Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Editorial:
Ai noştri tineri de Nicolae Manolescu

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la publicarea de către Iosif Vulcan a primelor poezii ale lui Mihai Eminescu, revista orădeană „Familia” a organizat o întâlnire cu poeţi debutanţi, la care au participat scriitori şi critici din toată ţara, reprezentând conducerea USR sau a unor reviste literare. Întâlnirea a constat într- un colocviu consacrat celei mai tinere poezii şi într-o lectură publică din poeziile tinerilor aflaţi de faţă.

I-am ascultat cu atenţie, şi când au vorbit despre poezia pe care doresc sau îşi închipuie că o scriu, şi când au citit din poezia lor. Am avut şi ulterior discuţii cu unii dintre ei, aşa zicând în particular. Am urmărit să-mi fac o idee cât mai clară despre aceşti tineri din care unii îmi erau cunoscuţi, scrisesem despre volume ale lor, iar alţii nu, câţiva, puţini, chiar fără volum publicat. Am constatat câteva lucruri care mi-au dat de gândit.

Poezia cea mai tânără mi s-a părut, în general, şi nu numai mie, valoroasă, datorată unor oameni incontestabil talentaţi. Cum fiecare pădure îşi are uscăturile, e firesc să existe şi veleitari. Iată alt lucru important: nu totdeauna un poet care dovedeşte la început vocaţie devine mai târziu un poet bun. Exemple de promisiuni neţinute sunt destule în generaţia 2000. Acesta a fost, de altfel, unul din motivele pentru care am găsit utilă reuniunea de la Oradea: şi anume de a vedea ce vine în urma generaţiei 2000 în poezie. Mai ales că tinerii participanţi au declarat, aproape fără excepţie, că nu se consideră ca aparţinând generaţiei 2000. Ideea însăşi de generaţie o resping. Li se pare mai corect să pretindă că vorbeşte fiecare în nume propriu şi nimic mai mult. Putem, desigur, apela sau nu la ideea de generaţie, care e, în fond, un simplu instrument de lucru al istoricului literar, dar nu putem exclude că fiecare epocă literară are aerul ei comun, nu neapărat diferit radical de al epocii anterioare, şi care reflectă de obicei două realităţi: o anumită experienţă individuală şi socială şi o anumită practică artistică. Cele două nu sunt legate mecanic. Poate foarte bine exista una în absenţa celeilalte. Şi nu e nici una absolut obligatorie. Epocile succesive se pot asemăna atât ca experienţă de viaţă, cât şi ca standarde artistice. După cum, se prea poate să intervină între ele falii şi, din nou, nu neapărat în ambele planuri deodată.

M-a surprins şi nu prea faptul că tinerii care s-au referit la poezia lor n-au părut a distinge aceste planuri. Ei au vorbit îndelung despre ceea ce îi deosebeşte de predecesori ca experienţă de viaţă, într-o lume care există abia de curând şi al cărei produs ar fi ei, nicidecum noi, bătrânii, şi nici chiar douămiiştii. La întrebarea mea despre ce cred ei că îi deosebeşte sub raport artistic de cei dinainte n-am primit răspuns. Mi s-a părut că, pur şi simplu, pentru ei, această diferenţă nu există. Sau, mai degrabă, că nu au conştiinţa ei. Un poet nu trebuie să fie în mod obligatoriu şi un teoretician, mai cu seamă la debut, dar câţiva dintre cei care au vorbit aveau cu siguranţă pretenţia aceasta. Accentul, oarecum exagerat, pus pe experienţa deosebitoare masca un protest mai degrabă decât o formă de afirmare. O respingere a trecutului în numele prezentului: primul nu le era însă îndeajuns de bine ştiut, ca să-l refuze în deplină cunoştinţă de cauză, al doilea, redus la un presupus trend mai curând decât la o realitate limpede. Internetul nu e doar un mod inedit şi formidabil de comunicare, de care generaţiile anterioare n-au avut cum să profite, dar şi unul creator de confuzie între valoare şi succes. Am fost puşi, de exemplu, la curent cu dorinţa lor imperioasă de a cuceri un public cât mai larg. Graţie mediului virtual, desigur. Nu păreau câtuşi de puţin conştienţi că eventualul succes de public n-are nici o relevanţă pentru adevărata literatură şi că valoarea este aceea care, graţie selecţiei, a sitei critice, ne face autori de opere literare durabile, şi nu de divertismente pasagere. Populism versus elitism. Nimeni nu ne obligă să-l alegem pe primul. Dacă însă vrem să fim scriitori adevăraţi, şansa ne-o oferă exclusiv al doilea. Unde pui că succesul e o iluzie: simpaticii noştri tineri interlocutori de la reuniunea orădeană par a crede că sunt sau vor fi mai citiţi decât poeţii generaţiei 1960 sau 1980, care n-aveau internet şi nu se sinchiseau de public. Eroare! Optzeciştii se citeau, cel puţin, între ei. I-am întrebat pe cei de azi dacă, la rândul lor, se citesc între ei. Răspuns ambiguu. Ştiţi ce cred eu şi să dea Dumnezeu să mă înşel: se citesc între ei doar înlăuntrul bisericuţelor literare de care aparţin. Fiecare cu preotul ei.

Aceşti preoţi sunt marea nenorocire. Am spus la un moment dat de ce cred eu în importanţa mentorului. Nu ştiu dacă am fost înţeles. Generaţia mea a fost lansată la apă de câţiva critici maturi, unii foşti dogmatici în anii 1950, care şi-au răscumpărat astfel păcatele tinereţii. Ei au semnat prefeţele la volumele de debut ale lui Nichita Stănescu, Cezar Baltag şi ale altor debutanţi din colecţia „Luceafărul”, apărută în 1960. Generaţiei mele i-a revenit onoarea de a însănătoşi literatura îmbolnăvită de realismul-socialist. Mentorii noştri sunt cei care ne-au învăţat să ne întoarcem la marea poezie interbelică. Neomodernismul din deceniul şapte este rodul redescoperirii lui Barbu, Blaga, Pillat, Arghezi, a poeziei pure, a modernismului de sorginte simbolistă şi franceză. Generaţia mea a avut ea însăşi critici străluciţi care au preluat ştafeta şi i-au epolat pe poeţi şi pe romancieri în recucerirea paradisului literar pierdut. Generaţia 1980 s-a bazat tot pe noi, criticii şaizeciş ti, şi pe unul sau doi supravieţuitori dintre predecesorii noştri, Ov.S. Crohmălniceanu, de exemplu, mentorul Cenaclului de proză „Junimea”. Ea na avut critici cu o autoritate la fel de mare. Am învăţat unii dela alţii, în definitiv, poezia optzecistă fiind cea care a schimbat paradigma literară pe care şaizeciştii o moşteniseră de la interbelici. N-ar fi putut s-o schimbe fără noi, profesorii lor, nici noi n-am fi înţeles-o fără talentul lor. Generaţia care îi precede pe debutanţii de azi n-a mai simţit, s-ar spune, nevoia unor mentori. Fractura intelectuală şi morală de după 1989 a părut a o scuti de a da ascultare bătrânilor. Douămiiştii au crezut că lumea începe cu ei. Nu şiau dat seama că, aşa cum am spus la Oradea, o lume care începe cu noi se şi sfârşeşte cu noi. Fără trecut, viitorul nu există. Douămiiştii au pus potul întreg pe cartea perdantă a unui conflict între generaţii, între tineri şi bătrâni. M-am bucurat în sinea mea auzind părerea unora din participanţii la simpozionul orădean că nu pun preţ pe ideea de generaţie. Să dea Dumnezeu ca tinerii cu adevărat tineri de azi să renunţe la a opune generaţiile asemenea partidelor politice!

Din stupida opoziţie cu pricina, a rezultat ceva mult mai grav şi care îi priveşte pe debutanţii actuali: mare parte din ei au fost luaţi sub pulpana criticilor un pic mai vârstnici decât ei. Aceştia, manipulatori abili şi cititori tendenţioşi de poezie, le-au oferit, cum recunoştea unul din cei mai talentaţi poeţi care au debutat după 2010, „infrastructura” necesară lansării pe piaţa literară. Şi le-au indus, totodată, ideea că sunt singurii care îi înţeleg cu adevărat şi care fac ceva concret pentru ei. Nimic mai fals! Debutanţilor recenţi le-au fost deschise de la început revistele în fruntea cărora se află optzecişti şi şaizecişti, au fost tipăriţi, premiaţi de noi toţi, nu doar de cei un picuţ mai în vârstă decât ei şi care îşi arogă acum întreg meritul. Cu o esenţială diferenţă totuşi: noi am încercat în permanenţă să facem o deosebire între talentaţi şi veleitari; nu i-am lăudat pe toţi la grămadă; n-am procedat partizan în alt mod decât acela al valorii. Ceea ce n-au făcut mulţi dintre preoţii care au însoţit debuturile recente. Am citit prezentă- rile de pe copertele cărţilor, am citit recenziile, am urmărit lecturile publice, am tras cu ochii la premii: ceea ce am constatat este o făţişă încurajare a imposturii. Un partizanat în afara oricărui criteriu de valoare. O susţinere a grupurilor literare şi o solidaritate în respingerea celor care nu aderă la un grup sau la altul. Un fel de război religios între culte.

Riscul acestui mod de a concepe literatura conduce la moartea ei. Dacă toţi suntem geniali, nici un geniu nu mai are şansa de a fi recunoscut vreodată, în vecii vecilor, amin! Nu suntem toţi nici măcar scriitori, darămite adevăraţi. Elitism, da, fiindcă literatura şi arta sunt apanajul elitelor. Aşa a fost dintotdeauna şi va fi întotdeauna. Iar dacă nu va mai fi aşa, literatura, arta vor dispărea, înlocuite de spectacole de divertisment pe gustul marelui public şi cutare fost poet se va putea dezbrăca, nu în cercul restrâns al admiratorilor săi din aula unei biblioteci, ci în Piaţa Revoluţiei, la lumina reflectoarelor şi în urletele gagicilor isterizate, neavând el nevoie pentru exhibiţ ionismul lui nici măcar de cultură, ci doar (totuşi!) de culturism.

Au urmat lecturile de poezie. Am mai avut parte şi de altele în timpul din urmă. Am remarcat acelaşi lucru de fiecare dată: poezia citită îmi era familiară. O mai citisem. Se înscria neechivoc în paradigma poeziei optzeciste. Cu neînsemnate deosebiri ţinând de fiecare poet în parte, nu de stil. Iată, mi-am spus, experienţa nu mai e aceeaşi azi ca şi ieri, nici teoriile, nici pretenţiile, nici ambiţiile, dar paradigma literară este (aproape) aceeaşi de acum un sfert de secol. Era răspunsul aşteptat la întrebarea pe care o pusesem din capul locului. Să nu fiu greşit înţeles: originalitatea nu are nici o legătură cu valoarea poeziei şi nici nu trebuie privită ca o obligaţie a generaţiilor (promoţiilor, seriilor!) succesive. Poezia nu se lasă a fi reformată cu una-două. Nici nu trebuie. Avangardismul interbelic este cel care a dat naştere acestei utopii. Şi douămiiştii. Vezi, Doamne, bătrânii ca mine n-ar mai fi în stare să-i înţeleagă. Din păcate pentru ei, îi înţeleg cât se poate de bine. În ce-i priveşte pe postdouămiişti (nu neapărat eu, ci ei se consideră astfel), îi înţeleg la fel de bine, să nu le fie cu supărare, mai ales când am rezerve, mai mari sau mai mici, faţă de poezia lor. Le aduc aminte de legenda lui Ulise, care s-a legat de catarg ca să nu dea curs cântecului Sirenelor: astupaţi-vă măcar urechile cu ceară, ca marinarii lui Ulise, ca să nu cădeţi pradă Sirenelor (ne)critice douămiiste. Preferaţi laudelor critica. Şi ascultaţi sfatul unui bătrân şaizecist: dacă e de învăţat ceva, nu e din laude, ci din critică. În rest, totul depinde de aici înainte numai şi numai de voi.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara