţie stupid redactată, apoi infiltrîndu-se ca o boală malignă în tot corpul social. Partidul Naţional-Socialist, net minoritar, reuşeşte să subjuge o ţară de 70 de milioane de oameni. Cînd lumea a observat ce se întîmplă, nu mai era nimic de făcut. Lipsa de vigilenţă se plăteşte scump.

Să nu ne închipuim că ceea ce s-a petrecut în Germania anilor ’20-’30 rămîne un fapt izolat, un accident nefericit. Dacă venirea la putere a hitleriştilor a putut avea loc în inima Europei şi într-una dintre cele mai civilizate ţări ale lumii, înseamnă că fenomenul se poate repeta în oricare altă ţară, mai ales într-una fragilă economic şi infantilă politic. Aceasta mi se pare a fi lecţia gravă pe care ne-o dă Sebastian Haffner, lecţie ce trece de epoca interbelică, de perioada războiului rece, pentru a ajunge în zilele noastre.

Cine ne garantează că proiectul hitlerist de acum 70 de ani nu are şanse de reeditare şi că o ţară europeană din anul 2004 se află la adăpost de catastrofa întîmplată Germaniei în anul 1933? Şi cine ne garantează că acest tip de preluare insidioasă a puterii de către un grup minoritar n-a început deja - într-o ţară pe care o cunoaştem foarte bine, pentru că este propria noastră ţară?

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara