Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Istorie Literară:
Armaghedonul din bibliotecă de Radu Cernătescu

Liber Belial sau viaţa de dincolo adusă la tribunal

În liniştea Bibliotecii Batthianeum din Alba Iulia, sub cota Ms. I 92, zace într-o nemeritată uitare unul din cele mai ciudate şi mai controversate romane medievale: Liber Belial (1382). Autorul lui, Giacomo Palladino (1349- 1417), arhidiacon de Teramo, apoi de Florenza, a dus fabulaţia până dincolo de graniţele imaginarului medieval, propunând o rezolvare a Armaghedonului în... instanţă. În locul confruntării apocaliptice dintre draci şi oştile îngereşti, el a imaginat un insolit duel argumentativ ţinut după întreg tipicul proceselor medievale, instanţa fiind chemată să decidă cine este în fapt stăpânul lumii.
Pretextul de la care începe nemaiîntâlnitul proces îl are ca protagonist pe „regele infernal Lucifer”, cel care, neîmpăcat de pierderea Paradisului, îl acuză pe Isus că a încălcat împărţirea lumii prin coborârea la iad şi eliberarea sufletelor patriarhilor. În paranteză fie spus, autorul dovedeşte aici o bună cunoaştere a Testamentelor celor doisprezece patriarhi, apocrifele pe care Sf. Paul le citează ades în epistole şi a căror primă traducere în limba latină, din 1242, a cunoscut o enormă popularitate. În numele lui Lucifer, „avocatul general al Infernului, Belial”, pe care aceleaşi Testamenta îl citează de 29 de ori ca pe un echivalent al lui Satan, soseşte din Gheena pentru a notifica instanţa divină asupra unei plângeri împotriva „spoliatorului de suflete” Isus. Speţa este trimisă de Dumnezeu-tatăl la o primă instanţă, „pagan Belial” fiind comisionat să deschidă proces în faţa înţeleptului „Rege Solomonis”. Ocupat cu sărbătoarea Paştelui, Isus alege să fie reprezentat în instanţă de „marele jurist Moysis”, care îi propune ca martori-juraţi pe „Abraham, Isaac, Iacob, David, Johannes Täufer, Aristoteles, Virgilius şi Hypocrat”1. Avocat versat, Belial îi recuză pe toţi, pe motiv că sunt suflete „spoliate” (spuilen; m. fr., despuillé) de Isus din Infern şi nu pot fi imparţiali într-o cauză care implică Paradisul şi Infernul. Mai mult, toţi nu ar fi decât nişte ipocriţi şi nişte înşelători – mai puţin Ioan Botezătorul, pentru care Belial manifestă o inexplicabilă curtoazie. De exemplu, obiecţia lui2 în cazul lui Aristotel este modul fraudulos în care acesta şi-ar fi însuşit bunurile şi filosofia lui Platon! În cele din urmă, cei doi avocaţi ajung la mediere în faţa unui fel de curte supremă, alcătuită din Octavianus Augustus şi Ieremia, Moise, Isaia şi Aristotel. Aici, după tiradele împricinaţilor, mediatorii lasă decizia în coadă de peşte, legendara ambiguitate a justiţiei făcând ca ambele tabere să-şi cânte triumful.


Pe când Aristotel era confundat cu Lucifer

Dincolo de meritele retorice sau literare, de detaliile istorice despre funcţionarea tribunalului public medieval, sau de tensiunea şi logica argumentaţiilor teologice, romanul acesta mai conţine ceva. El ne semnalează mobilizarea tradiţiei oculte a Occidentului, o tradiţie pe care canonicul de Teramo o leagă direct de numele lui Lucifer, spunând explicit că o cunoaştere luciferică vine direct din Egiptul păgân, acolo unde, argumentează autorul3 prin gura personajului său Moise, versetul din Ezechiel (29, 3): „Pharaoh rex, Aegypti, draco magne”, a sălăşluit „Sathan prinţul tenebrelor” şi de unde vin toate ereziile şi idolatriile aşa-zis luciferice care au invadat lumea creştină. Despre acest Lucifer spune Ezechiel (28, 13 sq) – şi aminteşte4 Giacomo de Teramo – că ar fi fost cândva în Paradisul plin de pietre preţioase un „heruvim ocrotitor cu aripile întinse” (Ez. 28, 14), conducătorul corurilor de îngeri, o poziţie egală cu a arhanghelilor, din care, datorită nelegiuirilor lui, a fost „doborât la pământ”. Biografia celestă a lui Lucifer, semnalată de eruditul canonic din Teramo va ajunge punctul central al ocultismului modern, epicentrul din care s-a propagat un luciferianism de masă, numit curentul New Age.
Când spui de Teramo, spui Belial, iar când spui Belial invoci tot dreptul secular diavolesc, bazat pe tradiţia Sibilelor şi pe lucrarea lui „Sathanas” şi Belzebub. Este tradiţia care a pus la îndoială – spune teologul de Teramo5 – credibilitatea lui Isus, de la imaculata concepţie până la pasajele aşa-zis demonice din Isaia, Ezechiel sau Apocalips. La această tradiţie, cartea lui de Teramo adaugă şi ea un personaj, pe demonul Belial, care intră în biblia ocultismului medieval, Agrippa von Nettesheim dovedind că l-a citit atent pe de Teramo când se întreabă retoric, în Cartea III din De occulta philosophia (1533), cap. XVIII: De ordinibus malorum daemonum, oare ce înţelegere tainică (conventio) a putut avea Christos cu „prinţul demonilor Belial (princeps eorum Belial)”? Prin ocultismul renascentist, mai exact prin Robert Fludd şi a lui Istorie metafizică, fizică şi tehnică a celor două lumi (1617- 1621), care face din Belial prinţul demonilor în prima încercare de sistematizare a universului magic, moştenirea lui de Teramo va fi definitiv inclusă la temelia ocultismului occidental.
Dar Liber Belial mai semnalează ceva. Ea ne arată că, în ciuda concesiilor făcute de Biserică cu privire la gândirea stagiritului, numele lui Aristotel ajunsese în vremea în care de Teramo făcea din filosof un personaj în romanul său, o sinonimie a magiei demonice. Cauza acestei maculări satanice este celebra apocrifă Secretum Secretorum, care a răspândit de la traducerea ei, în 1232, faima magului Aristotel. De fapt, era vorba aici de un Pseudo- Aristotel, care a umbrit cu îngeri, demoni şi miracole numele adevăratului Aristotel.


De două ori, cenzurat!

Astfel de licenţe luciferice trebuie să fi pus pe gânduri Inchiziţia romană, care a trecut fără prea multe explicaţii Liber Belial la Index librorum prohibitorum6 în anul 1621. Era perioada, poate nu întâmplător, în care apărea în Germania Utriusque cosmi historia, cosmologia magică a lui R. Fludd, care făcea din Dumnezeu, conform teoriei lui Paracelsus, un alchimist care lucrează neobosit, ajutat de îngeri şi demoni în laboratorul său: universul. Dar epoca de glorie a lui Liber Belial apusese deja, ultima apariţie a romanului, în 1611, cu un titlu schimbat: Processus Luciferi contra Jesum coram judice Salomone, nu se vrea decât un exemplu de alte „jocuri serioase”, pe care editorul le adună în volumul Processus iuris joco–serius, Hanoviae, 1611. Câţiva ani mai târziu, în 1617, şi tot în Germania, juristul Jacob Ayrer va da tonul interpretărilor ulterioare, reducând Cartea Belial la o simplă lucrare de practică juridică în Historicher Processus Juris, colecţia sa de procese pentru uz didactic. Această reducţie face din romanul lui de Teramo victima unei duble cenzuri, clericale şi seculare, care vor estompa toate deschiderile conotative prin care textul respiră o tradiţie luciferică. De atunci, romanul care a cunoscut 38 de ediţii doar în perioada 1468-1499 (după 1500 neexistând un inventar exact), cu numeroase traduceri în germană, franceză, italiană şi chiar olandeză, cu nenumărate còpii de mână care circulau în paralel cu volumele tipărite, zace uitat în biblioteci. Din perioada lui de glorie să mai reţinem că prima ediţie tipărită nu a fost nici în latină, nici în italiana autorului, ci în limba germană, graba cu care limba lui Faust l-a primit, anunţând parcă epoca de aur a necromanţilor Trithemius şi Agrippa...
Intitulată Consolatio peccatorum, seu Processus Belial von der zeit der gedonten urteil, Bamberg, Albrecht Pfister, 1464, ediţiaprinceps a romanului a apărut la un an după traducerea manuscrisă deţinută de Biblioteca Batthianeum. O traducere după o copie latină, cum lasă să se înţeleagă numele latineşti păstrate în text, şi intitulată: Jacobus de Teramo, Das rechtbuch genan(n)t der Beliall. În codexul familiei von Trenbach, romanul ocupă filele 1r-74r, şi arată ca un manuscris neterminat, cu 44 de locuri libere pentru figurile care trebuiau să ilustreze textul. Pe coperta 2, o însemnare manuscrisă lipită precizează că „Das buch hat h(e)r bernhart / geschennkt Ortolffus Trenb(ach) / Anno Dm. 1468 (Cartea o are dl. Bernhardt / cadou Ortolff Trenbach / Anul 1468)”. Iar pe f. 74r, după Amen-ul final, un colofon datează manuscrisul în „Anno Dom(ini) 1463 lasse(n) am Sankt Georgi tag Martz iv (Anul 1463 terminată la abaţia Sf. George ziua iv martie)”.
Aşadar, manuscrisul german aflat la Alba Iulia a fost cândva proprietatea vechii familii bavareze von Trenbach, al cărui blazon apare miniat ca literă capitală pe fila 78r şi ca ex libris pe coperta 3 (lipit). Au fost doi Ortolffi în familia von Trenbach, dar manuscrisul a aparţinut, se pare, lui Ortolff von Trenbach die Jüngere (1442-1502), bunicul din Sand Mertten al fraţilor Christoph (1511-1552) şi Urban (1525-1598), unul alchimist, celălalt cu studii de geomanţie şi chiromanţie la universităţi din Italia şi Austria. De numele primului se leagă laboratorul alchimic descoperit în anii 1980 în subsolurile conacului său din Oberstockstall. Şi poate că manuscrisul acestui lusus serius cunoscut azi sub numele Liber Belial, citit la focul din salonul conacului, în serile lungi de iarnă de pe Tennengebirge, nu a făcut decât să trezească sensibilitatea şi curiozitatea tinerei generaţii Trenbach pentru arcanele cunoaşterii luciferice.


Note:

1 Cf. [J. de Teramo], Belial zu teutsch, (in colofon:) Das recht buch Belial genant/ von des gerichts ordnung/ von latein in tütsche sprach gebracht/ Hat gedruckt und ordenlicher gefert/ der fürsichtig Johannes Prüss Büchtrucker Burger zu Strassburg zum thiergarten, 1507, f. 27v; v. et J. de Ancharano, Processvs Luciferi contra Jesvm coram Jvdice Salomone, Hanoviae, Typis Villerianis, impens. Conr. Biermanni et cons., 1611, [sine pag.].
2 Cf. Belial zu teutsch, Strassburg, 1507, f. 38r.
3 Cf. idem, f. 38v-40r.
4 Idem, f. 40v.
5 Idem, f. 91r.
6 Index librorum prohibitorum, Romae, Typ. Reverendae Camerae Apostolicae, 1841, p. 224.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara