Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

interviurile României literare:
arcadie suceveanu în dialog cu gellu dorian de Gellu Dorian

Gellu Dorian: Dragă Arcadie Suceveanu, am intrat în anul Centenarului Marii Uniri din 1918. Aş dori să stăm de vorbă, nu neapărat pe această temă, ci pe ceea ce înseamnă literatura dintre Prut şi Nistru scrisă timp de un secol. Pe 27 martie 2018, Unirea României a început în Basarabia, provincie a României aflată, pe atunci, în administrarea noului regim bolşevic de la Kremlin. Ce scriitori importanţi avea atunci această provincie?

Arcadie Suceveanu: Da, timp de câteva luni, din noiembrie 1917 până în martie 1918, Basarabia s-a aflat sub administraţia noului regim bolşevic (care nu îşi avea încă sediul la Kremlin), dar până atunci, începând din 1812, ea a avut statut de gubernie a Rusiei ţariste. Aşa cum se ştie, timp de un secol şi ceva, populaţia autohtonă a fost supusă unui acerb proces de rusificare, de asimilare şi înstrăinare de fiinţa ei naţională. Cei câţiva mari scriitori născuţi din sol basarabean în acea perioadă, între care B.P.Hasdeu, Costache Negruzzi şi Alexandru Donici, nu au putut să se afirme decât trecând Prutul, dincolo, în România. Dacă e să ne referim strict la momentul Unirii, nu vom atesta decât câteva nume proeminente în perimetrul basarabean: Alexei Mateevici, Ştefan Ciobanu, Constantin Stere, Ion Buzdugan, Pan Halippa şi alţi câţiva; dar şi ei, cu excepţia lui Mateevici, care moare chiar în acel an al Unirii, s-au afirmat îndeosebi în perioada ce a urmat, cea a interbelicului românesc.

G.D.: Tu te-ai născut, evident, mai târziu, într-un stat supus regulilor staliniste. Unde?

A.S.: Eu m-am născut pe 16 noiembrie 1952, cu doar câteva luni înainte de moartea lui Stalin, în comuna Suceveni (rebotezată de sovietici – cu totul hazardat, contrar oricărei logici – în Şirokaia Poliana), localitate de români sută la sută, situată la poale de Carpaţi, în emisfera nordică, cernăuţeană, a Bucovinei, la mică distanţă de Rădăuţi şi Putna. Satul Suceveni a făcut parte din Bucovina istorică, adică din acea Bucovină care s-a aflat în componenţa Imperiului Austro-Ungar, şi acest fapt întotdeauna a constituit pentru mine şi pentru conaţionalii mei din acea zonă un adevărat însemn de nobleţe. De ce? Pentru că, fapt cunoscut, în perioada habsburgică, limba română şi con- ştiinţa românească s-au conservat mai bine în Bucovina decât în alte părţi (decât în Basarabia vecină, să zicem), iar localităţile noastre, în special Cernăuţiul, au cunoscut un grad mai înalt de progres şi civilizaţie.

G.D.:Cum erau şcolile în care te-ai format? Pentru că aşa cum este poezia pe care o scrii acum nu dă a înţelege că ai învăţat ceva din principiile lui Jdanov sau Makarenko.

A.S.: Am absolvit mai întâi şcoala de cultură generală de 8 ani din satul natal, apoi şcoala medie de 10 clase din comuna vecină Carapciupe-Siret, localitatea de baştină a poetului Vasile Leviţchi. Deşi noi, cei din Bucovina (Ucraina), eram recunoscuţi şi atestaţi în acte ca români, limba de predare din şcolile noastre era „moldovenească”, iar programele de studii şi manualele erau cele elaborate şi tipărite la Chişinău, în RSS Moldovenească. Întregul sistem educaţional de atunci era, evident, sovietic, adică profund ideologizat, noi studiam istoria Rusiei şi a URSS, nu şi (Doamne fereşte!) istoria României, iar literatura „moldovenească” îi includea doar pe clasicii circumscrişi ariei geografice a vechii Moldove – cronicarii Grigore Ureche, Miron Costin, Ioan Neculce, scriitorii Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi, B.P. Hasdeu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Ion Creangă, Mihai Eminescu etc.; nu însă şi pe Titu Maiorescu, Grigore Alexandrescu, I.L. Caragiale, George Coşbuc, Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi sau Lucian Blaga, care erau consideraţi „români”, adică „străini” nouă. Ceea ce ne-a salvat pe noi atunci a fost educaţia pe care am primit-o acasă, de la părinţi, limba română, obiceiurile şi tradiţiile populare româneşti din satele noastre, cu rădăcini foarte puternice, care s-au păstrat aproape intacte până azi şi care ni s-au transmis din generaţie în generaţie. Iar când au apărut radioul şi televiziunea, aparatele noastre erau fixate de dimineaţa până seara pe posturile româneşti, spiritul nostru absorbea cu aviditate tot ce venea din „arcadia” românească. Codul genetic al omului nu se schimbă, oricât s-ar încerca... Dar adevărata mea conştiinţă românească mi s-a revelat şi a putut să se dezvolte abia la Universitatea de stat din Cernăuţi, când, student la Facultatea de Filologie Română, discipol al unor profesori ca Vasile Leviţchi, Zinaida Peniuc, Grigore Bostan, am descoperit cartea românească, „biblioteca”, bucuria lecturii, istoria şi estetica, când am început să scriu şi să public primele grupaje de versuri. Eu şi colegii mei de atunci, tineri poeţi români din urbea cernău- ţeană, citeam cu febrilitate revistele România literarăşi „Luceafărul” (pe care le primeam pe căi ocolite, tocmai din Rusia), descoperiserăm fondul de „carte secretă” al Bibliotecii universitare, unde puteam citi ediţii rare, cumpăram cărţi româneşti din reţeaua de librării „Drujba” din Cernăuţi, Moscova, Leningrad, Odessa, şi în câţiva ani am reuşit să ne încropim, fiecare, biblioteci personale. Ne consideram (şi chiar eram!) scriitori români în literă şi spirit, cum se zice, încercam să ne sincronizăm cu scrisul congenerilor noştri din România, visam clipa fericită când vom putea trece dincolo de sârma ghimpată, pentru a ne cunoaşte mai bine ţara, istoria, colegii de breaslă şi de generaţie...

G.D.: Cum era Cernăuţii, zonă a Bucovinei de Nord, dar şi, în parte, a Ţării de Sus: Ţinutul Herţei şi cel de până la Hotin şi Ceremuş erau pline de români?

A.S.: Regiunea Cernăuţi a fost întotdeauna un teritoriu multietnic, în care populaţia majoritară o formau românii şi ucrainenii. Cu timpul, însă, începând din anul 1940, românii, trecuţi prin malaxorul deportărilor şi exterminării în masă, al deznaţionalizării şi mankurtizării forţate, divizaţi pervers în „români” şi în „moldoveni”, au fost aduşi treptat la condiţia de etnie minoritară. Ţinutul Herţa, care dintotdeauna fusese în istorie trup din trupul Regatului României, era (şi aşa a rămas până în prezent) zona românească cea mai pură. De asemenea, românii prevalau în satele de pe valea Siretului şi în cele de pe malul drept al Prutului (există un mic segment de Prut şi în Bucovina), adică în localităţile din cele trei raioane – Hliboca (Adâncata), Storojineţ şi Noua Suliţă. În schimb, în satele aşezate în zonele nord-vestice ale Bucovinei, în care prevalau rutenii şi huţulii – Chelmeneţi, Coşmani, Hotin, Zastavna, Putila, Berhomet, Ceremuş etc. – dispăruse încă pe atunci orice urmă românească, ele fiind în câteva decenii complet ucrainizate. În anii copilăriei mele şi ai primei tinereţi, oraşul Cernăuţi mai păstra câte ceva din vechea atmosferă de urbs bucovinensis, în pieţe şi pe străzi se mai putea auzi vorbă românească, mai circula tramvaiul, iar de sub varul de pe frontispiciul câte unei clădiri transpăreau câteodată inscripţiile firmelor şi instituţiilor interbelice... Dar, se înţelege, în acea vreme coordonata românească fusese practic exclusă din viaţa socială şi culturală a nordului acestei provincii, iar din faimosul „model multicultural bucovinean” nu mai rămăsese aproape nimic. Cu toate acestea, românii au reuşit să-şi păstreze identitatea şi să se bucure de dreptul de a studia în limba maternă, iar scriitorii şi ziariştii, împreună cu intelectualii de marcă, au refăcut pe parcursul a câtorva decenii instituţia literelor româneşti ce fusese desfiinţată după 1940. Orice am spune acum, în acea perioadă (spre deosebire de cea de acum) existau cenacluri literare, funcţiona o librărie cu o secţie de carte românească, iar Catedra de Filologie română de la Universitatea din Cernăuţi era o mică citadelă de cultură şi conştiinţă românească.

G.D.: Când ai debutat şi cu ce?

A.S.: Am debutat pe când eram elev, în 1967, cu o poezie dedicată Mamei, în „Zorile Bucovinei” – unicul ziar de limbă română din Bucovina („sovietică”, bineînţeles). Editorial, am debutat cu volumul de versuri Mă cheamă cuvintele, în 1979, la Editura Karpaty din Ujgorod, Ucraina, o editură care avea şi o mică secţie de carte cu destinaţie pentru minoritatea românească din Bucovina.

G.D.: Ţi-a fost greu să treci de la chirilice la scrierea latină?

A.S.: Nu, nu mi-a fost deloc greu, pentru că însuşisem această scriere încă din anii de şcoală. În biblioteca noastră din sat se păstraseră ca prin minune câteva cărţi în grafie latină, iar bibliotecara, ştiind că tatăl meu şi mama mea făcuseră şcoală românească şi nu se descurcau în chirilice, mă însărcinase să le duc din când în când aceste cărţi părinţilor mei acasă. Ei, fiind oameni simpli, preocupaţi de muncile câmpului, nu le mai citeau, în schimb eu, împins de curiozitate, am început să le buchisesc... Astfel, îmi amintesc că prima carte citită de mine în grafie latină a fost volumul de nuvele Crucea a Şaptea de Anna Sieghers. Mai târziu, la facultate, îmi formasem o bibliotecă personală bogată (impunătoare chiar), alcătuită aproape în întregime din cărţi româneşti. Nu mai spun că, începând chiar din acei ani de studenţie, îmi scriam poeziile exclusiv în grafie latină. Or, temperamentul latin, „sunetul originar” îţi cereau, intuitiv, veşmântul firesc, însemnele nobiliare...

G.D.: Glastnosti-ul şi Perestroika te-au prins la Cernăuţi sau la Chişinău? Ce te-a determinat să emigrezi spre cealaltă provincie a Moldovei?

A.S.: După absolvirea facultăţii, din 1974 şi până în 1979, am fost profesor de română în Horbova, o comună situată pe traseul dintre Cernăuţi şi Herţa. În acea perioadă, noi, tinerii literaţi români, reuşiserăm să creăm la Cernăuţi un cerc literar destul de puternic, ambiţionându-ne să scriem „altfel”, să ne modernizăm limbajul şi discursul, să ne sincronizăm cu literatura tânără ce se scria la Chişinău, la Bucureşti, Iaşi sau Cluj. Comportamentul nostru destul de radical şi iacobin, aş zice, nu putea să nu atragă atenţia KGB-ului, astfel încât, în scurt timp, am fost etichetaţi drept „naţionalişti români”, drept „elemente periculoase”. În consecinţă, Ilie T. Zegrea a fost forţat să plece de la ziar şi să se angajeze ca simplu muncitor la o tipografie, Ştefan Hostiuc a fost nevoit să părăsească Catedra de limbă română de la Universitate, Simion Gociu a fost înlăturat şi el de la ziar şi, cu mare greutate, şi-a găsit un post de profesor la o şcoală dintr-o comună îndepărtată de Cernăuţi... Iar dacă luăm în calcul şi dispariţia subită (o moarte misterioasă, neelucidată nici până azi), în 1969, a lui Ilie Motrescu, tânăr ziarist şi poet de mare talent, se conturează cu claritate umbra acelei mâini nefaste care ne-a fragmentat, care ne-a dispersat cu bună ştiinţă, spre a reduce potenţialul intelectual românesc până la cota cea mai de jos posibilă. În toţi aceşti ani, uşile ziarului „Zorile Bucovinei” şi ale redacţiei Radioului regional au fost pentru mine închise, în toate instanţele eram tratat cu neîncredere şi ostilitate. În acest context, pe 13 august 1979, am urcat în autobuzul Cernăuţi-Chişinău şi m-am oprit în capitala „celeilalte provincii a Moldovei”, aşa cum spui, acolo unde am fost urmat, câţiva ani mai târziu, de însuşi mentorul nostru Vasile Leviţchi. Anii de Glastnosti şi Perestroika i-am trăit la Chişinău, pe când eram tânăr membru al Uniunii Scriitorilor din URSS (începând din 1983), redactor, apoi redactor-şef al Editurii Literatura Artistică (devenită ulterior Hyperion). Spre norocul meu, aici, la editură, am nimerit într-un mediu intelectual de elită, fapt ce mi-a permis să-mi lărgesc orizontul cultural, să-mi dezvolt aptitudinile literare. Acei ani de luptă şi de romantism revoluţionar, de implicare directă în miezul evenimentelor ce au dus la prăbuşirea leviathanului şi la trezirea conştiinţei naţionale a românilor basarabeni, au fost poate cei mai frumoşi din viaţa mea.

G.D.: Literatura pe care o scrii se desfăşoară pe mai multe planuri, de la poezie la eseu, jurnalism la poezia pentru copii şi de atitudine, de mesaj patriotic. Eşti mulţumit de mesajul operei tale?

A.S.: Sunt un poet căruia îi place să gloseze pe marginea fenomenului literar, să scrie din interiorul procesului de creaţie, cum se zice. Sunt de părerea că un poet din secolul XXI e bine să aibă chei şi pentru alte uşi, nu doar pentru poezie. De aceea, în afară de poezie, am scris şi eseu, cronici şi portrete literare, cărţi pentru copii, am tradus poezie şi proză din limbile rusă şi ucraineană ş.a. Cât priveşte poezia „de atitudine, de mesaj patriotic”, vreau să spun că noi, poeţii din Basarabia şi Bucovina, spre deosebire de colegii noştri din România, nu ne-am putut permite „luxul” de a scrie doar poezie „pură”, sau, aşa cum zice undeva Arghezi, doar „poezie-poezie”. Atunci când vezi cum limba în care scrii moare, cum în sufletul conaţionalilor tăi, atât de fragmentaţi şi derutaţi decenii la rând de forţe malefice, renaşte în sfârşit sentimentul naţional, conştiinţa românească – atunci, crede-mă, nu poţi sta deoparte, simţi nevoia de a te implica, de a pune lirei tale şi alte coarde, răsunătoare, de bronz. Şi asta, chiar cu riscul ca mesajul poeziei tale să apară, în final, mai puţin coerent, cu diferenţe de fază în timp, cu variaţii de timbru ori de tonalitate. Referitor la poezia pentru copii, de mult am certitudinea (şi, vreau să cred, cărţile mele, alături de cele semnate de Ana Blandiana, Grete Tartler, Vasile Romanciuc, Şerban Foarţă, Ion Hadârcă, Horia Gârbea ş.a., pot demonstra acest lucru) că parametrii paradigmatici ai acestui gen de literatură pot fi extinşi, că se poate face literatură pentru copii într-o altă viziune, înnoind şi radicalizând limbajul, recurgând la procedeele poeticităţii postmoderne, cum ar fi (auto)ironia, exerciţiul ludic, intertextualitatea chiar, fără a diminua gradul de accesibilitate a textelor.

G.D.: Cum eşti receptat în spaţiul literar al republicii artificiale dintre Prut şi Nistru? Dar în cel de peste Prut, în România de Vest, cum i se spune acolo României?

A.S.: Nu ar trebui să am motive de nemulţumire, în cei peste 40 de ani de activitate literară scrisul meu s-a bucurat de o apreciere şi de o receptare mai mult decât favorabile din partea criticii literare şi a publicului cititor. Cu excepţia, bineînţeles, a unor momente de până la Perestroika, când eram criticat de cerberii ideologici pentru excese „moderniste”, pentru limbajul „radical, încifrat”, pentru „spiritul avangardist” ori pentru unele atitudini „incompatibile cu...”. Astăzi cărţile mele se află în toate bibliotecile din R. Moldova, selecţii din versurile mele au apărut în volume de autor sau în antologii traduse în mai multe limbi, creaţia mea se studiază în şcoli şi licee etc. Dincolo de Prut, în România, sunt mult mai puţin cunoscut, e adevărat, deşi în ultimii 20-25 de ani am apărut şi acolo în diverse antologii de poezie, în dicţionare şi istorii literare, am primit mai multe premii literare, între care Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Premiul pentru Poezie „M. Eminescu” al Academiei Române, Premiul Centenar Lucian Blaga (Cluj-Napoca), Premiul Revistei „Poesis“ (Satu Mare), Premiul Avangarda XXI (Bacău) ş.a. Încă din 1995, am apărut cu o antologie de versuri în colecţia „Scriitori români contemporani” a Editurii Eminescu, iar recent Editura Academiei Române mi-a scos o antologie de poeme în prestigioasa serie „O sută şi una de poezii”. Despre cărţile mele au scris de-a lungul timpului critici literari de prestigiu, cum ar fi Cornel Regman, Alex Ştefănescu, Ion Pop, Gheorghe Grigurcu, Constantin Ciopraga, Constantin Cubleşan, Mircea A. Diaconu, Gabriel Coşoveanu, Ştefania Mincu, Adrian Dinu Rachieru, Theodor Codreanu, Octavian Soviany, Dumitru Chioaru, Răzvan Voncu ş.a. Aşadar, eu personal nu am avut niciodată probleme de sincronizare şi de integrare în circuitul general-românesc, am fost scriitor român încă de la prima vocabulă scrisă.

G.D.: Conduci breasla scriitorilor din Republica Moldova. Ce simţi, din punct de vedere unional, european, în rândul celor peste 300 de scriitori câţi are Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova?

A.S.: Scriitorii din Basarabia sunt, şi se consideră ca atare, parte integrantă şi indivizibilă a literaturii române. De aceea, fiecare îşi doreşte să fie publicat, editat, omologat în România. Deschiderile şi colaborările din ultima perioadă au marcat benefic „strategia apropierii”, iar relaţiile dintre Uniunea Scriitorilor din Moldova şi Uniunea Scriitorilor din România se consolidează tot mai mult pe principii sănătoase, echitabile, de „eligibilitate literară”. Se face tot mai simţită prezenţa scriitorilor basarabeni în presa literară din România, în dicţionarele şi antologiile literare (mai puţin în istoriile literare şi în enciclopedii). România literarăacordă şi ea, alături de alte reviste de cultură, tot mai mult spaţiu scriitorilor basarabeni. Astăzi putem afirma că există puţini scriitori importanţi rămaşi în afara procesului de integrare şi recuperare. Dar aceste acţiuni trebuie adâncite şi fructificate cu şi mai multă pricepere şi perseverenţă, în cadrul unor programe bine gândite, monitorizate şi finanţate la nivel instituţional, într-o interacţiune şi sincronizare continuă de eforturi şi acţiuni. Dacă susţinem ideea de „două state şi o singură literatură” – această literatură ar trebui să aibă de asemenea programe comune. În context mai larg, european, facem eforturi de a reînfiinţa aici, la Chişinău, instituţia traducerii, de a stabili cât mai multe relaţii de colaborare cu asociaţii de scriitori din străinătate. În acest scop, organizăm în fiecare an Festivalul Internaţional „Primăvara Europeană a Poeţilor”, ajuns în acest an la cea de-a VIII ediţie, la care participă importanţi scriitori şi traducători din toată lumea, interesaţi de procesul literar de la noi. La ora actuală, avem în Basarabia scriitori cu adevărat importanţi, care merită să fie cunoscuţi şi în alte spaţii de cultură.

G.D.: Ce crezi că s-ar putea face de către cei care scriu istoria literaturii române azi pentru a integra cum se cuvine în spaţiul larg al literaturii române valorile acestei provincii aflate vremelnic în graniţele unui stat care vorbeşte aceeaşi limbă?

A.S.: Rămâne actuală ideea conform căreia s-ar cuveni ca un critic literar important „de dincolo” să analizeze, metodic şi profesionist, în deplină cunoştinţă de cauză, fenomenul literar basarabean de ieri şi de azi. Am spus-o tranşant şi cu alte ocazii, o repet şi acum: în critica literară şi în mediul scriitoricesc din România există încă, în virtutea unor inerţii, unele idei preconcepute despre literatura din Basarabia. De foarte multe ori, despre ea se scrie judecându-se „după ureche”, iar mulţi cred, cu totul greşit, că aici a început să se scrie literatură adevărată abia după anul 1990. Dacă s-ar încerca o schimbare de percepţie şi de atitudine, s-ar vedea limpede că în acest spaţiu există multe valori autentice, că la ora actuală, de exemplu, avem cel puţin 5-10 poeţi care ar putea candida chiar şi la Premiul Naţional „Mihai Eminescu”, al cărui iniţiator şi coordonator eşti. Golul informaţional privind starea acestei literaturi, la care m-am referit mai sus, e pe cât de ridicol, pe atât de păgubos şi ruinător. Nu putem să nu vedem că „centrul”, întotdeauna suficient sieşi şi mai tot timpul indiferent faţă de „margine”, nu prea manifestă interes faţă de Basarabia, lăsând-o abandonată şi re-sacrificată în marginalitatea ei. În acest context, ne luăm curajul să întrebăm: oare întotdeauna „centrul” este funciarmente obiectiv şi totalmente superior valoric „periferiei”? În aceeaşi ordine de idei, se impune implicarea scriitorilor basarabeni în cât mai multe acţiuni şi proiecte ale USR. Ar fi bine ca ei să fie incluşi în jurii, în delegaţii ale USR, să fie invitaţi la serile de literatură, la târgurile de carte din România şi din străinătate.

G.D.: Ce te nemulţumeşte acolo, în ţara ta, şi ce te nemulţumeşte aici, în ţara noastră?

A.S.: Sunt profund afectat de incertitudinea clasei noastre politice privind soarta de mai departe a statului Republica Moldova. Pentru cei mai mulţi dintre politicienii actuali de toate culorile, integrarea europeană a R.M. nu este un obiectiv sincer asumat, ci un joc de culise, regizat de forţe distructive, antieuropene, ghidate şi încurajate financiar şi politic din exterior, forţe ce ar vrea să ne ţină în continuare în sfera malefică a leviathanului. Din această cauză, am ajuns restanţieri ai istoriei, în mare măsură defazaţi şi necompetitivi. Mă nemulţumeşte, în aceeaşi măsură, lipsa de acţiune a Patriei noastre istorice, România, indiferenţa ei faţă de soarta acestui fragment al propriului popor abandonat în 1940 în restriştea istoriei. Bucureştiul ar trebui să aibă curajul să abordeze problema R.M. la nivel euro-atlantic. Cum? În primul rând, prin iniţierea unor proiecte de anvergură între Moldova, România şi UE, proiecte care, pe lângă componenta economică, ar avea şi o semnificaţie simbolică: construcţia unei autostrăzi moderne Bucureşti – Iaşi – Chişinău, înlocuirea ecartamentului de cale ferată Chişinău – Ungheni cu un ecartament care să corespundă standardelor europene, finalizarea lucrărilor la conducta de gaz Iaşi – Ungheni, conectarea R.M. la sistemul românesc de alimentare cu energie electrică ş.a. În noi e încă vie speranţa că România, învingând complexul păgubos de „naţiune mică”, de „ţară săracă”, va formula, cu capul sus, în toată statura ei de ţară membră a UE şi NATO, aceste iniţiative în faţa forurilor europene şi euro-atlantice. Ea trebuie să arate că proiectele pe care le propune sunt favorabile nu doar Republicii Moldova, ci şi Uniunii Europene, Organizaţiei Tratatului Nord Atlantic, şi, de ce nu, statului vecin, Ucraina, care luptă cu vărsare de sânge pentru integrarea europeană şi euroatlantică. Preşedintele Băsescu a făcut mai multe lucruri bune pentru Basarabia, între care simplificarea procedurii de redobândire a cetăţeniei române. Acum le-a venit rândul Preşedintelui Iohannis şi Premierului Dăncilă să persevereze şi să ducă până la capăt aceste câteva proiecte, vitale pentru integrarea europeană a R.M. şi (poate chiar pentru) reîntregirea ţării.

G.D.: Ce te face fericit acolo şi te-ar putea face fericit aici?

A.S.: Sunt fericit că am ajuns să pot trăi liber în limba română şi să am acces la Patria mea istorică. Acest sentiment îl pot înţelege numai cei care au trăit în condiţiile de odinioară, în vechiul regim, când România era pentru noi o ţară tabu, când mult mai uşor puteai să ajungi în Cuba sau în Vietnam, ori chiar la Cercul Polar, decât la Bucureşti, Iaşi sau Botoşani. Aş fi mai fericit dacă, într-o zi, aş ajunge să trăiesc într-o Românie întregită, fără de frontierele actuale ce îi despart pe români de români, şi dacă naţiunea română ar avea o imagine mai bună, superioară, între naţiunile europene, aşa cum şi merită.

G.D.: Ce scriitori basarabeni crezi că ar merita să intre în atenţia criticii literare de la Bucureşti?

A.S.: Există scriitori basarabeni, de ieri şi de azi, de incontestabilă valoare, despre care critica literară din ţară ar trebui să scrie în mod curent şi constant, pentru a fi asimilaţi în circuitul metabolic al literaturii române. Mă gândesc la prozatori precum Ion Druţă, Vladimir Beşleagă, Aureliu Busuioc, Vlad Ioviţă, Vasile Vasilache, Serafim Saka, la poeţi ca Liviu Damian, Ion Vatamanu, Gheorghe Vodă, Nicolae Esinencu, Anatol Codru... Despre unii dintre ei s-a mai scris pe ici, pe colo, dar de fiecare dată insuficient. Din păcate, majoritatea nu mai sunt astăzi în viaţă. Pe ceilalţi, din generaţia actuală, prefer să nu-i nominalizez aici şi acum, din motive de linişte şi securitate, dar mai mulţi dintre ei sunt cu adevărat valoroşi şi merită să fie aduşi în circuitul mai larg al literaturii române.

G.D.: Ştiu că organizezi acolo, la Chişinău, festivaluri de literatură, care adună la un loc scriitori importanţi din cele două ţări. Care sunt acestea?

A.S.: De regulă, invităm scriitori din România la mai toate manifestările noastre cele mai importante. Vorbeam mai sus despre Festivalul Internaţional „Primăvara europeană a poeţilor”. Trebuie să vă spun că alături de invitaţii din alte ţări europene, din America Latină şi Africa, participă de fiecare dată şi scriitori din România. Mai mult, marele premiu al Festivalului cu înmânarea trofeului se acordă unui poet important din partea dreaptă a Prutului (printre laureaţi se numără Ileana Mălăncioiu, Ioan Es. Pop, Liviu Ioan Stoiciu, Linda Maria Baros, Cassian Maria Spiridon, Nichita Danilov). Alături de Filiala Chişinău a Uniunii Scriitorilor din România, USM se implică activ în organizarea Festivalului de Literatură Bucureşti – Chişinău – OrheiulVechi, eveniment de anvergură ajuns în acest an la a patra ediţie, la care participă zeci de scriitori din R.M. şi România. Dar şi la alte acţiuni ale noastre au fost întotdeauna prezenţi colegi din dreapta Prutului – la Festivalul „Lucian Blaga, poetul şi filosoful” (2013), la Simpozionul „Constantin Stere – 150 de ani de la naştere”, cu deplasare la Soroca (2016), la Simpozionul „100 de ani de la scrierea poemului Limba noastră şi de la moartea lui Alexei Mateevici” (2017), la Sărbătoarea Limbii Române, pe 31 august, la Ziua aniversării şi Ziua comemorării lui Mihai Eminescu, pe 15 ianuarie, respectiv, 15 iunie, la Ziua de naştere a lui Grigore Vieru, pe 14 februarie etc.

G.D.: Ce scriitori români sunt mai apropiaţi de valorile autentice din Basarabia?

A.S.: Există mulţi scriitori români, între care critici literari, directori de edituri, şefi de reviste, care sprijină într-un fel sau altul cultura şi scrisul din Basarabia, publică cronici şi recenzii la cărţile autorilor de aici, invită scriitorii basarabeni la diverse manifestări, acordă premii etc. Mult mai puţini însă manifestă un interes constant, „profesional” faţă de literatura din acest spaţiu şi scriu despre ea în cunoştinţă de cauză, cu scopul de a selecta valorile şi de a le integra în cuprinsul general al literaturii române. Între aceştia puţini i-am numi aici pe Răzvan Voncu, Ion Pop, Ioan Holban, Adrian Dinu Rachieru, Mircea A. Diaconu, Ion Simuţ, critici literari care stăpânesc întregul tablou axiologic al scrisului din „interriverania”. Dar şi alţi scriitori s-au arătat întotdeauna sincer apropiaţi şi ataşaţi de „valorile autentice din Basarabia”: Ana Blandiana (poeta susţine o rubrică permanentă în „Revista literară“), Nichita Danilov (care, cunoscând bine realităţile literare aici, a scris o serie de portrete şi eseuri despre creaţia mai multor poeţi), Lucian Vasiliu (mai cu seamă, în calitatea sa de director al Editurii Junimea), Gabriel Chifu, Cassian Maria Spiridon, Gellu Dorian, George Vulturescu, Dumitru Chioaru...

G.D.: Transmite pe această cale un mesaj tuturor românilor, dar în mod special celor care ar trebui să arunce lacătele de pe uşile prejudecăţilor din România, pe care ştiu că le scoţi de fiecare dată în evidenţă, când e vorba de integritate europeană, implicit, românească.

A.S.: Mesajul meu îi vizează, în egală măsură, pe românii din România şi pe românii din Republica Moldova. Iată-l. Rareori istoria a fost îngăduitoare cu noi, românii. Dar tot atât de adevărat este că soarta noastră se află (şi) în mâinile noastre. Dincolo de orice graniţe artificiale, întotdeauna am fost şi vom rămâne fraţi aparţinând aceleiaşi naţiuni. Pentru noi, unirea nu poate fi doar o poveste, o istorie înţepenită în manuale, o piesă de muzeu. În condiţiile geopolitice de azi, România, ca Patrie istorică a tuturor românilor, e datoare să-şi asume iniţiativa şi responsabilitatea actului de Reunificare, despre care am mai vorbit în acest interviu. Nu mai există la ora actuală o altă naţiune în Europa care să stea divizată – două jumătăţi gemene, lipite spate în spate una de alta – precum românii din R.M. şi românii din România, fără să facă efortul (şi, o bună parte dintre ei, fără să mai dorească) să se (re)unească. R.M. fiind ţinută în continuare în sfera de interese a imperiului de la răsărit, România trebuie să adopte o strategie aparte, neconvenţională, în această problemă. Îl voi cita aici pe colegul Vitalie Ciobanu, care într-un interviu recent din România literară spune: „România trebuie să lucreze cu toată lumea în Republica Moldova, inclusiv cu minorită- ţile, să-şi sporească numărul prietenilor, să nu se limiteze doar la unioniştii declaraţi. Să nu se prezinte doar ca mamă-interbelică ce-şi caută copila basarabeană rătăcită, ci să fie un stat european, o interfaţă a Occidentului, să ofere Moldovei un model de modernizare. Aceasta este cartea câştigătoare.” Atât în epoca comunistă, cât mai cu seamă în cele aproape trei decenii de democraţie, noi, românii, am reuşit performanţa de a ne uzurpa propriul trecut, propria imagine de naţiune europeană civilizată în perioada interbelică, ne-am denaturat istoria, aservind-o unor interese politice meschine din prezent. În anii ce urmează, România şi Republica Moldova, naţiunea română în integritatea ei, trebuie să-şi construiască o nouă (inter)faţă, un nou statut de demnitate în Europa.

G.D.: Mulţumesc, dragă Arcadie, şi să ne revedem într-o Românie aşa cum ne-o dorim, întreagă.

A.S.: Şi eu mulţumesc. Şi sper că asta va fi cât de curând.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara