Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

 
ancheta R.l. de ---

1. Ce înseamnă România literară pentru dumneavoastră?
2. Cum ar arăta spaţiul cultural fără reviste literare?

Radu Aldulescu

M-am născut demult, în anii ‘50 ai ultimului secol din mileniul trecut. M-am format ca om şi scriitor într-o lume ca şi dispărută, extrem de diferită, oricum, faţă de cea de astăzi. Ca o compensaţie poate a faptului că n-am învăţat arta şi meşteşugul scrisului literaturii în cenacluri, amfiteatre de facultăţi sau redacţii, am început să citesc de timpuriu, de pe la începutul anilor ’70 reviste literare. România literară şi „Luceafărul” mai ales, şi, mai târziu, SLAST-ul. Prin anii ’87-’88 am publicat pentru prima dată bucăţi de proză în aceste reviste.
Imediat după Revoluţie am început să public, pe lângă proză, recenzii şi articole de opinie culturală în România literară, datorită încrederii acordate de oamenii aflaţi în redacţie pe atunci. Tot datorită acelor oameni, am debutat la Editura Albatros, în 1993, cu un roman distins cu Premiul USR.
După anul 2006, toate romanele mi-au apărut la Editura Cartea Românească. Pe nesimţite, am început să mă apropii tot mai mult de zona de influenţă a USR-ului, a editurii şi revistelor ei. Tot ce scriu, public acolo, în afară că, eufemistic spus, sunt un caz special. Vreme de patru ani în cap, din martie 2009 până în martie 2013, am locuit într-o cameră de 9 metri pătraţi din incinta Casei Monteoru, unde se aflau sediul USR şi redacţiile Editurii Cartea Românească şi revistei România literară. După retrocedarea imobilului, m-am mutat cu domiciliul într-un spaţiu ceva mai vast, fost birou al revistei „Viaţa Românească”.
Generalizând, din perspectiva cazului special care sînt, pot spune că atîta timp cât în România există o uniune a scriitorilor, reviste literare şi edituri, mai sunt şanse să subziste şi specia scriitorului.

Adrian Alui Gheorghe

1.Citesc revista România literară de mai bine de patruzeci de ani, timp în care pot depune mărturie că am căpătat dependenţă. E, vrem sau nu vrem să o recunoaştem, revista fanion a literaturii române actuale, reduta pe care vor să o cucerească mai toţi autorii români în drumul lor spre recunoaşterea naţională.
2.În România nu ştiu dacă sînt prea multe reviste, însă sigur sînt prost citite, sînt prost difuzate. O şansă în difuzarea lor este, desigur, internetul. În general, la noi există „oamenii-revistă” care îşi imprimă personalitatea asupra a ceea ce propun. Revistele sînt gimnastica cotidiană (săptămînală, lunară, trimestrială) a spiritului, sînt genuflexiunile cugetului care ar deveni obez dacă nu ar face un pic de mişcare pe cîmpiile de idei ale revistelor. Pînă nu au apărut revistele în cultura română, prin negurile şi hăţişurile istoriei, pînă nu s-au dedat la ceva polemici scriitorii noştri strămoşi, nu prea am reuşit să ne rupem de „ţîrcovnicismul” cronicăresc. Fiecare apariţie a unei reviste noi a fost resimţită ca o victorie colectivă. E în România noastră un spectacol de reviste cu reprezentaţii deseori strălucite la Bucureşti, la Cluj, la Iaşi, la Satu Mare, la Oradea, la Craiova, la Botoşani, la Bacău, la Alba Iulia, la Piatra Neamţ, la Galaţi, la Piteşti, la Constanţa, la Suceava, la Sibiu, la Baia Mare, la Arad, la Bîrlad, la Chişinău... Numai dacă ai lua parte pasiv la acest spectacol, în calitate de spectator-cititor, şi nu ai avea cum să nu devii deştept. Sau măcar sensibil. Sau doar informat. Sau doar buimac, dar cu cîteva embrioane de gînduri în cap. Uneori revistele par prea multe, uneori par prea localiste, alteori par exclusiviste, de multe ori enervante, dar ele arată aşa cum e lumea noastră, pline de potenţial, ratînd spectaculos deseori, provocînd speranţa (ce cuvînt demonetizat!) din clipa prezentă prea adesea.
Cum ar arăta spaţiul cultural românesc fără reviste? Ca Roşia Montana după ce ultimul fir de aur a fost recuperat, iar pe lacul de cianuri din jur s-ar organiza plimbări cu barca pentru masochişti.

Iulian Boldea

România literară înseamnă pentru mine un model de corectitudine literară, de calm al valorilor şi normalitate a ideii, înseamnă exigenţă a scrisului şi tensiune a dezbaterii, promovare a spiritului critic la cote adecvate şi menţinerea permanentă a conexiunilor cu fenomenul literar european. Am regăsit, de-a lungul timpului, în paginile revistei, o continuă ancorare în actualitate şi, totodată, o benefică preocupare pentru recuperarea tradiţiei autentice. Vechiul şi noul, trecutul şi prezentul, experimentul şi experienţa, se întâlnesc într-o simbioză fericită, la România literară, revistă ce îşi propune, şi reuşeşte pe deplin, să continue tradiţia publicaţiei înfiinţate de Alecsandri (în 1855), şi conduse apoi, într-o altă serie, de Rebreanu.
Peisajul cultural românesc ar fi dezolant fără contribuţia revistelor literare valoroase. Presupunând că într-o zi s-ar volatiliza toate publicaţiile culturale, am constata că dispare, din geografia literaturii române, dezbaterea de idei, dialogul dintre scriitori, dintre generaţii, culturi şi mentalităţi. Desigur, discuţia despre revistele literare trebuie nuanţată; există reviste valoroase, de autentică prestanţă, după cum există şi reviste mediocre, de ţinută îndoielnică, a căror contribuţie în dialogul de idei contemporan este nulă şi a căror dispariţie nu ar aduce nici cel mai mic prejudiciu literaturii contemporane. Revistele literare, ca instituţii culturale, au rolul de a regla metabolismul unei culturi, de a ritma pulsul ideatic al epocii, de a sugera şi de a impune, prin oferta lor culturală, o ierarhie de valori, o scală axiologică pentru producţiile literare ale epocii. Desigur, revistele de cultură importante sunt şi centre de prestigiu şi de putere, ele putând consacra nume şi opere literare, instaurând, menţinând şi promovând un prag valoric, o exigenţă necesară în judecata critică, prin intermediul căreia îşi asumă capacitatea de a demola prestigii închipuite, de a demasca imposturi cu pretenţii sau de a sancţiona nonvalorile. Mai trebuie subliniat un aspect, care ţine de estetica receptării. Între revistă şi publicul ei trebuie să se menţină o legătură permanentă, pe baza unui program prestabilit, asumat şi promovat fără rabat, de către membrii echipei redacţionale sau colaboratori. Drama adevărată a unei reviste de cultură este să-şi piardă cititorii, să înceteze să mai participe la circuitul de idei şi de teme al unei literaturi, să se menţină într-o izolare nefericită, în provincialism şi anonimat. Aici nu intră în calcul, desigur, eficienţa sau profitabilitatea revistelor culturale, care, prin chiar profilul lor, nu sunt chemate şi nici capabile să respecte normele cererii şi ale ofertei, asumându- şi, dimpotrivă, o detaşare netă şi programatică faţă de mainstream-ul mass-media, marcat de vulgaritate, prostie, nonvaloare, de un pitoresc inexpresiv, nivelator şi brutal. E, aşadar, în ordinea logicii superioare a culturii, faptul că rolul esenţial al revistelor literare este de a asigura un climat al valorii autentice, în care respectul opiniei celuilalt să fie normă de conduită şi exigenţă supremă, prin care să fie înlăturate orice excese ale ideologiei, xenofobia, extremismele de orice tip şi de orice calibru.

Alexandru Călinescu

1. Am fost un cititor necondiţionat al României literare de la lansarea ei, în 1968. Nu cred că există revistă de la noi care să fi dat mai exact şi totodată mai fin pulsul vieţii literare. A reuşit acest lucru graţie unei extraordinare echipe de critici – Nicolae Manolescu, Lucian Raicu, Gabriel Dimisianu, Valeriu Cristea, Mircea Iorgulescu, Dana Dumitriu, pentru a-i numi pe principalii cronicari permanenţi, cărora li se alăturau o mulţime de alte semnături prestigioase. Dar nu numai critica literară dădea personalitate revistei, erau textele lui Noica, erau paginile de literatură străină, cu Cronica traducerilor, era – intr-un cuvânt – un anume ton care făcea din România literară o publicaţie inconfundabilă. Aveam la un moment dat colecţia aproape completă a revistei dar, din păcate, schimbându-mi domiciliul, a trebuit să mă despart de ea. Am păstrat totuşi câteva numere, printre care cel în care au apărut cronicile la spectacolul lui Lucian Pintilie cu Revizorul. A fost, indiscutabil, cea mai bună revistă a anilor ’70 – ’80 şi a păşit în perioada de după 1989 cu un prestigiu deja câştigat. Şi fiindcă veni vorba: păstrez, desigur, şi primele numere apărute după 22 decembrie.
2. Nu pot să dau decât un răspuns subiectiv. Sunt dintr-o generaţie a cărţii, a paginii tipărite. Sigur, m-am adaptat, citesc şi eu pe internet, recunosc că s-au creat astfel extraordinare posibilităţi de informare, dar nimic nu poate înlocui, în ceea ce mă priveşte, plăcerea întoarcerii paginilor unei cărţi sau ale unei reviste. A urmări astăzi revistele literare româneşti a devenit o adevărată aventură. În centrul Iaşului (cu tot cu Copoul universitar) există un singur chioşc la care ajunge România literară. Vin 5 (cinci) exemplare. Suntem cinci privilegiaţi cărora doamna de la chioşc le opreşte revista. Mi-a spus că a încercat să comande mai multe exemplare dar e suficient să aibă un retur şi firma revine la numărul fatidic de cinci, care reprezintă vânzările „sigure”. E trist. Ar trebui publicitate, ar trebui regândit întregul sistem de difuzare, ar trebui sprijin financiar, altfel revistele vor fi lăsate să moară. Sper că nimeni cu mintea întreagă nu-şi doreşte să vadă cum dispare, de fapt, însăşi memoria noastră culturală.

Marius Chivu

1. Mai întîi, înseamnă revista pe care o citeam în liceu (unde am trimis poezii la Poşta Redacţiei pentru doamna Constanţa Buzea) şi unul din motivele care m-au convins atunci să dau admitere la Facultatea de Litere din Bucureşti, pentru a mă ocupa de literatură toată viaţa. Datorită României literare am descoperit nenumăraţi scriitori şi foarte, foarte multe cărţi; citind-o am învăţat cum se face o recenzie, cum se ia un interviu unui scriitor, cum se poartă o polemică etc. Lucruri care miau fost de folos atunci cînd în anul 2000, fiind student în anul II, am ajuns eu însumi – invitat de Ioana Pârvulescu – printre colaboratorii revistei, începîndu- mi, astfel, ucenicia de cronicar literar. Am debutat publicistic în România literară cu o recenzie la un volum de poezie, iar asta e deja parte din biografia mea de scriitor. În ultimii ani, mai înseamnă şi revista unde mi-au fost comentate propriile cărţi, volumul meu de debut fiind chiar nominalizat la Premiul Cartea Anului. Aşadar, aş putea spune că România literară îmi poartă în continuare noroc.
2. Revistele literare trasează o mare parte din spaţiul cultural. În lipsa lor, am avea doar un fond diform.

Vasile Dan

1. România literară a rămas, în 2013, singurul săptămînal de literatură la o populaţie scriitoricească de peste 2400 de membri. Pînă nu demult erau cîteva zeci. Sigur, alte vremuri, alte gusturi, alte mijloace de citit şi scris. Şi, totuşi, parcă e prea de tot: un singur hebdomadar literar în România, ţara îmbătată, de cînd se ştie, de literatură? Cum să nu ţii cu dinţii de ultima ei revistă săptămînală? Cum să nu ţii la România literară?
Nici nu vreau să-mi imaginez dispariţ ia (şi a) ei. Deşi ştiu că sînt cîţiva, vă rog să mă iertaţi pentru acest cuvînt, proşti care s-ar putea bucura dacă asta s-ar întîmpla, fie din frustrare şi eternă neputinţă de a-şi sparge limita lipsei de talent sau, mă rog, insuficienţa lui, fie din teribilism juvenil şi iconoclasm intratabil, fie dintr-o invidie ce dă peste margini. Fie, cel mai grav, din nepăsarea privind soarta culturii scrise în România, o nepăsare vinovată, sus, la nivelul cel mai înalt de decizie culturală, acolo unde se chiverniseşte bugetul, oricît de sărac, destinat culturii în România.
2. Cum ar arăta spaţiul nostru cultural fără revistele de cultură? Păi nu se vede deja cu ochiul liber? Nu se aude deja limba română la zi? Vă place cum sună? Asta ca să mă refer la primul nivel al sanităţii ei. Şi să amîn fondul: ce comunică ea, limba noastră, acurateţea şi proprietatea termenilor, stilul şi culoarea expresivă pînă nu demult o miză a oricărui român care se respectă cît de cît. Atunci cînd vorbeşte, atunci cînd scrie.
Trăim în publicistica de astăzi culturală un paradox: revistele literare cele mai sigure, mai la adăpost de faliment financiar, sînt cele din provincie. Cele aflate sub aripa protectoare a comunităţilor locale. Mai exact a consiliilor locale, municipale şi judeţene. Uneori a celor două împreună. Vatra, Familia, Arca, Euphorion, Discobolul, ca să mă refer doar la cele mai apropiate geografic de mine, sînt cîteva exemple. Ele sînt tratate de consiliile locale cu respectul şi atenţia cuvenite oricărei instituţii de cultură profesioniste. Precum instituţiile numite teatru, filarmonică, muzeu. Ele sînt o marcă a locului. Un semn onorabil al personalităţii înseşi a municipiilor Târgu Mureş, Oradea, Arad, Sibiu, Alba Iulia. Beneficiarii revistelor de cultură sînt chiar contributorii ei financiari: cetăţenii locali, sigur, cu deprinderea lecturii neatrofiată încă, instituţiile de învăţământ de toate gradele, în primul rînd, universitare, bibliotecile – şcolare, orăşeneşti, publice ş. cl.
Cred că revistele provinciale – folosesc cuvîntul strict geografic, fiindcă ele, toate, au ştaif, sînt obiecte estetice, propun, nu o dată, numere antologice, fie tematic, fie prin valoarea unor texte strict literare – ar putea fi o bună cale de urmat şi de revistele editate de Uniunea Scriitorilor. România literară are deja un început bun de experienţă cu finanţarea ei de Consiliul Judeţean Alba. Mă întreb: de ce n-ar putea fi finanţate, ca instituţii de cultură scrisă, revistele USR din bugetul primăriilor sectoarelor din Bucureşti? La fel cum sînt finanţate aici celelalte instituţii de cultură profesioniste? Sau, direct, de Ministerul Culturii ori ICR.? Întreb şi eu, ca tot omul.
Vanitatea Uniunii, a revistelor ei de a fi, după primul Congres al USR din martie 1990, rupte total de orice fel de dependenţă de stat, după experienţa cenzurii literare din comunism, s-a dovedit, un act gratuit de vitejie, perdant. Asta dintr-un dublu motiv: literatura nu este, în primul rînd, o marfă; apoi nu orice stat seamănă leit cu cel din care, abia trăgîndu-ne sufletul, am fost ieşit în decembrie 1989. În democraţie există, e garantată constituţional, libertatea de expresie, de gîndire etc. etc. Ce-i drept contrabalansată de buna (sau nu!) voinţă a celui care finanţează. Pe ultima ai şansa, totuşi, să o cîştigi. Cu abilitate, cu tact, cu argumente.

Gabriel Dimisianu

1. Fie şi numai prin durată (41 de ani în redacţie!) legătura mea cu România literară a dobândit, în ce mă priveşte, încărcătura unei vieţi. S-a întâmplat să fac parte din grupul care a înfiinţat revista, în toamna lui 1968, convocat de poetul Geo Dumitrescu. Fusese numit, de puţină vreme, redactor-şef al „Gazetei literare”. Dar poate că nu e fără rost să evoc mai în amănunte acest moment al mişcării noastre literare postbelice. A avut însemnătatea lui, iar martorii săi direcţi se tot împuţinează.
Avusese loc în 1968 , de fapt începând cu 1964, când au fost eliberaţi toţi deţinuţii politici, o relativă destindere ideologică, pe fondul tentativei de desovietizare iniţiată, în ultimii săi ani, de regimul Dej şi continuată, în primii săi ani, de regimul Ceauşescu. S-au comis atunci, avizate de sus, bineînţeles, o serie de acţiuni care semnificau reîntoarcerea la spiritul naţional, printre acestea fiind şi transformarea „Gazetei literare“, săptămânalul care imitase încă din titlu, în 1954, modelul sovietic (v. „ Literaturnaia gazeta“), în România literară. Nu era vorba numai de o schimbare de titlu, ci şi de una de fond, aceasta producându-se ca expresie a noului curs politic, atît de promiţător. Deziluziile au venit repede, cum se ştie, dar până atunci toţi credeam că , în plan cultural cel puţin, va fi mai bine. Geo Dumitrescu, deşi plătise cândva bir proletcultismului, era, în esenţă, un spirit liberal , cum s-a văzut când a venit la conducerea „Gazetei“ . Îl numise Zaharia Stancu, şi el un spirit liberal, raportat la contextul de atunci, fapt ilustrat, printre altele, prin chiar aducerea în echipă a inobedientului Geo Dumitrescu. La rândul său acesta procedase cam în acelaşi fel, angajând la revistă „recalcitranţ i“, scriitori inconfortabili, incomozi , la urma urmei, pentru orice şef de instituţie doritor să aibă linişte şi să fie ascultat. Printre ei turbulenţii: D. Ţepeneag, Virgil Mazilescu, Adrian Păunescu. Alţi nou veniţi erau foşti deţinuţi politici, ca Ion Caraion, Leonid Dimov sau Paul Goma, şi ei inconfortabili, în felul lor, ba poate mai mult decât ceilalţi. Au mai venit oameni de la fostul „Albatros”, Al. Cerna Rădulescu, Marin Sârbulescu, Tib. Tretinescu, folosiţi mai cu seamă în zona tehnică a revistei, prieteni ai lui Geo care făcuseră gazetărie în epoci agitate, complexe, în anii războiului şi în cei imediat următori. Echipa de critici de la „Gazetă“ : S.Damian, Matei Călinescu, Lucian Raicu, Valeriu Cristea, Eugen Simion, fusese păstrată de noul redactor-şef, conştient de faptul că reprezenta una din instanţele de mare audienţă ale revistei. Eu de doi ani mă transferasem la „Amfiteatru“, revista admirabilă condusă de Ion Băieşu, un act pe care altă dată l-am explicat. Geo Dumitrescu, poetul pe care îl preţuiam şi cu care mă împrietenisem în vacanţele petrecute la Sinaia, m-a reconvocat la „Gazetă“, oferindu-mi funcţia de redactor-şef adjunct. Nu-l puteam refuza după cum nu-mi puteam refuza nici bucuria de a reveni în echipa criticilor de la revistă, care toţi îmi erau şi buni prieteni. Ne-am pus pe lucru şi, în timp ce „Gazeta“ continua să apară, construiam România literară, în cu totul alt format decât „Gazeta“, cu cele 32 de pagini , cu rubrici noi consacrate nu doar mişcării literare, ci şi artistice în sens larg : teatru, film, concerte, expoziţii etc.
Astfel a apărut România literară la 10 octombrie 1968, cu o redacţie îndeajuns de împestriţată, dar cu o echipă de critici unitară în acţiunea de identificare şi relevare a valorilor autentice. Criticilor amintiţi li s-au alăturat, nu peste multă vreme, Dana Dumitriu şi Mircea Iorgulescu, transferaţi de la „Munca“, iar după ei Nicolae Manolescu, el preluând şi cronica literară pe care a susţinut-o până în 1989 şi un timp după. A mai făcut parte din echipa de critici, o perioadă, comentând actualitatea editorială, Magdalena Popescu, ea trecând după Revoluţie la conducerea Editurii Cartea Românească.
O revistă îşi afirmă orientarea şi spiritul prin cei care o scriu. Este de observat în România literară, în cea de ieri şi în cea de acum, orientarea către valori şi către diversitate, aceasta în cel mai larg sens . Revista a fost deschisă şi către scriitorii vechi şi către cei noi, vechi şi noi în raport cu epoca. Astfel că de la început pot fi întâlniţi în pagini, ca frecvenţi colaboratori sau ca deţinători de rubrici , Geo Bogza, Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Ana Blandiana, Romulus Rusan, Radu Cosaşu, Fănuş Neagu, Teodor Mazilu, Ştefan Aug. Doinaş, Gellu Naum, Ion Caraion, Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Gheorghe Grigurcu, Emil Brumaru, cîteodată Augustin Buzura, George Bălăiţă. D.R. Popescu, şi alţii şi alţii. I-am amintit mai înainte pe criticii care au şi lucrat în redacţie şi ar mai fi şi alţii, de bunăseamă, de amintit.
Prin ani generaţiile s-au schimbat şi revista a căutat să se facă ecoul acestor schimbări, nereuşind în totul, pentru că nici nu e cu putinţă, dar făcând efortul. După 1989 una din preocupările principale a fost aducerea în atenţie a scriitorilor români din exil, potrivit principiului că literatura română este una şi indivizibilă (astfel îmi intitulam, cam lung, un editorial din primele numere postdecembriste). Au avut rubrici Monica Lovinescu, Virgil Ierunca şi alţi scriitori foşti exilaţi a căror prezenţă în pagini sau numai simplă pomenire ar fi fost înainte de neconceput. A fost publicat pentru întâia oară Ion Ioanid, cu fragmente din Închisoarea noastră cea de toate zilele. Dar nu pot face aici, nici măcar rezumând sever, istoria României literare care e prea bogată. Ar trebui totuşi cineva să scrie istoria acestei reviste, poate un tânăr cercetător literar în căutare de mari subiecte.
2. Literatură fără reviste poate exista, dar nu şi ceea ce ne-am obişnuit să numim mişcare literară. Secolul XIX literar românesc a pus în circulaţie reviste şi nu putem vorbi despre el fără a ne raporta la „Convorbiri literare“, la „Literatorul“ şi chiar la România literară a lui Alecsandri. Nu întâmplător revista noastră de azi i-a preluat numele.
Au urmat, la începutul veacului XX, „Sămănătorul“, „Viaţa românească“, „Sburătorul“, „Gândirea“, revistele avangardiste şi toate celelalte, publicaţii de orientări diverse, dar fără de a căror existenţă în epoca lor nu s-ar fi putut vorbi de o mişcare literară.
Un capitol aparte este acela al publicaţiilor din era comunistă, toate cu istoria lor, toate marcate de spiritul unor vremuri care le-au impus rigori şi conformisme dintre cele mai detestabile. Cine nu a trăit atunci şi le cercetează azi are destule motive de uluire. Şi totuşi, „Steaua“ lui A.E. Baconsky, „Contemporanul“ lui G. Ivaşcu, „Amfiteatrul“ lui Ion Băieşu, România literară a celor de care am vorbit mai sus şi încă alte publicaţii din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Craiova, Sibiu, Târgu Mureş rămân pentru români repere culturale de neînlocuit.

Gabriela Gheorghişor

1. România literară este o Ileana Cosânzeana a revistelor româneşti, care poartă în poşeta sa (borsetă vintage sau Fendi Baguette?) o parte însemnată a istoriei noastre culturale. O revistă de poveste, (mai) toată lumea a auzit de ea şi (mai) toţi – nu-i aşa? – am crescut ascultând poveşti. A fost prima revistă de cultură de care am auzit, în copilărie. Eu am crescut, citind-o, însă ea a rămas tot Ileana Cosânzeana, fără vârstă, cu prestigiul blazonului, ca o aură, dar cu tinereţea neştirbită. Memoria tradiţiei şi dinamismul actualităţii fac din România literară o publicaţiereper şi, poate, cea mai citită revistă de cultură. Cel puţin ca arie de cuprindere, pe zone geografice, pe mai multe generaţii şi pe diverse profesii. Cu mare încântare am descoperit, acum ceva vreme, întro călătorie cu trenul, o profesoară de matematică adâncită în lectura României literare.De aceea, când Ileana Cosânzeana îşi etalează evantaiul, e aproape imposibil să nu devii vizibil. Sigur, mă veţi întreba: şi Făt-Frumos? Unde este Făt-Frumos? Ca întotdeauna, dintotdeauna, Făt- Frumos se luptă cu zmeul. Făt-Frumos e, de fapt, un personaj colectiv, toţi acei oameni frumoşi care au făcut posibilă apariţia acestei reviste, de la începuturile sale şi până azi.
2. Fără reviste literare, spaţiul cultural ar arăta ca o colonie de monade. Interacţiunea permanentă şi feed-backul imediat, ale scriitorilor (includ aici şi criticii literari) între ei şi ale scriitorilor cu amatorii de literatură (atâţia câţi sunt, dar sunt) se realizează prin reviste. Revistele sunt prima arenă de afirmare, de confruntare şi de validare (specializată) a valorilor. Sunt (sau ar trebui să fie) una dintre cele mai la îndemână căi de educare estetică a gustului public. Precum o inimă, revistele pompează sânge proaspăt în organismul literaturii. Până să ajungem la publicarea de cărţi, publicăm fragmentar în reviste. Până să ajungem la raftul de bibliotecă sau de librărie, citim despre cărţi în reviste. De regulă, în/ prin cadrul revuistic se naşte şi creşte scriitorul de azi şi de mâine, dar şi cititorul informat şi bine orientat în ceea ce priveşte cultura contemporană. Şi, fiind în prag de sărbătoare, aş putea spune că spaţiul cultural, fără reviste literare, ar fi ca un Moş Crăciun fără sanie cu reni şi fără busolă. Un Moş Crăciun care ajunge cu întârziere, se împiedică în nămeţi şi încurcă darurile.

Gheorghe Grigurcu

1. România literară e precum o capitală a teritoriului presei culturale. Bucureştiul său.
2. Păi cum să arate? La festinul neîntrerupt al literelor (căci festin este, în ciuda momentelor dezagreabile), revistele noastre sînt ca sarea în bucate.

Gelu Ionescu

1. Pentru mine, România literară înseamnă cea mai citită revista literară din viaţă. Am citit-o aproape număr de număr de la apariţie până în 2002. De atunci, când şi când pe internet: şi nu-mi place: nu revista, ci internetul... Înseamnă amintirea fără de uitare a lui Roger Câmpeanu şi a rubricilor lui Radu Cosaşu şi Laurenţiu Ulici, prieteni de... carte (şi, sigur, nu numai...), înseamnă echipa de critici Nicolae Manolescu, Lucian Raicu, Valeriu Cristea, Dana Dumitriu, Mircea Iorgulescu şi Gabriel Dimisianu - asta nu înseamnă, totodată, că am fost de acord cu ei nici mereu, nici deloc... Să mergem deci înainte, să mai vedem, să mai citim. Din păcate, am publicat în ea destul de rar, în atâţia amar de ani – şi nu pentru că n-am fost invitat, dimpotrivă, ci pentru că am scris şi scriu atât de puţin încât merită chiar să fiu ignorat... Mai ales de confraţii care mai mult scriu decât citesc... (Însă eu sunt mulţumit cu ce am pus la bătaie de la „Contemporanul”, 1962 până la anul ce trece, 2013, la „Apostroful” meu cel drag şi ardelenesc - când ţeapăn, când dulce. Sunt mulţumit cu cât e pe hârtie şi cum e – aşa îl vor găsi cei ce-l vor căuta şi-l vor căuta cei ce-l vor găsi.
Oricum, doresc României literare să trăiască mult, mai mult decât mine – cu cititorii ei cu tot.
2. Nu ştiu cum va arăta, mai ales spaţiul cultural. Se schimbă lumea atât de tare, atât de repede şi atât de din temelii încât numai cei ce stau şi se uită la ea ţintă (pentru că nu au altă treabă şi mai au minte şi suflet de pus la schimbare) mai pot spera că, de fapt, se înşeală. Dacă totul se va putea pune pe tableta din buzunar: cărţi, teatre, muzee, opere, muzici, filosofi, cu publicul lor cu tot, pe viu, cu gândurile citite de la om la om, numai cu mişcarea maus-ului de la o faţă la alta, atunci super-miliardele de întâlniri pe tableta vor aprinde flacăra planetei până la temperatura cometelor şi ne vom duce învârtindu-ne dincolo de orice bigbang, acolo unde, cu adevărat, nu se afla nici durere, nici întristare, nici suspin, ci numai... numai... (Vom fi cu toţii acolo, cu toate revistele literare din toate vremile şi lumile în mâini, şi cei ce sunt, şi cei ce nu, şi cei ce vor fi. Vă asigur!)

Elisabeta Lăsconi

1. Am citit cu ani în urmă cât de important este visul în echilibrul psihicului. Un experiment făcut pe cobai îi priva de vis, trezindu-i brusc din somn ori de câte ori începeau să viseze. În cele din urmă, somnul întrerupt şi mai ales absenţa visului au dus la stări de nevroză şi apoi la moarte. Şi aşa cum nu putem trăi fără să visăm, poate că ne-ar fi greu să trăim, ca spirit şi intelect, fără să citim.
Lectura are pentru starea de veghe, pentru mulţi dintre noi, acelaşi rol cu visul, sunt visul nostru lucid. Sau cel puţin, aşa cred şi îmi imaginez eu. Şi mai îmi imaginez că revistele literare seamănă cu vasele comunicante care ne ajută să depăşim singurătatea şi barierele, prin vise lucide împărtăşite în pagini. Cum am trăi fără ele? Imaginaţia se dovedeşte neputincioasă.
2. Nu ştiu ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea deodată revistele noastre literare. Poate fărâmiţarea unei comunităţi eterogene oricum, dar cu legături puternice, deşi impalpabile. Poate altfel de nevroză, cu altfel de efecte, ce ar altera ceva esenţial în spiritul nostru. Mai mult ca sigur o sărăcire a săptă- mânilor, complet diferite de cele când zilele căpătau culoare datorită revistelor literare.
România literară a traversat decenii întregi provocând admiraţie sau invidie, s-a aflat mereu în centrul mişcării literare a prezentului, a recuperat cu vigilenţă valori ignorate sau autori uitaţi, a refuzat fixarea exclusivă în teritoriul literaturii şi a deschis paginile spre celelalte arte. Şi, mai ales, le-a oferit cititorilor bucuria de a descoperi autori noi prin informaţii despre marile premii literare şi prin avanpremiere ale cărţilor traduse.
Din câte ştiu, este singura publicaţie de la noi vigilentă cu două mari evenimente care, de obicei, se petrec simultan, în a doua săptămână a lunii octombrie: decernarea Premiului Nobel şi Târgul de Carte de la Frankfurt. În mod sigur, corespondenţa Rodică Binder aduce noutăţile târgului, iar în săptămâna ce urmează anunţului de la Stockolm, numărul revistei îi dedică proaspătului laureatului Nobel două, trei, uneori chiar patru pagini. Cu atât mai meritoriu cu cât de câteva ori nobelizaţii erau traduşi cu o singură carte sau nici măcar traduşi.

Sorin Lavric

1. În anii ’70, maică-mea, profesoară de limba română la Liceul „Traian” din Turnu-Severin, cumpăra săptămînal o revistă cu hîrtie poroasă, ale cărei pagini aveau marginile uşor zimţate, de o neregularitate care mă gîdila plăcut cînd treceam buricul degetelor pe dunga lor groasă. Revista se numea România literară şi, după aerul recules cu care mama aşeza fiecare exemplar într-un vraf ce creştea ameninţător spre sfîrşitul anului, bănuiam că paginile au un conţinut important. De citit nu reuşeam să citesc decît titlurile sau poeziile scurte, altminteri textele mă copleşeau printr-o limbă pe care nu o înţelegeam. Lexicul mi se părea cu totul străin, în afara deprinderilor mele verbale. Iar ziua cînd tata mi-a spus: Băiete, eşti incult, nu ai vocabular şi nici cunoştinţe de cultură generală, am păstrat-o în memorie ca pe o zi a judecăţii drepte. Căci, oricît m-ar fi rănit verdictul patern, în sinea mea nu puteam decît să-i dau dreptate, dovadă neputinţa de a parcurge articolele gazetei. Şi cum în ea semnau nişte nume pe care maică- mea le pomenea cu veneraţie (pe Nicolae Manolescu şi Eugen Simion îi avusese asistenţi la catedra de Istoria literaturii, la Facultatea de Litere din Bucureşti), dificultatea revistei am asociat-o cu aerul de înfiorare liturgică cu care mama îi răsfoia paginile. De atunci am rămas cu senzaţia că tot ce e anevoios în viaţă cere o dispoziţie cultică, ca o probă pe care nu o poţi îndeplini decît printro pregătire anume.
Tocmai de aceea mare mi-a fost stupefierea cînd, dînd peste o poezie a lui Nichita Stănescu în paginile României literare, m-a izbit obscenitatea ei crudă, care contrasta cu aerul sobru al gazetei. Atît de scandalos îi era conţinutul că am şterpelit revista şi am dus-o colegilor spre a le citi cu glas tare măscara lui Nichita. Versurile sunau aşa: De dor de tine simt cum crapă/Inima munţilor în Carpaţi/ Schelăcăitoarea mea iapă/ Mîncare acum în burţi de vulturi şi vultani/ Căcat de pasăre măiastră. În mintea mea, ultimul vers nu intra în uzanţele culte ale limbii române. Hazul colegilor nu a făcut decît să-mi confirme intuiţia. Deznodămîntul a fost că maică- mea mi-a tras cîteva palme pentru impertinenţa de a fi luat un exemplar din arhiva familiei fără să-i spun, apostrofîndu-mă, totodată, că sînt prea mucos ca să gust bijuteriile lui Nichita. Cred că atunci mi s-a înfiripat bănuiala că majoritatea poeţilor sînt nişte lăutari semidocţi, fără har, dar cu suficientă inconştienţă pentru a-şi striga cu glas tare prostioarele. Nişte histrioni care nu au puterea să tacă.
Mai tîrziu, ajuns student, aveam să citesc România literară cu dispoziţia de odinioară a mamei. Parcă păşeam într-un peristil împrejmuit de statui severe, în preajma cărora lectura devenea ritual de înnobilare. Îmi notam expresii, reţineam verigi sintactice, memoram cuvinte – învăţam pe scurt să respir estetic. Pe paginile României literare mi-am făcut ucenicia limbii, chiar dacă atunci nu aveam intenţia de a publica în paginile ei. Că totuşi am apucat s-o fac ţine de norocul vieţii.
2. Fără reviste literare, spaţiul public şi-ar pierde fermentul stării de spirit. Condiţia obligatorie a dispoziţiei culturale stă în apariţia cîtorva gazete cu ecou, care întreţin competiţia în numele spiritului. O viaţă literară nu cere doar străluciri stilistice, ci şi otrăvuri colegiale, discordii de orgolii, împăcări efemere. De aceea, dacă revistele ar dispărea, ne-am goli de motivaţia reacţiei, de pofta de a riposta măcar în gînd rivalilor, dar mai ales am pierde sentimentul apartenenţei la o breaslă. Am muri de blazare şi ne-am stinge din lipsa unor toxine contemporane. Am anchiloza sufleteşte fără să mai simţim în ceafă suflarea urii celuilalt. Am pierde conştiinţa de grup şi ne-am preschimba într-un pîlc de glasuri răzleţe, din ţipătul cărora nu se poate închega nici un cor.

Alexandru Matei

1. România literară este un brand cultural de decenii. În materie de reviste literare, este fără îndoială cel mai important titlu din postbelic. Ca în orice viaţă, însă, cea a Rl are suişuri şi coborîşuri în funcţie de ceea ce numeşte comun „adaptarea” la context. Aş remarca două schimbări de context la care Rl trebuie să facă faţă după 1990. Una este reînvierea politicului. Rl rămîne, în pline campanii politice ultramediatizate, o instituţie care rămîne „apolitică”, ceea ce e remarcabil. Mai mult, remarc un oarecare program critic de recuperare a unor scriitori pe care participarea la regimul Ceauşescu i-a maculat, pornit curajos de Cosmin Ciotloş. Pe de altă parte, însă, virtualizarea spaţiului public face din Rl o instituţie retro, cu un site care are nevoie de îmbunătăţiri, dar şi cu unele texte care trebuie împrospătate. Acum, desigur, rămîne de văzut în ce măsură tinerii vor mai citi texte în versiune print şi , dacă nu, cum se va schimba, mai departe, scriitura pe siliciu.
2. Retorică, întrebarea nu cere numaidecît un răspuns. Cîteva iniţiative private, alte cîteva eforturi prin care instituţiile statului sînt sensibilizate la nevoie de cultură salvează o piaţă mediatică dominată, aşa cum era de altfel de aşteptat din anii 1990, de poze. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie făcut un studiu despre lectura presei, pe hîrtie sau virtual, pentru a vedea exact cum stăm.

Marius Miheţ

Vă propun un exerciţiu de imaginaţie: scoateţi din istoria literaturii de ieri şi de azi toţi scriitorii formaţi sau activaţi de o revistă literară. Rezultatul întruchipează viitorul în absenţa publicaţiilor de cultură.
Pentru mine, România literară a fost mereu un fel de Castalie spirituală. Lectura revistei, încă din adolescenţă, a însemnat o adevărată terapeutică. O igienizare interioară aşteptată cu febrilitate. Mai întâi pentru a-mi confrunta lecturile, apoi pentru a citi articolele ce deveneau, aproape instant, repere intelectuale totdeauna tonice. Nu mă îndoiesc că absolut toţi contemporanii mei şi-au construit şi nuanţat mobilităţile artistice prin revista România literară. Mai trist e să văd în vremea din urmă cum oamenii de cultură preferă să citească revista pe internet, într-o reluare, ştim bine, de o precaritate evidentă ca spectacol imagistic. Nu o cumpără şi astfel nu intră în fuziunea obligatorie, cel puţin în privinţa României literare, cu obiectul de artă. Ei ratează o experienţă obligatorie a lecturii. Ei bine, cu aceşti scriitori care preferă obscuritatea glacială a cuvintelor în spaţiul virtual începe sfârşitul simbolic al revistelor pe suport tradiţional. Fireşte că nicio revistă de cultură nu trăieşte din vânzări. Doar supravieţuieşte prin subvenţii şi împrumuturi. Însă e necesară hipnoza acelui spaţiu de celuloză, ce a durat şi durează. Hotărâtor.
Şi mai e o chestiune psihologică. Înainte vreme, activitatea unui scriitor la o revistă literară sau chiar o simplă colaborare oferea un suprasens şi debutului său. Dincolo de confirmare, aveai dea face cu o şcoală de literatură, asigurânduse mereu o selecţie critică riguroasă. Mai departe, editorul scăpa, cum s-ar zice, de diletanţi, de la bun început. Se mergea la sigur. În lipsa acestui for de evaluare critică, e limpede că accesul la masa amorfă de balast editorial se va face şi mai aiuritor. Dar nu asta contează. Ci procesul formativ în sine al tinerilor.
România literară a devenit de multă vreme o instituţie a culturii române. Trecută în mediul virtual şi-ar pierde credibilitatea. E ca şi cum ai asista la un concert într-o sală fără acustică. Poate fi farmec acolo, poţi recunoaşte ceva ce aduce cu arta, însă nu poţi trăi cu adevărat experienţa estetică.
În online, totul e prea lejer şi pluteşte mult prea multă impostură. Iar un mediu instabil e şi uşor de manipulat. Trebuie să fim în această problemă ca britanicii. Legaţi de tradiţie până la dispariţie. Vorba unui înţelept de-al nostru: mergeţi cu noul înainte, iar noi vom merge cu vechiul înainte! Iar datele actuale obligă să păstrăm tradiţia ca formă de rezistenţă. Iată un sens nou al formulei de altădată. Din păcate.

Florina Pîrjol

1.Înseamnă revista culturală cu care am crescut – într-un orăşel industrial care pe vremuri se numea Gheorghe Gheorghiu-Dej, într-o familie de muncitori, de oameni simpli, cum se zice, cu vreo cincizeci de cărţi în toată casa. Aveam toată colecţia şi o păstram ca pe ceva aproape sacru în nişte cutii de carton pe şifonierul din dormitorul meu. La un moment dat, în primul an de facultate, îmi amintesc că mama mi-a trimis un pachet (obiceiul sâcâitor al tuturor părinţilor grijulii căruia abia acum, când pachetele nu mai vin, îi înţeleg rostul şi doza uriaşă de sacrificiu). Îmi pusese în geantă şi nişte ouă de la bunica pe care, din raţiuni practice, le învelise în hârtie de ziar. Când am desfăcut primul ou am văzut că era învelit într-o bucată din revista pe care o citeam şi o colecţionam cu atâta bucurie. Am sunat-o isterizată pe mama şi i-am făcut un scandal monstru că nu se uită în ce înveleşte mâncarea şi că a îndrăznit să se atingă de revistele mele. Biata mama a tăcut mâlc şi la final mi-a zis tristă că la ora la care a terminat ea de făcut mâncarea abia mai putea sta în picioare. Şi că n-a văzut ce revistă i-a căzut pe mână. Deşi preţuiesc în continuare revista care mi-a fost un fel de colac de salvare în perioada în care mă formam, cred că, totuşi, îi datorez mamei, făcând aşa o acoladă de un deceniu, nişte scuze.
Înseamnă, de asemenea, revista la care visam să ajung să scriu într-o bună zi. Şi acea bună zi a venit undeva, prin 2002, când eram încă studentă în anul II la Literele bucureştene. Îmi amintesc, bineînţeles, prima mea recenzie, dar nu despre asta vreau să povestesc, ca încheiere la acest răspuns. Aveam vreo 15-16 ani, cred. Eram în holul Casei de Cultură din Oneşti, erau Zilele Culturii Călinesciene (de care tot povestesc spre exasperarea multora) şi o parte din echipa României literare era invitată specială a ediţiei. Ţin minte şi acum că m-am dus la ei, cu revista în mână şi cu o mulţime de emoţii şi le-am cerut autografe doamnei Bittel şi domnului Dimisianu. A început un ropot de râsete în grupul respectiv, probabil nişte râsete a simpatie, dar eu am crezut că au râs de mine şi m-am necăjit în copilăria mea de atunci.
2. Aici, răspunsul e simplu. Ar arăta ca o Siberie. O piaţă culturală fără publicaţii capabile să puncteze esenţialul, să dezbată idei, să comenteze cărţi, să „formeze” gustul publicului e o piaţă moartă. Normalitatea înseamnă o ofertă cât mai bogată de astfel de reviste, de orientări şi structuri diferite, pe cât posibil, fiindcă abordările diferite dau măsura firescului şi a libertăţii. Şi creează premisele dezbaterilor de idei, atât de necesare pentru dinamica unei vieţi culturale normale. Din nefericire, stăm prost şi la capitolul reviste culturale (şi nu de ieri, de azi sau de când a început criza economică), dar – mai ales – la capitolul dezbateri adevărate. Care să nu vireze în polemici personale, teorii conspiraţioniste şi retorică goală. Cred că în zona asta încă mai avem multe prejudecăţi şi (destul de) puţină (în fond) libertate. Aştept ziua în care proporţiile celor două se vor inversa.

Irina Petraş

1. România literară a fost, mai întâi, punctul de referinţă al lecturilor mele singuratice, reperul necesar nu pentru a-mi (re)formula poziţia mimetic, ci pentru a intra în dialog cu o opinie de toată lumea recunoscută ca avizată. Cu timpul, lectura ei a devenit tabietul după-amiezilor de vineri, punctul de respiro, de aşezare după o săptămână de lucru. Citită nesmintit de la coadă la cap (habar n-am de unde mi se trage acest tic de lectură!), mă ţine la curent, mă implică, mă stârneşte. Ca „primă doamnă” a revistelor literare româneşti, dă, inevitabil, tonul. Cei patru ani de colaborare regulată la revistă mi-au dat prilejul de a atrage atenţia asupra unor cărţi/chestiuni despre care, poate, nu s-ar fi scris, dar m-au şi aşezat sub reflectoare mai puternice, impunându-mi perfecţionări, acomodări. Şi sporind numărul cărţilor care mă caută din toate colţurile ţării.
2. Vorbim, înţeleg, despre revistele literare tipărite pe hârtie. Altminteri, spaţiul cultural se descurcă binişor cu varianta lor online, loc unde funcţionează aprig – şi, adesea, consistent şi competent – şi cluburi de lectură virtuale, la concurenţă cu cele tradiţionale. Democratizarea largă a lecturii nu strică nimănui. Dimpotrivă, aş zice. Iar democratizarea scrisului nu e nici ea un pericol atâta vreme cât revistelor literare cu o tradiţie care le înscrie în zona patrimoniului cultural li se asigură apariţia pe hârtie (cu redacţii profesioniste şi standarde înalte ale calităţii), aşa încât, difuzate masiv şi pe internet, să menţină activă vama valorii. Oricât de aromitoare e încă imaginea răsfoirii tihnite a presei într-o prelungită siestă intelectuală, sunt semne în toată lumea că aceasta e pe cale să devină exponat de muzeu. Şi nu mi se pare neapărat o catastrofă. Recunosc cinstit că, de o bună bucată de vreme, citesc presa literară pe internet şi lucrul mi se pare extrem de lesne, plăcut, convenabil. Dar gândul că le pot găsi oricând în bibliotecile ţării, tipărite pe hârtie, e confortabil pentru iubitorul de „urme” care sunt.
Revistele literare/culturale au fost mereu centre de greutate/de fugă (aceasta, în toate sensurile: plastic, atitudinal, muzical) ale mişcării literare, forţele magnetice în jurul cărora s-a coagulat pilitura de fier a direcţiilor, programelor, proiectelor culturale, dobândind astfel coerenţă, devenind vizibile şi impunătoare (în sensul autorităţii şi al efectelor de profunzime). Astăzi, sub cenzură economică şi presiune internetică, incapabile sau mai puţin dispuse să se adapteze condiţionărilor mileniului trei, marile reviste se confruntă cu greutăţi penibile şi sunt obligate la extenuante replieri vecine cu compromisul. Sigur, ar fi excelent să aibă susţinători ultrageneroş i şi cu totul dezinteresaţi, care să le facă viaţa uşoară, fără atingeri la autonomie şi libertatea de opinie. Dar nu au! S-a vorbit adesea despre datoria Statului de a sprijini Cultura căci, de nu, se comportă ca un sinucigaş, mai ales în era globalizării agresive. Sporadic şi fără un proiect suficient de clar, o sprijină. Fireşte, e bine să ne aducem aminte că importanţa şi rosturile sunt, printre muritorii de meserie ce ne aflăm, nu realităţi de beton, ci constructe „în ciuda”, cu atât mai frumoase în fragilitatea lor. Dar tot atât de bine ar fi ca societatea românească să ajungă, în fine, la o înţelegere matură a însemnătăţii actului cultural în lumea de azi şi de mâine. Să participe la consolidarea unui sentiment planetar al frumosului cotidian. Căci să faci arta/literatura părtaşă vieţii fiecărui om e, în preajma istorică, un lucru pentru care merită trudit. Indiferent pe ce suport şi cu ce suporturi.

Adrian Popescu

1. Am descoperit destul de timpuriu revista, ba chiar, înainte , vechea Gazetă literară îmi era familiară Apoi, a urmat o consecventă relaţie literar-sentimentală cu această publicaţie mai mult decât culturală un barometru sensibil( foarte) al vieţii noastre sociale, înainte dar şi după 1989. Înainte, mulţi cititori reuşeau, prin intermediul acestei publicaţii centrale, să descifreze amploarea tensiunilor ideologice, uneori ajunse la insuportabil, vezi ameninţările voalate din discursurile oficiale, încercările de a controla gândirea liberă, paralel cu succesivele reduceri ale schemelor redacţonale, practic, dorinţa de a impune programul partidului unic. La România literară aceste tensiuni ideologice apăreau cu claritate. Vezi doar cazurile notorii, plagiatul lui Eugen Barbu, topirea Dicţionarului coordonat de Mircea Zaciu, pe scurt, era vizibil conflictul dintre grupările neomoderniste şi cele protocroniste. Tensiunile din societatea românească, nu doar din mediile literare, artistice, se regăseau în paginile publicaţiei amintite. România literară nu apar- ţinea afectiv şi efectiv şi nu aparţine doar intelectualităţii umaniste, în declin, acum, ci tuturor categoriilor intelectuale, sau mai puţin... Inspiratoare a unor „bătălii pentru estetic”, independenţă artistică, demnitate a autorului român, bătălii purtate prin cărţi, dar şi, la nivel de instituţie, în adunările Consiliul Uniunii Scriitorilor (la câteva am asistat, uimit), revista, prin opiniile tranşante ale unor Nicolae Manolescu, Mircea Zaciu, Octavian Paler, Geo Bogza, Dorin Tudoran, Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Nicolae Prelipceanu etc., devenise un punct de reper etic în comunism... Toate aceste dezbateri, sau intervenţii curajoase la alegerile scriitorilor, multe dintre ele, polemice, îndrăzneţe, majoritatea lor vizând factorii politici prezenţi , sunt total sau în parte, adică de sus cenzurate, apar, aşteptate, în paginile revistei. Climatul de relativă normalitate era întrerupt de congresele partidului sau/şi de aniversările cuplului prezidenţial, evenimente politice direcţionate redacţiei, spre obligatorie „reflectare”, la fel ca, de altfel, şi altor reviste din ţară, Steaua sau Viaţa românească, Ramuri, Luceafărul’sau Orizont. Sarcină de care România literară se achita formal, sacrificând prima pagină, de obicei. România literară era un model pentru celelalte reviste de-a da minimum din cele cuvenite Cezarului. După România literară ne orientam, în multe privinţe, de multe ori, nu zic întotdeauna, linia noastra de rezistenţă la ingerinţele partinice era asemănă- toare, măcar în intenţie: cât mai pu- ţin conţinut comunist, dar cât mai multă deschidere spre valorile europene majore.
Nu exagerez dacă spun, în continuare, că România literară a format mai multe, două cel puţin, generaţii de scriitori, bine cunoscuţi azi ( de la cei remarcaţi, cândva, de Geo Dumitescu la cei recomandaţi de Ştefan Aug. Doinaş, sau Constanţa Buzea, la Poşta redacţiei) sau a confirmat debuturile altora, i-a susţinut pe unii, a oferit standardele estetice cele mai exigente, atunci, şi le oferă şi azi. Este o publicaţie atentă atât la estetic, cum spuneam, cât şi la social, chiar dacă nu face partizanat politic. România literară are meritul incontestabil de a fi pus în valoare , de-a lungul deceniilor, filonul literaturii române „clasice”, prin publicarea unor studii sau eseuri solide, a unor pagini inedite din autorii interbelici etc., toate conţinând o informaţie preţioasă, temeinică despre trecutul nostru literar (unde ne sunt rădăcinile culturale) în sintonie cu o emulativă deschidere spre universalitate, spre contemporanii noştri de pe alte meridiane, aceasta prin traduceri profesioniste şi interpretări adecvate. În fine, dacă vrem să concentrăm rolul revistei bucureştene într-o singură propoziţie, România literară a reprezentat mereu criteriul axiologic în presa postbelică românească.
2. Ce-ar însemna dispariţia acestei publicaţii, care mi se pare, de departe, cea mai importană şi mai vizibilă dintre celelalte reviste ale Uniunii Scriitorilor, toate menţinute cu mari eforturi într-o economie de piaţă, unde cultura e, din start, pierzătoare, după logica profitului imediat? O condamnare nedreaptă a scriitorului român la izolare şi poate semi-anonimat. Gabriel Chifu, cu o abnegaţie totală, toată echipa de conducere a Uniunii Scriitorilor, în frunte cu Nicolae Manolescu, au facut eforturi pentru funcţionarea normală a revistelor literare, care sunt depozitarele memoriei culturale româneşti. Revistele ţin vie, prin cei publicaţi acolo, prin redactorii care le fac, săptămânal sau lunar, cu dăruire şi onestitate, atmosfera literară dintr-o ţară, la un moment istoric dat. Desigur, există versiunea online, dar ea nu poate înlocui dialogul real, nu virtual, dintre scriitori şi cititori, dialog realizat prin intermediul publicaţiilor, deci al publicului. Fără reviste , literatura se atomizează, devine flecăreală, pe bloguri, dispare responsabilitatea autorilor, se anhilează criteriul valoric…

Antoaneta Ralian

1. E o întrebare care mi s-a mai pus cu mulţi ani în urmă, dar cum eu sunt şi am fost foarte fidelă şi statornică în iubire – una dintre puţinele mele virtuţii – voi da un răspuns, probabil, asemănător,
Există unele lucruri, sau factori, sau elemente, nu ştiu cum să le numesc, exterioare vieţii tale, tangenţiale, care totuşi par să se fi integrat organic în trăirile tale, să fi devenit un fel de sine qua non. Cum ar fi cafeaua de dimineaţă, menită să te ajute să-ţi reconstitui identitatea cotidiană, cum e (sau, hélas, a fost), relaxanta ţigară, cum sunt ştirile radiofonice care te conectează simultan la realitate, lucruri mai mult decît deprinderi mecanice, pentru că răspunzi unor necesităţi şi implică şi o tentă afectivă. Asta înseamnă România literară pentru mine, o necesitate cu tentă afectivă.Afectivitatea ţine de un trecut destul de îndepărtat, când o citeam cu nesaţ şi visam să-mi croiesc şi eu o cărăruie în viaţa literară şi mă întrebam plină de îndoieli – oare o să ajung vreodată să-mi văd şi eu numele într-o revistă? – Şi când am izbutit să nu mai fiu chiar un nimeni absolut, – publicasem o serie de traduceri –, şi într-o zi – o ce zi frumoasă –, am primit un telefon de la domnul George Ivaşcu personal, care mi-a cerut să traduc un foileton, pentru România literară, o biografie a lui Lawrence Olivier, am simţit că l-am apucat de picior pe Dumnezeul României literare.Vreo douăzeci şi ceva de săptămâni mi-au apărut episoadele foiletonului, pe aceeaşi pagină cu tabletele Anei Blandiana, şi nu-mi ajungeam singură cu prăjina la nas.
De atunci s-a creat o legătură indisolubilă între mine şi România literară.Dacă e joi , e România literară.Dacă e joi, sunt 4-5 ore de lectură absorbantă, de obicei în ceasurile nopţii, care încep cu editorialul, trec prin recenzii, rubrici familiare, artă plastică, dans, meridiane, anticariate şi sfârsesc cu notele, uneori acidulate, ale cronicarului. Şi iată-mă la zi cu activitatea culturală, senzaţia că aş fi în circuit. Aflu ce cărţi n-am citit, ce spectacole n-am văzut, ce galerii ar fi trebuit să vizitez, ce mai e nou prin presa străină, cum se mai înjură elevat mari intelectuali între ei. Îmi satisfac bovarismul cultural. Numele s-au schimbat – de la director la corector – dar ataşamentul meu a rămas acelaş i. Unele nume mi-au devenit foarte familiare, oaspeţii mei din nopţile de joi. Îi regăsesc cu plăcere, prieteni vechi. Pe alţii, tineri, îi urmăresc, cu interes cum evoluează în recenzii, în cronici, în descoperiri de anticariat, în poezii.
Da , România literară îmi răspunde setei mele de a cunoaşte, setei de nou, de cultură, de frumos. Îmi face bine.
2. Nici nu pot să mă gîndesc. Refuz să-mi imaginez orori. Nu cred în sfârşitul lumii – maiaş sau incaş –, nu cred în agonia culturii, nu cred în dispariţia cărţii tipărite pe hârtie, nu cred în apocalipsele lui Lars von Trier, nu cred în evoluţia involuţiei. Oamenii, atâta timp cât nu se vor întoarce, ciclic, la stadiul de patrupezi, vor avea nevoie de hrană, de căldură, de iubire, de cultură, de artă. Şi nu numai de cultură pe un ecran de sticlă, de cunoaşterile unor creiere mecanice (alimentate tot de creiere umane), ci de teatru jucat de oameni, de muzici cântate de oameni, de cărţi scrise, de reviste în care să răsfoiască cultura, să acumuleze informaţii, să simtă că li se dăruiesc fragmente de frumos, să se simtă oameni între oameni, şi nu automate între automate.

Robert Şerban

1. România literară este un tensiometru al vieţii culturale. Or, dacă vrei să ştii care sunt datele esenţiale ale funcţionării „organismului” cultural, e musai să o citeşti. Se poate trăi şi fără acest exerciţiu, bineînţeles, însă atunci nu poţi avea pretenţia că eşti, pe bune, un „cetăţean” al României literare.
2. Spaţiul cultural fără reviste literare ar fi ca un cocoş fără cucurigu. Degeaba este el pintenos, colorat, falnic, viril, dacă nu zice o vorbă despre toate astea…

Cornel Ungureanu

1.Mai întâi, o amintire frumoasă, cu texte memorabile semnate de mari scriitori, cu şansa de a descoperi, în fiecare săptămână, ce trăieşte frumos în cultura noastră. Face parte din biografia tuturor celor care scriu literatură azi – care au fost în literatură în ultimele cinci decenii. Şi azi, tristeţea că dispar din revistă semnături importante, pagini pe care le aşteptam şi nu mai vin. Poate vor sosi mai târziu, de dincolo.
2. Cu câţiva ani în urmă, într-un interviu am folosit sintagma „deteriorarea galopantă a speciei” pe care autoarea interviului a aşezat-o drept titlu: eu aş fi fost de părere că trăim, azi, „deteriorarea galopantă a speciei”! Nu, nu eram de părere că trăim „deteriorarea galopantă a speciei”, ci doar o schimbare de lume: o schimbare de semn. „Lumea literară” – fiindcă ultimele secole au creat şi o lume literară – va reuşi să se salveze ieşind, cu chiu cu vai la suparafaţă, dar va trebui să descopere colaci de salvare, bărcuţe, buturugi de care să se agaţe. Dacă vor mai exista reviste literare, ele vor fi partitura de relaxare sau de divertisment, suplimentul unor emisiuni de televiziune sau a unor publicaţii săptămânale de 32 sau 64 de pagini. Revistele de cultură vor putea fi descoperite în biblioteci sau pe internet de către „şoarecii de bibliotecă” – ei rămân nemuritori. Chiar şi în acest timp sublim al globalizării.

Ion Vianu

1. Peisajul cultural românesc fără România literară mi se pare de neconceput. Ajuns la o vârstă destul de înaintată, descopăr că RL a fost întodeauna cu mine, ca cititor. În timpul comunismului, a făcut , sub direcţia lui George Ivaşcu, concesii minime în schimbul cărora a ţinut sus într-o exigenţă valorică strictă pavilionul culturii româneşti, impotriva impostorilor şi protocroniştilor de toate speciile. În post-comunism, avându-l pe N. Manolescu în fruntea ei, a urmărit cu obiectivitate şi tenacitate fenomenul cultural românesc dinamizat de accesul la libertatea de expresie. Există în România o supărătoare tendinţă la ruperea tradiţiilor. Încetarea apariţiei Rl ar fi o ilustrare a acestei dinamici nefaste, într-o cultură care cu greu poate să-şi permită un astfel de „lux”.
2. Revistele literare sunt o necesitate absolută într-o cultură. Unde altundeva se poate exprima pluralismul opţiunilor ideologice, contradicţia fecundă, asentimentul sau respingerea faţă de creaţiile culturale. Nu negăm importanţa blogosferei, dar aceasta este mult marcată de personalitatea sau lipsa de personalitate a unui ins şi, dacă este complementară, nu se poate substitui unor redacţii care asumă o anumită îndrumare valorică şi estetică. O ţară fără reviste devine o ţară fără îndrumare culturală; nu vor mai fi cunoscute decât acele cărţi, acei autori care nu se impun prin valoare, prin proliferarea prostuluigust, a violenţei şi erotismului de periferie. O ţară fără reviste este un no man’s land cultural, o umilire şi o degradare a tradiţiilor culturale regionale, un picaj forţat al valorilor.

Răzvan Voncu

Ca să răspund la întrebarea „Ce înseamnă pentru dumneavoastră România literară?”, aş avea nevoie de mult mai multe semne decât cele 3000 de care dispun. Primul număr al revistei aflat în colecţia personală datează din 1984, deci e vorba de o istorie veche: la anul se împlinesc 30 de ani de când o citesc.
Şi am citit-o săptămânal, cu plăcere şi cu un inestimabil profit intelectual, chiar şi în perioade în care nu mă aflam printre preferaţii cronicarilor ei literari. Căci România literară are proprietatea unică, între publicaţiile noastre de cultură, de a fi a tuturor, de a fi concepută şi realizată astfel încât să reprezinte nu un grup sau o ideologie literară, ci întreaga literatură română. De a furniza cititorilor, săptămână de săptămână, o hartă vie a literaturii şi a culturii române, într-un echilibru remarcabil între trecut şi prezent, între reprezentativitate şi inovaţie, între Capitală şi provincie.
Despre rolul României literare în bătălia purtată împotriva ideologiei dominante, între 1968 şi 1989, s-au scris capitole întregi în cercetările istorice şi sociologice. Consider, totuşi, că istoria completă a tacticilor prin care echipa de atunci a revistei – din care unii componenţi de bază fac parte şi azi din cercul ei – a prezervat demnitatea literelor române încă nu s-a scris. Datorită României literare, în primul rând, ca şi altor instituţii îmbărbătate şi susţinute de spiritul României literare, literatura română a supravieţuit dictaturii şi falsificării protocroniste a trecutului şi prezentului.
Un politician inteligent ar trebui, cred, să mediteze la acest exemplu de victorie a spiritului asupra puterii. Ca şi la această certitudine pe care s-ar putea construi noua Românie: deocamdată, cultura română este mai bună decât statul român. Este mai performantă decât justiţia, economia, finanţele, sănătatea sau educaţia şi mult mai bine cunoscută şi apreciată în străinătate.
În ecuaţia actuală a culturii române, România literară este chiar mai importantă decât a fost înainte de 1989. Este singura publicaţie care ne uneşte pe toţi scriitorii, indiferent de vârstă, de orientarea ideologică sau de localizarea geografică. Unele publicaţii culturale de valoare au sucombat după 1989, câteva au cunoscut sincope mai lungi sau mai scurte, altele au devenit, cum se spune mai nou, de nişă (adică apar din când în când, cum dă Dumnezeu), în fine, nu puţine s-au retranşat ca reviste locale. Au apărut reviste noi, unele remarcabile – citesc cu pasiune, de pildă, Apostrof, Poesis sau Conta –, însă nici una nu se poate substitui României literare.
O spun în primul rând în calitate de cititor şi abia apoi de titular de rubrică.
O ţară fără reviste literare? Să sparie gândul!... Cred că nici în Africa – de Coreea de Nord, Cuba sau Vietnam nici nu mai vorbim! – nu există aşa ceva. Înţeleg că prin mintea unor finanţişti de-ai noştri a trecut o asemenea idee, dar sper că raţiunea şi responsabilitatea faţă de această ţară vor prevala.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara