Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica ediţiilor:
Agârbiceanu: propunere pentru o reevaluare de Răzvan Voncu

Ion Agârbiceanu – Opere. III. Schiţe şi povestiri (1923- 1959). IV. Povestiri şi nuvele (1906- 1964), ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei, bibliografie, note şi comentarii, referinţe critice şi glosar de Ilie Rad, Academia Română/ FNSA, Bucureşti, 2015, 1807 + 1403 pag.

Ilie Rad continuă ediţia Ion Agârbiceanu, cu încă două volume, III-IV, dedicate prozei scurte. Primul conţine schiţele şi povestirile răspândite în culegeri şi publicaţii între 1923 şi 1959 şi le continuă direct pe cele două anterioare (care se opriseră la anul 1922), iar cel de-al doilea, povestirile şi nuvelele dintre 1906 şi 1964.

Cum spuneam şi în cronica dedicată primelor două volume (vezi România literară, nr. 4/ 2015, p. 11) şi cum recunoaşte însuşi Ilie Rad, noua ediţie nu este o ediţie critică, nefiind lucrată pornind de la manuscrise. Însă ea reprezintă acel pas strict necesar, al adunării a tot ceea ce Ion Agârbiceanu a publicat de-a lungul vieţii, fără de care o ediţie critică nu este posibilă. Şi nici o relectură critică a operei scriitorului, rămasă, pentru mulţi, în „haina” ediţiei Pienescu (continuate de Maria şi Victor Iova) – care, din motive de conjunctură, a lăsat pe dinafară destul de multe texte – şi la verdictele critice împărţite, din urmă cu câteva decenii. Pentru unii, Agârbiceanu rămâne un foarte interesant autor de raftul al doilea, pentru alţii, el este un mare scriitor, pe care istoria noastră literară încă nu a reuşit să-l „metabolizeze” cum trebuie.

Din motive nemărturisite, ediţia Pienescu (lucrată de editor împreună cu autorul) a eliminat un mare număr de schiţe, povestiri şi nuvele. Unele motive le putem cu uşurinţă presupune: în cutare text, rolul pozitiv al preotului nu putea fi acceptat de cenzura acelui regim care considera religia drept „opiu pentru popor”, în timp ce, într-un altul, realităţile sociale de dinainte de 1944 contraziceau interpretarea marxist-leninistă. Alte motive, în absenţa cuvenitei note asupra ediţiei, ne vor rămâne pentru totdeauna obscure. Nu era nimic altceva de făcut, în legătură cu traseul sinuos al prozei scurte a lui Agârbiceanu, decât o nouă ediţie.

Dincolo de aspectul cantitativ, însă, ediţia Rad pune pentru prima dată problema comportamentului lui Agârbiceanu faţă de propriile texte, în special după ce regimul comunist a abolit libertatea de expresie şi a instalat cenzura. Dacă, înainte de 1948, colabora bucuros la orice publicaţie şi îşi alcătuia volumele fără un program precis (nefiind un scriitor care-şi regizează efectele), după 1948, după cum mărturisesc mulţi dintre cei care i-au fost apropiaţi, Agârbiceanu a fost extrem de flexibil în privinţa cerinţelor editoriale, acceptând cu uşurinţă să opereze modificări ale textelor propuse spre publicare. Nu vreau, Doamne fereşte, să sugerez vreo implicaţie morală: nefiind un autor „artist”, ci un moralist, scriitorul-prelat credea, poate, că, atâta timp cât substanţa textului nu este afectată, forma lui e secundară.

O anumită neglijenţă în alcătuirea sumarelor, ca şi în colaborarea la diverse publicaţii, este de înregistrat, spuneam, şi înainte de 1948. Aplicând, probabil, o etică de factură creştină în gestiunea textelor sale, Agârbiceanu putea să dea bucăţi foarte valoroase unor obscure publicaţii locale sau unor reviste efemere, convins că literatura îşi împlineşte, oricum, scopul moral. După ce va reintra, încet-încet, în circuit (începând din 1953, când este cooptat în colegiul redacţional al revistei „Steaua”, după 5 ani de marginalizare), scriitorul va accepta solicitări de colaborare de la publicaţiile epocii, iar la retipărirea în volum a unor lucrări mai vechi va consimţi la modificări, care fac ca ediţia critică să fie, concomitent, necesară şi dificil de realizat.

O primă dovadă în acest sens ne furnizează chiar ediţia de faţă. Ilie Rad a constatat (cu o uimire pe care nota asupra ediţiei nu o ascunde) că în ediţia Pienescu au intrat doar circa un sfert din schiţele şi povestirile pe care le inventariază, pentru intervalul 1923-1959, Biobibliografia Ion Agârbiceanu, a lui D. Vatamaniuc. Din 271 de titluri înregistrate în periodice, 198 au pătruns în sumarul diverselor volume din acest interval, dar numai 47 se vor regăsi şi în cel al ediţiei Pienescu. Întorcându-se la sumarele volumelor iniţiale, ediţia Rad ne restituie, prin urmare, 151 de titluri, refăcând înfăţişarea originară a unor volume din care vechea ediţie nu reţinuse decât foarte puţin.

La fel şi în cazul nuvelelor (sau a ceea ce Agârbiceanu definea drept nuvele): în afara titlurilor pe care le găsim în volumele 5 şi 6 ale ediţiei Pienescu, Ilie Rad a adăugat, conform aceluiaşi criteriu cronologic, încă trei texte ample: Pustnicul şi ucenicul său (datând din 1938, inclusă de continuatorii ediţiei Pienescu la „povestiri”), Rană deschisă (1942) şi naraţiunea Ţară şi Neam (din 1928).

Sper că nu s-a înţeles, din expunerea diferenţelor de mai sus, că ediţia Rad ar fi una polemică. Dimpotrivă, îngrijitorul se află în dialog cu predecesorii săi, în încercarea de a ne furniza o ediţie restitutivă, care să pună în faţa ochilor noştri întregul operei edite a lui Ion Agârbiceanu. Ilie Rad înţelege miza demersului său, diferită de miza predecesorilor. Ediţia Pienescu era menită să definitiveze lungul proces de recuperare a lui Agârbiceanu, după anii de marginalizare (ca prelat grecocatolic ce refuzase să treacă la ortodoxie), şi, totodată, să susţină relectura critică începută de Mircea Zaciu în micromonografia din 1955. O relectură care, pe urmele pătrunzătoarei observaţii călinesciene – conform căreia Agârbiceanu nu moralizează, ci înfăţişează doar, cu destulă artă, cazuri morale –, aspira să desprindă de pe opera scriitorului eticheta de sămănătorist, repoziţionând-o în paradigma prozei etice ardeleneşti, din care face parte pe drept cuvânt. Astăzi, Agârbiceanu se confruntă, pe de-o parte, cu un verdict critic nefinalizat (între statutul de mare scriitor şi, respectiv, cel de mare minor), şi, pe de alta, cu o cvasi-uitare publică. Noua ediţie, aşadar, trebuie să îl repună în circuit şi să ofere material pentru o reevaluare critică.

Ceea ce ediţia Rad şi face. După cum atestă referinţele critice din volumul al IV-lea, cronicile şi analizele la care au fost supuse primele două volume ale noii serii au atins, direct sau indirect, problema poziţionării lui Agârbiceanu în canonul nostru istoric. Poziţionare pe care deja, încă înaintea publicării romanelor, suntem obligaţi să o punem sub semnul întrebării. Ion Argârbiceanu nu este un sămănătorist transcarpatic, ci, mai degrabă, un Sadoveanu ardelean. Înlocuirea Ceahlăului cu Apusenii nu este un simplu detaliu geografic, ci e o substituţie de topos, cu tot ce decurge de aici. Creator original al unui întreg univers uman, ca şi al unei opere complexe, cu multe faţete (inclusiv stilistice), Agârbiceanu e, în felul său, un mare prozator, cu nimic debitor, în fond, mai norocosului său contemporan. Cu care se va şi întâlni, în ultima parte a vieţii, la Academie şi pe băncile aşa-zisei Mari Adunări Naţionale...

Ca şi în primele două volume, Ilie Rad este un editor devotat şi atent la detalii, preocupat să pună în valoare opera şi să ofere cercetătorului toate informaţiile necesare cu privire la text, la geneza acestuia şi la variantele publicate. Aparatul critic al ediţiei (în special notele şi comentariile) este o resursă credibilă de informaţie istorico-literară, constituind un complement istorico-literar de mare utilitate. Decizia de a reveni la sumarele iniţiale ale volumelor este şi ea inspirată, atât pentru că repune în circulaţie texte care ar fi rămas uitate, cât şi pentru că, din păcate, în perioada comunistă, deciziile editoriale ale scriitorilor nu au purtat numai amprenta conştiinţei lor artistice, ci şi pe cea a cenzurii. În cazul lui Agârbiceanu, restituirea textelor relegate din ediţia „oficială” are proporţii însemnate şi susţine cu probe suplimentare necesitatea relecturii critice.

În plus, opera „Sfântului Părinte al literaturii române” (cum i-a spus Blaga) constituie şi o lecţie despre ce înseamnă, într-o proză a mediilor marginale, viziunea – etică şi chiar filosofică –, cunoaşterea aprofundată a psihologiei umane şi a resorturilor sociale, şi sobrietatea stilistică. În raport cu „cura de vulgaritate”, vorba lui Băieşu, pe care o traversează o parte a prozei noastre actuale, opera lui Ion Agârbiceanu are demnitatea marii literaturi.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara