Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Istorie Literară:
antropomorfism (prima parte) de Alex. Ştefănescu

ştim, din memoriile unor junimişti, că la Junimea se citeau uneori, după terminarea şedinţelor, pentru amuzamentul respectabililor ei membri („boieri“, cum le spunea Ion Creangă), texte licenţioase. Un asemenea text este amplul poem Antropomorfism (69 de strofe de câte 4 versuri), scris de Eminescu în 1875 când încă se afla la Iaşi, revizuit tot de el în 1881, şi semnat cu supranumele pe care i-l dăduse Mihail Zamfirescu într-o satiră cu cheie la adresa Junimii (Muza de la Borta-Rece): Minunescu.

Eminescu şi când se juca se juca serios, cu o conştiinciozitate simpatic-inadecvată. Semăna, în asemenea momente, cu germanul generic dintr-o altă postumă a sa, Germanu-i foarte tacticos (prelucrare după Hoffmann von Fallersleben):

„Neamţul cercetează lucrul tacticos, pe dos, pe faţă./ La surtuc de are pată el chemia o învaţă./ Ani întregi mereu citeşte spre a şti cum se cuvine,/ Cu ce chip din cit şi lână iese petele mai bine.“

Antropomorfism este un joc de-a literatura, un roman sentimental în versuri, scris în registru parodic, cu personaje din lumea păsărilor de curte. Poetul aduce în prim-plan o puicuţă albă, cochetă şi plină de graţie, şi face un istoric al vieţii ei amoroase, începând de la pierderea virginităţii, continuând cu angajarea în pasiuni frenetice şi sfârşind cu retragerea într-o atitudine călugărească. În această întreprindere narativă, poetu-i foarte tacticos, istorisind pe larg, în versuri solemne, peripeţiile libertinei găinuşe. El realizează un contrast de efect între stilul elaborat-ceremonios, de cronică a unor fapte eroice, şi frivolitatea subiectului:

„În poiata tăinuită ca-n umbroasă zăhăstrie,/ Trăia puica cea moţată cu penetul de omăt;/ Nu-i cucoş în toat-ograda, ce de-iubire căpiet,/ S-urmărească insolenter inocenta ei junie.// Ce cochetă e copila, cu ce graţie ea îmblă?/ Şi ce stele zugrăveşte în nisip cu dulcea-i labă –/ O găină virtuoasă, o găină prea de treabă/ Cu evlavie ea cată fire de-orz şi coji de jimblă.“

Este surprinzător să constatăm că Eminescu, care ştia atâtea despre Univers, mai ştia ceva: că labele unei găini lasă în nisip urme înstelate! (Mulţi poeţi de azi nici nu ştiu cum arată o găină!). Urmele, într-adevăr, au formă de stea şi, menţionate de poet, dau o sugestie comică de frumuseţe siderală a prozaicei găini, spre amuzamentul cititorilor (sau ascultătorilor, dacă îi avem în vedere pe junimiştii care au audiat poezia în 1875).

În continuare poetul descrie fals-compătimitor drama adorabilei puicuţe de a nu avea admiratori pe măsură. S-ar putea vorbi de un caz de bovarism descoperit în societatea galinaceelor dintr-o curte de provincie:

„Dară cine să admire a ei nuri şi tinereţă?/ Boul chior, ce vede numai jumeta din a lui paie?/ Ah! în inima-i fecioară simte-o tainică văpaie/ Pentru cucurigul dulce din cântări de dimineaţă.// Pierde gustul de mâncare, scormoleşte, de ţi-i milă,/ În pământ ca să găsească chipul cel dorit într-una/ Sau se primblă visătoare, noaptea căutând în lună/ A lui umbră luminoasă – melancolica copilă!“

G. Călinescu, în Opera lui Eminescu (1934-1936), scrie superficial-expeditiv despre Antropomorfism, rezumând în câte o propoziţie scurtă fiecare episod din viaţa amoroasă a Messalinei din poiată şi dând, în schimb, citate copioase din poem, cu plăcerea evidentă de a le transcrie (fiind un joc literar, Antropomorfism seamănă, într-un fel, cu propriile sale poezii). Singurul comentariu critic se găseşte la început şi are savoarea lui, dar conţine o eroare de apreciere:

„O scriere în versuri, umoristică şi crunt misogină, a fost făcută, după toate semnele, pentru petrecerea prietenilor de la «Junimea». Nu totdeauna încordată ca spirit, cu trivialităţi ce au putut fi îngăduite în cercul restrâns unde se va fi citit, compunerea este totuşi interesantă ca document psihologic şi pentru elementele de cultură ce cuprinde. Este istoria unei puici moţate, care e pe rând uşuratică, cochetă, matronală, spre a sfârşi în bigoterie.“

Scrierea lui Eminescu nu este nici pe departe crunt misogină. Este, poate, mizantropică, în sensul că funcţionează ca o comedie a dragostei, ridiculizându-i pe toţi oamenii care o interpretează şi reinterpretează de mii de ani, fie ei bărbaţi sau femei. Este şi acesta un mod de a înţelege dragostea, adoptat în treacăt, într-o improvizaţie, tocmai de poetul care a ridicat dragostea la rangul de valoare absolută. La urma urmelor, privind de la mare distanţă agitaţia pe care o produce atracţia sexuală în rândul oamenilor, provocând dueluri, sinucideri şi războaie sau precipitând în cântece, dansuri şi poeme, putem să şi zâmbim ironic.

Cu gustul lui sigur, G. Călinescu înţelege imediat că Antropomorfism este un poem de unică folosinţă. Din păcate nu are răbdare să observe că, aşa destinat efemerităţii, cum l-a conceput de la început autorul, acest poem are surprinzătoare subtilităţi, are farmec literar, dând măsura a ceea ce îşi permitea să risipească Eminescu. (Inspirat vers a scris Lucian Blaga. „Risipei se dedă florarul...“)

De la această voioasă minimalizare a poemului s-a ajuns, în vremea noastră, la o supraevaluare a lui, nu din naivitate, ci dintr-o dorinţă ascunsă de a minimaliza poeziile eminesciene cu adevărat importante, de o gravitate şi un vizionarism care depăşesc puterea de receptare a omului de azi (numit de Horia- Roman Patapievici „omul recent“). O profesoară universitară de la Litere, Simona Popescu, este aceea care a proclamat Antropomorfism drept poemul de la care ar trebui să pornească reconsiderarea operei poetice a lui Eminescu! Adoptând o asemenea perspectivă – adaug eu – l-am putea în sfârşit certifica pe Eminescu ca poet, ridicându-l la rangul de postmodernist avant la lettre!

În stilul său de clovn tacticos, la care recurge ori de câte ori vrea să amuze asistenţa, Eminescu urmează cu oarecare stricteţe linia romanului sentimental; după prezentarea protagonistei, aduce în prim-plan figura sfătuitoarei ei. Este vorba, bineînţeles, de o găină bătrână, cu experienţă în ale vieţii.

„O găină-mbătrânită, venerabilă matroană,/ Ce de mult e schivnicită de lumeşti deşertăciuni,/ Ea îi spune-ale ei taine, ca la raza-nţelepciunei/ Să găsească mângâiere pentru-a gândurilor goană.// Iar călugăriţa veche, ce de mult era iertată,/ Ce de mult se disvăţase de plăcerile d-iubire,/ Ea cu limba ascuţită cleveteşte-ntreaga fire –/ Contra demoralisărei propovăduie-nfocată.// Ah! îi zise mititica, nu priveşti la rândunele,/ Cum din cuib scot puii capul se cutează pe ulucuri/ Şi apoi la miezul nopţii îi aud făcând buclucuri/ Sărutându-se cu ciocul, drăgostindu-se-ntre ele.// Soarte-avem nefericită – îi răspunse-atunci bătrâna:/ Nu-i găină rândunica, rândunoiul nu-i cucoş./ Necredinţa lor ştiută-i; aspri, răi, tiranicoşi,/ Ei trezesc viaţa-n inimi şi apoi o învenină.“

Ca şi cum l-ar fi citit pe Schopenhauer, matroana aduce în discuţie ca termen de comparaţie hermafroditismul fericit al florilor:

„Numai flori-s fericite, căci pe aceeaşi trupină/ E pistilul feciorelnic şi staminul bărbătesc;/ Sub perdele verzi de frunze, se-mpreun’ şi se iubesc,/ Chipul junelui din floare c-odoranta lui virgină.“

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara